gorilmo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Utviklingshemming

 • Utfoldelse og selvbestemmelse
 • Læreplanteori, læreplanarbeid, individuelle opplæringsplaner
 • Adaptive ferdigheter/ ADL/funksjonelle livsferdigheter
 • Utfordrende atferd, tvang og makt: etikk og dilemmaer i omsorgsarbeid

Pedagogisk filosofi og etikk

 • Mål i utdanning
 • Normativitet
 • Grunnlagstenkning

 

Doktorgradsprosjekt

Mål med mening-lære for livet? En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, styringsdokumenter og læreres refleksjoner

Prosjektets formål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for normativ didaktisk refleksjon(læreplantenkning) for elever med utviklingshemning. Forholdet mellom akademisk kunnskap og dagliglivets ferdigheter, i lys av inkludering som skolepolitisk målsetting står sentralt å undersøke. Kapabilitetstilnærmingen undersøkes som en mulig ramme for prosjektet.

Veiledere: professor Kari-Anne Bottegård Næss, ISP, professor Sven Nilsen, ISP og professor Solveig M. Reindal, NLA Høgskolen Bergen

 

Undervisning og veiledning

SPED4600 Master fordypning utviklingshemming

 

Foreleser over:

 • Nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat og forståelsesmåter knyttet til utviklingshemming
 • ADL (activities of daily living)
 • Opplæring og habilitering- prinsipper for planarbeid (IOP og IP)
 • Selvbestemmelse-alternativer til makt og tvang

Veileder på case/PBL-undervisning og veileder på masteroppgaver

 

SNE4200 Education for learners with special needs

 • Intellectual disability- conceptualizations, learning characteristics and implications for special education practice

SPED4001 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredning med kartleggingskompetanse

 • veileder egentrening rådgivning

 

Verv:

2017 og 2018 Medlem av instituttstyret ved ISP som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte

 

Bakgrunn

Utdanning:

2014-  PhD- stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo   (inkl.permisjoner)

2008-2010 Mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning utviklingshemming, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

2005- 2007 Emner i pedagogiske og spesialpedagogiske fag, etikk og religion, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim

2002-2005 Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

 

Spesialpedagogisk praksiserfaring:

 • Spesialpedagog og lærer i grunnskole for elever med utviklingshemming, autisme, multifunksjonshemming, utfordrende atferd.
 • Miljøterapeut  i habilitering- og fritidstilbud for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, utviklingshemming,sjeldne diagnoser, utfordrende atferd.

 

Emneord: Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Selvbestemmelse, Spesialundervisning, Individuelle opplæringsplaner (IOP), ADL (activities of daily living), Inkludering, Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk, Curriculum

Publikasjoner

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring., I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kap. 16.  s 396 - 427
 • Moljord, Gøril (2017). Curriculum research for students with intellectual disabilities: a content-analytic review. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257. . doi: 10.1080/08856257.2017.1408222 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Moljord, Gøril (2019). Hinsides valg. Hva betyr et "selvbestemt" valg om å avslutte livet?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Moljord, Gøril (2019). Kunnskapsidealer i opplæringen for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Hvilke historiske utviklingstrekk finnes og hva er det viktig å forske mer på?.
 • Moljord, Gøril (2019). Mål med mening-lære for livet: Doktorgradsprosjekt om opplæring for elever med utviklingshemming. NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning : Kunnskapsbanken.
 • Moljord, Gøril (2019). Målvalg i opplæring for elever med utviklingshemming. Læreplantenkning, IOP og forskningsfunn fra PhD-prosjekt.
 • Moljord, Gøril (2019). Målvalg og handlingsrom i arbeid med individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming. Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril (2019). Opplæring for barn og unge med utviklingshemming- forskningsfunn så langt fra Phd-prosjekt. Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril (2018). Paper presentation of ongoing study: A school for the Future- but not for all? A critical inquiry into aims for education for students with intellectual disability in Norwegian school policy documents and reports from 2014-2017. Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril & Gitlesen, NFU, Jens Petter (2018, 02. mai). Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!. [Internett].  spesialundervsining.nu. Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril (2017). Debattinnlegg: Likeverdig og inkluderende opplæring for elever med utviklingshemming i Fremtidens skole?. Utdanningsnytt.no.
 • Moljord, Gøril (2017). "Fra kartlegging til valg av mål i individuell opplæringsplan". Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril (2017). Inclusive education and the mainstream dilemma. Shifting curricular focus for students with intellectual disabilities before and after the 1994 Salamanca declaration?.
 • Moljord, Gøril (2017). Poster presentation: Curriculum research for students with intellectual disabilites: a content analytic review. Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril (2016). "A school for the future-but not for all? Discussing competence objectives meeting students with intellectual disabilities in a school for all"..
 • Moljord, Gøril (2016). Lære for livet? IOP i teori og praksis for elever med utviklingshemming.. Vis sammendrag
 • Moljord, Gøril (2016). Spesialpedagoger i arbeidslivet - min overgang fra studier til arbeidsliv..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2014 00:00 - Sist endret 22. okt. 2019 13:44