Imac Maria Zambrana

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Imac Maria Zambrana
English version of this page
Telefon +47 22856073
Rom 482
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Språkutvikling og språkvansker
 • Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter
 • Læringsmekanismer og sosiale læringsprosesser

Bakgrunn

 • 2017-2018: Gjesteforsker ved Harvard Graduate School of Education, Harvard University
 • 2016 – d.d.: Førsteamanuensis ved ISP, UiO
 • 2016 – d.d.: Forsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (Atferdssenteret, Unirand)
 • 2012 – 2016: Postdoktor ved Atferdssenteret, Unirand
 • 2014 – 2015: Forsker tilknyttet prosjekt, Divisjon for Psykisk Helse, Folkehelseinstituttet
 • 2013: Gjeste-postdoktor ved Harvard Graduate School of Education, Harvard University
 • 2012 – 2012: Forsker ved Divisjon for Psykisk helse helse, Folkehelseinstituttet
 • 2012: Ph.D. i Psykologi ved UiO. Tittel på avhandling: “Predicting delay in language development. A longitudinal cohort study from 18 months to 5 years of age.
 • 2009 – 2012: Stipendiat ved Divisjon for Psykisk Helse, Folkehelseinstituttet

Priser og stipender

 • 2018: Faculty qualifying research grant for female Associate Professors (Equality grant), Faculty of Educational Sciences, University of Oslo
 • 2018: Faculty research grant, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2017: Pre-conference workshop grant (FINNUT), project no 274166, The Research Council of Norway 
 • 2017 – 2020: Mobility grants North America in educational research (UTNAM) for Dr. M. Rowe, project no 271841, The Research Council of Norway
 • 2017 – 2018: Personal Overseas Grants (FINNUT), project no 270461, The Research Council of Norway
 • 2017 – 2018: Fulbright Fellowship grant, Fulbright Foundation
 • 2017: Internal teaching grant, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2017: Internal research grant, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2015 – 2020: “Children’s Information Seeking: Its Development and Impacts on Learning” (Young Research Talents grant), project no 254974, Norwegian Research Council
 • 2013: “The influence of child care and home environment on learning and social functioning in transition to school and early school age” (Personal Mobility Grant), project no 224797/F11, Norwegian Research Council
 • 2012: The Psychological Department’s Ph.D. Research Price, Faculty of Social Sciences/ Dept. of Psychology, University of Oslo
 • 2009 – 2012: “Identification of preverbal precursors for early language delays and different language delay trajectories” (Ph.D. project grant), project no 2008/2/0003, Health and Rehabilitation, Norwegian Extra funds
 • 2007: Student travelling grant, UNIFOR

 

 

 

Emneord: Språkutvikling og språkvansker, Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter, Læringsmekanismer, Læringsprosesser og samspill

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Porpino Viana, Karine Maria; Lucena, Juliana; Zambrana, Imac Maria; Harris, Paul. L. & Pons Piulats, Francisco Maria (2022). Children's emotion understanding and cooperative problem-solving in educational settings. I Dukes, D.; Samson, A. & Walle, E. (Red.), Handbook of Emotional Development. Oxford University Press. ISSN 9780198855903. s. 566–580.
 • Røe-Indregård, Hanne; Rowe, Meredith; Rydland, Veslemøy & Zambrana, Imac Maria (2021). Semantically Contingent Responsiveness in Early Parent-Child Interactions. .
 • Hermansen, Tone Kristine; Ronfard, Samuel; Harris, Paul L.; Pons, Francisco & Zambrana, Imac Maria (2020). Epistemic uncertainty: Implicit encoding and information seeking from infancy to preschool.
 • Hermansen, Tone Kristine; Ronfard, Samuel; Harris, Paul L.; Pons, Francisco & Zambrana, Imac Maria (2019). Young children revise their trust in an informant’s claim once they gather counter-evidence, and transfer their revised judgement across tasks.
 • Hermansen, Tone Kristine; Ronfard, Samuel; Harris, Paul L.; Pons, Francisco & Zambrana, Imac Maria (2019). Children reassess an informant’s misleading claim in the light of later empirical evidence.
 • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). What is Theory of Mind for? Impact of children's understanding of the mind on their social interactions and performance in cooperative problem-solving tasks.
 • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Veraksa, A; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). Attachment style and information seeking preference in young adults.
 • Coley, John; Krigger, A; Lane, Gabi A; Marlin, J & Zambrana, Imac Maria (2018). Ecological thinking in preschoolers: Evidence from free play. .
 • Zambrana, Imac Maria & Coley, John (2018). The role of pedagogical instruction in children’s ecological thinking and behavior.
 • Zambrana, Imac Maria (2018). Developmental patterns in communication and parent-child learning interactions.
 • Zambrana, Imac Maria (2017). Mother-child information transmissions in structural task interactions in early childhood .
 • Zambrana, Imac Maria (2017). Children’s Early Information Seeking.
 • Zambrana, Imac Maria (2017). Parent-Child Interactions and the Development of Early Information Seeking.
 • Hermansen, Tone Kristine; Ronfard, Samuel; Harris, Paul L.; Pons, Francisco & Zambrana, Imac Maria (2017). Are preschoolers’ questions impacted by prior inconsistent experiences during first-hand exploration?
 • Viana, Karine Maria Porpino; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2017). Mental state understanding in typical and atypical development: social, parental and individual influencing factors. Paper.
 • Zambrana, Imac Maria; Harris, Paul L.; Ronfard, Samuel & Rowe, Meredith (2017). Preliminary associations between children's need for information and mothers' provision of information in task situations from 1 to 3 years of age.
 • Nærde, Ane; Zambrana, Imac Maria; Owen, Margaret Tresch & Ystrom, Eivind (2017). Bi-directional Relations Between Maternal and Paternal Depressive Symptoms and Child Externalizing Behavior Across Early Childhood.
 • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?
 • Zambrana, Imac Maria (2016). Barn med eksternaliserende problematferd og førskoleaktiviteter i barnehagen .
 • Zambrana, Imac Maria (2016). Children's help and Information seeking.
 • Zambrana, Imac Maria (2015). elations Between Childcare and Preschool skills: New findings from The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study.
 • Zambrana, Imac Maria (2015). Relations Between Childcare and Preschool skills: New findings from The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study.
 • Nordahl, Kristin B.; Forgatch, Marion S. & Zambrana, Imac Maria (2015). Predictors of Fathers’ Positive Involvement and Negative Reinforcement with One-Year-Olds.
 • Zambrana, Imac Maria & Ronfard, Samuel (2015). Linking Children’s Actions with Objects to Child-Directed Speech About Objects.
 • Zambrana, Imac Maria (2014). Distinksjonen mellom hva som ble sagt og hvordan det ble sagt.
 • Zambrana, Imac Maria; Dearing, Eric; Nordahl, Kristin B.; Moser, Thomas & Zachrisson, Henrik Daae (2013). Childcare quality and peer groups: Associations with language and social skills.
 • Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind & Pons, Francisco (2011). Predicting late development of language comprehension from 18 to 36 months. Paper.
 • Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind & Pons, Francisco (2010). Early nonverbal communication and language from 18 to 36 months: A population study. Poster.
 • Zambrana, Imac Maria & Schjølberg, Synnve (2007). Do maternal responses towards children with language disorder reflect the language level of the children.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage. Atferdssenteret (Rapport til Utdanningsdirektoratet).
 • Zambrana, Imac Maria (2012). Predicting delay in language development: a longitudinal cohort study from 18 months to 5 years of age. Oslo universitet. ISSN 1504-3991.
 • Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage; Zambrana, Imac Maria; Mathiesen, Kristin Schjelderup & Magnus, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-280-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2016 14:51 - Sist endret 3. aug. 2018 08:15