Hanne Næss Hjetland

Bilde av Hanne Næss Hjetland
English version of this page
Telefon +47 22858111
Rom 474
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

  • Språk- og leseutvikling
  • Systematiske kunnskapsoversikter (meta-analyser)
  • Utvikling og utprøving av tiltak
  • Tidlig innsats og forebygging av vansker

Bakgrunn

  • 2020 – 2024: Postdoktor i The Second Language Learners Plus Intervention (SL+ -prosjektet)
  • 2017 – 2019: Forsker, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  • 2013 – 2017: PhD student, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Doktoravhandling: Predicting and improving reading comprehension: A quantitative multimethod approach (2018)
  • 2009 – 2013: Forskningsassistent til forskergruppen Child Language and Learning, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • 2007– 2009: Master i Spesialpedagogikk, fordypning i spesifikke lærevansker, Universitetet i Oslo

Undervisning

Priser

 

Emneord: Leseforståelse, Språkutvikling, systematic reviews
Publisert 6. aug. 2013 10:17 - Sist endret 31. okt. 2020 14:35