gurieng

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Tinnitus og hyperacusis
 • Hørsel og psykisk helse
 • Musikkens betydning for hørsel og hørselstap
 • Kognitiv atferdsterapi ved behandling av hørselstilstander
 • Rehabilitering av voksne med hørselstap
 • Oversettelse og validering av spørreskjemaer knyttet til tinnitus og hyperacusis

Undervisning

Veiledning

Eksterne foredrag

 • Kognitiv behandling og bruk av støypropper - Etterutdanningskurs for audiografer, audiopedagoger og audioingeniører november 2017
 • Når pasienten møter til behandling på Skype -  NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus april 2017

Bakgrunn

 • 2013-2016: Linderud Audiopedagogiske Senter, Tinnitus og hyperacusis klinikken
 • 2010-2013: Ullevål Stadion øre-nese-hals, Tinnitus og hyperacusis klinikken
 • 2006: Mastergrad spesialpedagogikk
 • 2001-2010: Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Oslo kommune
 • 2001: Cand. mag. audiopedagogikk

 

 

 

Emneord: Hørsel, Audiopedagogikk, Tinnitus, Hyperacusis/ Lydoverfølsomhet, Voksenrehabilitering
Publisert 27. mai 2016 13:16 - Sist endret 17. aug. 2018 08:51