Eva-Mari Andersen

Bilde av Eva-Mari Andersen
English version of this page
Telefon +47 22858126
Mobiltelefon +47 97086592
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Akademiske interesser

Mitt forskningsfokus er rettet mot utforskning av narrativer, erfaringsbaserte historier, om ung kreftoverlevelse. Denne er hovedsakelig situert innen disability studies, men trekker også på perspektiver fra medisinsk humaniora og medisinsk sosiologi. Forskningen adresserer unge voksne kreftoverlevendes erfaringer fra utdanning, arbeidsliv og hverdag. Mitt nåværende arbeid er tilknyttet prosjektet: Narrativer om ung kreftoverlevelse. En utforskning av erfaringer knyttet til å overleve kreft og å også være ung.

Overordnet fokus
Levd erfaring
Italesatt erfaring
Sykdom og funksjonshemming

Metodologisk fokus
Semi-strukturert til ustrukturert intervjuing
Coconstructive grounded theory
Meta-etnografi
Autoetnografi

Veileder:
Jan Grue, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO)

Biveiledere:
Hilde Bondevik, Institutt for helse og samfunn (UiO)
Luca Tateo, Institutt for spesialpedagogikk (UiO)

Bakgrunn

  • 2019- Doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
  • 2015-2019 Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Oslo PPT
  • 2014-2015 Klinisk pedagog, BUP Nord

Utdanning:
MA, Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (2014).

Masteroppgave: Sorg i sykdomstid. Unge kreftoverlevendes beretninger om tapet av en venn med samme sykdom som dem selv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-45283

Emneord: somatisk sykdom, psykisk sykdom, kreft, kreftoverlevende, stress og mestring, sorg, jevnaldrenderelasjoner, disability studies

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Andersen, Eva-Mari & Munoz Llort, Sonia (2021). Feminismer i interseksjonene: samtaler for å endre samfunnet.
  • Andersen, Eva-Mari (2021). Narrativer om ung kreftoverlevelse: (fraværet) av fortellinger om å leve videre og etter. I symposium: Betydningen av erfaringsbaserte fortellinger i funksjonshemmingsforskning, med Sara Orning, Halvor Hanisch og Sonia Munoz Llort. .
  • Andersen, Eva-Mari (2019). Ung voksen kreftoverlever - om å leve videre og etter potensielt dødelig kreftsykdom i tenårene. Erfaringer, utfordringer og problemstillinger i et skoleperspektiv.
  • Andersen, Eva-Mari (2019). Grief in times of illness. Narratives about the death of peers as told by young cancer survivors.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mai 2019 10:53 - Sist endret 28. mars 2022 13:28