Hanne Røe-Indregård

Bilde av Hanne Røe-Indregård
English version of this page
Telefon +47 22858045
Mobiltelefon +47 47306343
Rom 455
Brukernavn
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Språkutvikling
 • Voksen-barn samspill
 • Barnehagen som læringsarena

Bakgrunn:

 • 2018 - d.d.: Doktorgradsstipendiat 
 • 2016 - 2018.: Vitenskapelig Assistent ved Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)
 • 2013- 2016: Jobbet som lærer i grunnskolen
 • 2011-2013: Master i Spesialpedagogikk, fordypning i logopedi, Universitetet i Oslo
 • 2010-2011: Årsenhet i Spesialpedagogikk, Universitet i Oslo
 • 2007-2010: Jobbet som pedagogisk leder i barnehage
 • 2007: Utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Tromsø

Publikasjoner

 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Amount, diversity and density of words in book reading dialogues with preschool teachers and children with Norwegian language-majority and -minority backgrounds. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation.  ISSN 0909-8976.  s 49- 66 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røe-Indregård, Hanne; Hølland, Silje & Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Barnehagelæreres samtalestrategier og fem-seks-åringers deltakelse i utvidende samtaler. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 5- 15 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  1-2, s 66- 92 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Jannicke & Røe-Indregård, Hanne (2018). Flerspråklige barn i norsk barnehage: Dialogisk samspill i boklesingsaktivitet.
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente (2018). Stille barn: Hvordan pedagoger legger til rette for godt samspill i dialoger med flerspråklige barn som snakker lite.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juni 2016 08:36 - Sist endret 28. jan. 2020 21:52