Hanne Røe-Indregård

Bilde av Hanne Røe-Indregård
English version of this page
Telefon +47 22858045
Rom 455
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Språkutvikling
 • Voksen-barn samspill
 • Barnehagen som læringsarena

Bakgrunn:

 • 2018 - d.d.: Doktorgradsstipendiat 
 • 2016 - 2018.: Vitenskapelig Assistent ved Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)
 • 2013- 2016: Jobbet som lærer i grunnskolen
 • 2011-2013: Master i Spesialpedagogikk, fordypning i logopedi, Universitetet i Oslo
 • 2010-2011: Årsenhet i Spesialpedagogikk, Universitet i Oslo
 • 2007-2010: Jobbet som pedagogisk leder i barnehage
 • 2007: Utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Tromsø

Publikasjoner

 • Røe-Indregård, Hanne; Brinchmann, Ellen Irén; Rydland, Veslemøy; Rowe, Meredith L.; Hagtvet, Ragna Bente Eriksen & Zambrana, Imac Maria (2022). Teacher–Child Interactions During Toy Play and Book Sharing. Early Education and Development. ISSN 1040-9289. doi: 10.1080/10409289.2022.2142028.
 • Røe-Indregård, Hanne; Rowe, Meredith L.; Rydland, Veslemøy & Zambrana, Imac Maria (2022). Features of communication in Norwegian parent–child play interactions. First language. ISSN 0142-7237. 42(3), s. 383–404. doi: 10.1177/01427237211072661.
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Amount, diversity and density of words in book reading dialogues with preschool teachers and children with Norwegian language-majority and -minority backgrounds. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN 0909-8976. s. 49–66. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røe-Indregård, Hanne; Hølland, Silje & Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Barnehagelæreres samtalestrategier og fem-seks-åringers deltakelse i utvidende samtaler. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. s. 5–15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 1-2, s. 66–92. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Brinchmann, Ellen Irén; Røe-Indregård, Hanne; Karlsen, Jannicke; Schauber, Stefan & Hagtvet, Ragna Bente Eriksen (2021). Linguistic Qualities of Child and Teacher Contextualized and Decontextualized Talk.
 • Røe-Indregård, Hanne; Rowe, Meredith; Rydland, Veslemøy & Zambrana, Imac Maria (2021). Semantically Contingent Responsiveness in Early Parent-Child Interactions. .
 • Karlsen, Jannicke & Røe-Indregård, Hanne (2018). Flerspråklige barn i norsk barnehage: Dialogisk samspill i boklesingsaktivitet.
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente (2018). Stille barn: Hvordan pedagoger legger til rette for godt samspill i dialoger med flerspråklige barn som snakker lite.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen & Røe-Indregård, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juni 2016 08:36 - Sist endret 28. jan. 2020 21:52