Gøril Moljord

Bilde av Gøril Moljord
English version of this page
Telefon +47-22845631
Rom 468
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus 4.etg. Sem Sælands vei 7 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Utviklingshemming

 • Selvbestemmelse og autonomi
 • Curriculum og individuelle opplæringsplaner
 • Adaptive ferdigheter og ADL (activities of daily living)
 • Utfordrende atferd, tvang og makt: etikk og dilemmaer i omsorgsarbeid

Pedagogisk filosofi og etikk

 • Mål i utdanning
 • Normativitet
 • Grunnlagstenkning

 

Doktorgradsprosjekt

Mål med mening-lære for livet? En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, styringsdokumenter og læreres refleksjoner

Prosjektets formål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for læreplantenkning for elever med utviklingshemning. Forholdet mellom akademisk kunnskap og dagliglivets ferdigheter, i lys av inkludering som skolepolitisk målsetting står sentralt å undersøke. Kapabilitetstilnærmingen undersøkes som en mulig ramme for prosjektet.

Veiledere: professor Kari-Anne Bottegård Næss, ISP, professor Sven Nilsen, ISP og professor Solveig M. Reindal, NLA Høgskolen Bergen

 

Undervisning og veiledning

SPED4600 Master fordypning utviklingshemming,

 • Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat og forståelsesmåter knyttet til utviklingshemming
 • ADL (activities of daily living)
 • Opplæring og habilitering- prinsipper for planarbeid (IOP og IP)
 • Selvbestemmelse-alternativer til makt og tvang

SNE4200 Education for learners with special needs

 • Intellectual disability

SPED1002 Spesialpedagogikk: funksjonshemming, normalitet og avvik

 • Etikk i spesialpedagogikk

SPED4001 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredning med kartleggingskompetanse

 • veileder egentrening rådgivning

   

  Verv:

  Medlem av instituttstyret ved ISP som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte

   

  Bakgrunn

  Utdanning:

  2014- 2020 PhD- stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

  2008-2010 Mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning utviklingshemming, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

  2005- 2007 Emner i pedagogiske og spesialpedagogiske fag, etikk og religion, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim

  2002-2005 Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

   

  Arbeidserfaring:

  • Spesialpedagog i grunnskole, avdeling for elever med autisme og utviklingshemming
  • Miljøterapeut  ved barnebolig/habiliteringssentra for barn og ungdom med utviklingshemming og utfordrende atferd
  • Pedagog i grunnskole, avdeling for elever med multifunksjonshemming,
  • Lærervikar i grunnskolen,
  • Miljøarbeider på sommerleire for ungdom med funksjonshemming/utviklingshemming/sjeldne diagnoser

   

  Emneord: Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Selvbestemmelse, Spesialundervisning, Individuelle opplæringsplaner (IOP), ADL (activities of daily living), Inkludering, Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk

  Publikasjoner

  Publikasjonsliste

  Moljord, G. (2017) Curriculum research for students with intellectual disabilities: a content-analytic review, European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2017.1408222

  http://www.tandfonline.com/eprint/MdANhwCPcwtQ7m8B9df5/full

  Moljord, G. (2017) Likeverdig og inkluderende opplæring for elever med utviklingshemming i Fremtidens skole? Debattinnlegg i Utdanningsnytt 14.03.2017

  https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2017/mars/likeverdig-og-inkluderende-opplaring-for-elever-med-utviklingshemming-i-fremtidens-skole/

  Moljord, G. (2012)  Usedvanlig forskning. Utviklingshemmede som informanter i en studie av selvbestemmelse. I SOR-Rapport 2-2012

  Moljord, G. (2011). Julia Kristeva: om å tørre å konfrontere annerledesheten. I Pedagogisk   Profil nr.1, 2011

  https://issuu.com/shanecolvin/docs/pedagogiskprofil-num1-2011-forweb

  Moljord, G. (2010 ) Innsyn og utsyn med Nietzsche. På vei mot nye pedagogiske horisonter? Intervju med Kjetil Steinsholt, Pedagogisk Profil nr.2, 2010

  https://issuu.com/seriti/docs/pedagogiskprofil-num1-2010-nobleed

  Moljord, G. (2010) Om (spesial)pedagogikkens identitet og andre rotfrukter, I Pedagogisk Profil nr.1, 2010

  https://issuu.com/seriti/docs/pedagogiskprofil-num1-2010-v3

  Moljord, G. (2010) Det autonome subjekt: analyse av selvbestemmelse i møte med utviklingshemming. Masteroppgave, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

  https://www.duo.uio.no/handle/10852/31355

  Moljord, G. (2009) Pedagogen som balansekunstner. I Pedagogisk Profil nr. 2, 2009 (Om phronesis som danning)

  https://issuu.com/shanecolvin/docs/pedagogiskprofil/5

  Moljord, G. (2009) Dannelsesideal under press. Kronikk, Universitas 9.09.2009

  http://universitas.no/debatt/53706/dannelsesideal-under-press

  (I kronikken er Utdanning som innvielse hentet fra R.S Peters "Education as initation" (1965). Danning som phronesis er fra B. Gustavsson "Kunnskapsfilosofi. Tre kunnskapsformer i historisk belysning" (2004). Disse referansene ble fjernet av Universitas redaksjon).

   

   

  Se alle arbeider i Cristin

  • Moljord, Gøril (2018). Paper presentation of ongoing study: A school for the Future- but not for all? A critical inquiry into aims for education for students with intellectual disability in Norwegian school policy documents and reports from 2014-2017. Vis sammendrag
  • Moljord, Gøril (2017). Debattinnlegg: Likeverdig og inkluderende opplæring for elever med utviklingshemming i Fremtidens skole?. Utdanningsnytt.no.
  • Moljord, Gøril (2017). Faglig presentasjon: Fra kartlegging til valg av mål i individuell opplæringsplan.
  • Moljord, Gøril (2017). Inclusive education and the mainstream dilemma. Shifting curricular focus for students with intellectual disabilities before and after the 1994 Salamanca declaration?.
  • Moljord, Gøril (2017). Poster presentation: Curriculum research for students with intellectual disabilites: a content analytic review. Vis sammendrag
  • Moljord, Gøril (2016). Faglig presentasjon: "A school for the future-but not for all? Discussing competence objectives meeting students with intellectual disabilities in a school for all"..
  • Moljord, Gøril (2016). Faglig presentasjon: Lære for livet? IOP i teori og praksis for elever med utviklingshemming..
  • Moljord, Gøril (2016). Spesialpedagoger i arbeidslivet - min overgang fra studier til arbeidsliv..

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 6. jan. 2014 00:00 - Sist endret 17. aug. 2018 11:16