Jan Grue

Bilde av Jan Grue
English version of this page
Telefon +47-22855284
Rom 453
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Kvalitativ metode
 • Diskursanalyse og retorikk
 • Funksjonshemming og kronisk sykdom
 • Kroppsforståelse og normalitet

Undervisning

Bakgrunn

 • Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2012-2016
 • PhD i språkvitenskap fra UiO, 2012
 • Fullbrightstipendiat UC Berkeley, 2008-2009
 • MA i lingvistikk fra UiO, 2006
 • Bokanmelder for Klassekampen
 • Skjønnlitterær forfatter, Gyldendal og Cappelen Damm

Verv

Forskergrupper og nettverk

 

Publikasjoner

 • Grue, Jan (2018). Fremstillinger av døve og døvhet: Tre historiske nedslag, I: Inger Marie Lid (red.),  Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502062.  Kapittel 5.
 • Grue, Jan (2018). Samarbeidsklimaendringer. Om humanistiske og filosofiske livsbetingelser i en posthumanistisk tid. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  53(1), s 19- 27 . doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-01-03
 • Grue, Jan (2017). Now you see it, now you don’t: A discourse view of disability and multidisciplinarity [Ici, on le voit, ici, on ne le voit pas : une vue discursive du handicap et de la multidisciplinarité]. Alter - European Journal of Disability Research.  ISSN 1875-0672.  11(3), s 168- 178 . doi: 10.1016/j.alter.2017.05.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grue, Jan (2016). Funksjonshemming - der kropp møter samfunn, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49021-5.  Kapittel 35.  s 184 - 204
 • Grue, Jan (2016). ILLNESS IS WORK: Revisiting the concept of illness careers and recognizing the identity work of patients with ME/CFS. Health.  ISSN 1363-4593.  s 1- 12 . doi: 10.1177/1363459315628044 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grue, Jan (2016). The problem with inspiration porn: a tentative definition and a provisional critique. Disability & Society.  ISSN 0968-7599.  31(6), s 838- 849 . doi: 10.1080/09687599.2016.1205473 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grue, Jan (2016). The social meaning of disability: a reflection on categorisation, stigma and identity. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  38(6), s 957- 964 . doi: 10.1111/1467-9566.12417 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lian, Olaug S & Grue, Jan (2016). Generating a Social Movement Online Community through an Online Discourse: The Case of Myalgic Encephalomyelitis. Journal of Medical Humanities.  ISSN 1041-3545.  s 1- 17 . doi: 10.1007/s10912-016-9390-8 Vis sammendrag
 • Grue, Jan (2015). The Problem of the Supercrip: Representation and Misrepresentation of Disability, In Tom Shakespeare (ed.),  Disability Research Today: International Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-0-415-74843-8.  Kap. 13.
 • Grue, Jan; Johannessen, Lars Emil Fagernes & Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  124, s 180- 186 . doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.044
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (2014). Et stort felt, I: Elisabeth Eide; Jan Grue & Tonje Vold (red.),  Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Grue, Jan (2014). A Garden of Forking Paths: A Discourse Perspective on “ME” and “CFS”. Critical Discourse Studies.  ISSN 1740-5904.  11(1), s 35- 48 . doi: 10.1080/17405904.2013.829114 Vis sammendrag
 • Grue, Jan (2014). Hvem får bli med på tur? Ideologiske premisser for Ingen grenser, I: Elisabeth Eide; Jan Grue & Tonje Vold (red.),  Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  Kapittel 5.  s 70 - 82
 • Grue, Jan (2014). Technically disabled, ill for all practical purposes? ME/CFS discourse in Norway. Disability & Society.  ISSN 0968-7599.  29(2), s 213- 223 . doi: 10.1080/09687599.2013.796876 Vis sammendrag
 • Grue, Jan (2014). Uvanlige kropper i funksjonshemmende samfunn, I: Elisabeth Eide; Jan Grue & Tonje Vold (red.),  Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  Kapittel 2.  s 28 - 40

Se alle arbeider i Cristin

 • Grue, Jan (2018). Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse.. Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205515574.  176 s.
 • Grue, Jan (2017). Bortenfor, bortenfor, bortenfor. Flamme forlag.  ISBN 978-82-8288-226-2.  28 s.
 • Grue, Jan (2015). Disability and Discourse Analysis. Ashgate.  ISBN 978-1-4724-3292-6.  152 s.
 • Grue, Jan (2015). Teori i prakis. Analysestrategier i akademisk arbeid. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1882-0.  150 s.
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (red.) (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  157 s.
 • Grue, Jan (2014). Kroppsspråk. Fremstillinger av funksjonshemning i kultur og samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205462311.  160 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grue, Jan (2019). Appell på Holocaustdagen 2019.
 • Grue, Jan (2019, 17. januar). Verdibørsen. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan (2018). A Literary Treatment of Disease Prestige: John William's Stoner.
 • Grue, Jan (2018, 13. november). Brenner live. [TV].  NRK1.
 • Grue, Jan (2018). De-valuing Lives: Towards a Critical Thanatopolitics.
 • Grue, Jan (2018). Disability in Game of Thrones: Fantastical diversity or narrative prosthesis?. The BIODIAL Blog.
 • Grue, Jan (2018, 14. august). Englevinger­ og andre proteser.  Vårt Land.
 • Grue, Jan (2018, 30. juni). Et nesten normalt liv.  Klassekampen.
 • Grue, Jan (2018, 01. juni). Etter mennesket. Cary Wolfe, Mel Chen og Jan Grue om posthumanisme, biopolitikk, kunst og kropsspråk.. [Tidsskrift].  Vinduet.
 • Grue, Jan (2018). Helt normalt.
 • Grue, Jan (2018). Ideologi på to ben og en krykke. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Grue, Jan (2018). Jeg lever et liv som likner deres. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Grue, Jan (2018, 12. august). Kroppens sorg.  Aftenposten.
 • Grue, Jan (2018). Mellomvalg og mellomspill. Politisk dramaturgi for den utmattede tilskuer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2018, 03. august). Motstandens kroppsspråk.  Morgenbladet.
 • Grue, Jan (2018, 22. august). Prisvinnende regissør forteller om uhyggelige kommentarer på byen. [TV].  TV2.
 • Grue, Jan (2018). Siddharta i Silicon Valley. Yuval Hararis 21 tanker for det 21. århundre. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2018). Staying With the Trouble: Epistemologies of Embodiment and Time.
 • Grue, Jan (2018). Teknologiske kropper. Funksjonshemming i en digital tid.
 • Grue, Jan (2018, 22. februar). Åpen bok. [Radio].  NRK P2.
 • Lid, Inger Marie & Grue, Jan (2018). Hvem hører ikke hjemme her?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (0211-0811) . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2018/11/hvem-horer-ikke-hjemme-her
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2018). Posthuman Entanglements: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality.
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2018). The Biopolitics of Disability and Animality in Harriet McBryde Johnson.
 • Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva & Rise, Marit By (2018). Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse.
 • Grue, Jan (2017). «… uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det». Minerva (nettutgaven).
 • Grue, Jan (2017). Dine, mine, våre barn. Anmeldelse av Karin Bojs' Min europeiske familie. Klassekampens Bokmagasin.  s 12- 12
 • Grue, Jan (2017). En sekt for rike menn. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2017). Fremtiden i noens hender. Anmeldelse av Yuval Noah Hararis "Homo Deus". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2017). "Grensene for mitt språk er grensene for min verden" - om begreper, kategorier og spesialpedagogiske virkelighetsforståelser..
 • Grue, Jan (2017). Hva skyldes utenforskapet?.
 • Grue, Jan (2017). Min arbeidsplass. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Grue, Jan (2017). Monography or article-based dissertation? A discussion.
 • Grue, Jan (2017). Når språket sviktar. Olaug Nilssen, Jan Grue og Andreas Wiese.
 • Grue, Jan (2017). Perfectly Normal.
 • Grue, Jan (2017). Rotete om identitetspolitikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30 . doi: 17.02.2017
 • Grue, Jan (2017). Røff guide til Ruth Wodak. sosiologen.no.
 • Grue, Jan (2017, 09. juni). Salongen. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan (2017, 13. juli). Sommer i P2. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan (2017). System uten senter. Om posthumanisme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2017, 06. mars). Trygdekontoret: Evig liv. [TV].  NRK.
 • Grue, Jan (2017). Veien og målet. Essay om pedagogisk filosofi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2017). Wunderkamer. Anmeldelse av Dag O. Hessens "Vi". Klassekampens Bokmagasin.
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2017). BIODIAL: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality.
 • Grue, Jan (2016, 04. oktober). Aktuell profil: Antihelten. [Fagblad].  Velferd.
 • Grue, Jan (2016). Arvematerialet. Bokessay om Siddharta Mukherjees "The Gene. An Intimate History". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2016, 15. oktober). Den brysomme mannen.  Aftenposten.
 • Grue, Jan (2016, 03. mai). Det uvanlige, takk. Professor i spesialpedagogikk i samtale med Bår Stenvik. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Grue, Jan (2016). Dødens triumf. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2016). Dødsdialogen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 8- 13
 • Grue, Jan (2016). Funksjonshemming: Mellom kropp og samfunn.
 • Grue, Jan (2016). Hamilton - i nasjonens interesse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 6- 7
 • Grue, Jan (2016). Kampen om livet. Geir Lippestads "Et større vi".. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 14
 • Grue, Jan (2016). Kroppsspråk. Fremstillinger av funksjonshemming i kultur og samfunn.
 • Grue, Jan (2016, 11. april). Kultur som stenger ute.  Klassekampen.
 • Grue, Jan (2016). Nav-kontakten er blitt fulltidsjobb. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 29- 29
 • Grue, Jan (2016). Now You See It, Now You Don’t: A Discourse View of Disability and Multidisciplinarity.
 • Grue, Jan (2016). Representations of disability.
 • Grue, Jan (2016). The Right to Representation: Character and Characterization in John Williams' "Stoner".
 • Grue, Jan (2016, 10. september). "Verdibørsen" om aktiv dødshjelp. [Radio].  NRK P2.
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2016). Representations of Disability.
 • Grue, Jan (2015). Academic Writing: A Rhetorical Perspective.
 • Grue, Jan (2015). Body Language: Notes on the Ordinary and the Extraordinary.
 • Grue, Jan (2015). De funksjonshemmede - hvem er nå de?.
 • Grue, Jan (2015). Disability Discourse, In Karen Tracy (ed.),  The International Encyclopedia of Language and Social Interaction.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-61110-4.  Disability Discourse.  s 1 - 6 Vis sammendrag
 • Grue, Jan (2015). Discourse analysis and disability: A methodological solution to a disciplinary problem.
 • Grue, Jan (2015, 27. august). Hvem bryr seg?. [TV].  TV2.
 • Grue, Jan (2015). Inspirasjonsporno – et underlig fenomen. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Grue, Jan (2015). Retorikk i praksis. Innføring i det retoriske maskineriet.
 • Grue, Jan (2015). Slik deles sykdommene våre inn etter status og prestisje. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grue, Jan (2015, 12. april). Sykdomsprestisje. [Radio].  NRK P2 - Søndagsavisa.
 • Eide, Elisabeth & Grue, Jan (2014). Funksjonshemmede - oversett i mediene?. Ytring : NRK.
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Synnevåg, Anne (2014, 17. januar). Intervju i Ekko om medierepresentasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan (2014). Døve som språklig minoritet eller funksjonshemmede.
 • Grue, Jan (2014). En helt vanlig uvanlig kropp. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Grue, Jan (2014). Funksjonshemning og identitet. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (1), s 26- 39
 • Grue, Jan (2014, 17. januar). Mediedekningen av funksjonshemmede. [Radio].  "Ekko", NRK P2.
 • Grue, Jan (2014). Smeltende tekster: Isfritt. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Grue, Jan (2014). Øivind Bratberg: Tekstanalyse for samfunnsvitere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (4), s 491- 494
 • Vold, Tonje; Grue, Jan & Lien, Marius (2014, 17. januar). Ellevte finger, tå atten.  Morgenbladet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2016 14:18 - Sist endret 16. apr. 2018 12:16