Jannicke Karlsen

Bilde av Jannicke Karlsen
English version of this page
Telefon +47-22858132
Rom 332
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Doktorgradsprosjekt

Språkutvikling hos minoritetsspråklige barn i overgangen barnehage-skole

Les mer om prosjektet her:

Veiledere:
Hovedveileder: Sol Lyster
Biveileder: Bente Hagtvet

Undervisning

Underviser i ulike emner knyttet til språkutvikling, språkvansker, tospråklighet og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn, blant annet på SPED 1002, SPED 3000, SPED 3020, SPED 4100D.

Bakgrunn

Har vært ansatt som stipendiat ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet siden høsten 2009 og var før det ansatt som forskningsassistent for forskergruppen Child Langauge and Learning ved  samme fakultet.
Har mastergrad i spesialpedaogikk med fordypning i logopedi fra Institutt for Spesialpedagogikk, UiO,  og bachelorgrad i logopedi fra Syddansk Universitet i Odense, Danmark.

Samarbeid

- Medlem i The National Graduate School og Educational Research

 

Emneord: Logopedi, Språkutvikling

Publikasjoner

 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  1-2, s 66- 92
 • Karlsen, Jannicke & Hjetland, Hanne Næss (2017). Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  81(1), s 39- 54 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Jannicke; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Lervåg, Arne (2017). Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 learners in the kindergarten-school transition. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  44(2), s 402- 426 . doi: 10.1017/S0305000916000106
 • Rygvold, Anne-Lise & Karlsen, Jannicke (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 28- 38 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rygvold, Anne-Lise & Karlsen, Jannicke (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 28- 38
 • Karlsen, Jannicke; Geva, Esther & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Cognitive, linguistic, and contextual factors in Norwegian second language learner's narrative production. Applied Psycholinguistics.  ISSN 0142-7164.  37(5), s 1117- 1145 . doi: 10.1017/S014271641500051X
 • Karlsen, Jannicke & Lykkenborg, Marta (2012). Språkbruksmønstre i norsk-pakistanske familier :. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  7(1), s 53- 83
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)
 • Karlsen, Jannicke (2008). Kartlegging av narrativ produksjon som logopedisk verktøy. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  54(4), s 5- 9

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Jannicke (2018). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(4), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2018). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(3), s 3- 4
 • Karlsen, Jannicke (2018). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(2), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2018). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(1), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke; Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Snowling, Margareth & Melby-Lervåg, Monica (2018). The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review.
 • Karlsen, Jannicke & Røe-Indregård, Hanne (2018). Flerspråklige barn i norsk barnehage: Dialogisk samspill i boklesingsaktivitet.
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente (2018). Stille barn: Hvordan pedagoger legger til rette for godt samspill i dialoger med flerspråklige barn som snakker lite.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(4), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(2), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(1), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Breilid, Nils & Karlsen, Jannicke (2016). Sosialpedagogisk rådgivning Kompetansehevingsprosjekt 2015-2016.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2016). Project presentation: "The language diary".
 • Karlsen, Jannicke (2016). Development of language and reading comprehension in Norwegian second language learners.
 • Karlsen, Jannicke (2016). Development of language and reading comprehension in Norwegian second language learners. A comparison with a cohort of Norwegian monolingual children.
 • Karlsen, Jannicke (2016). Lesevansker.
 • Karlsen, Jannicke (2016). Minoritetsspråklige barn og unge..
 • Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet 3/2016. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  3, s 3- 4
 • Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet 4/2016. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2015). Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Om betydningen av tidlige språkkunnskaper for den videre språkutviklingen..
 • Karlsen, Jannicke (2011). Vocabulary knowledge in young children learning Norwegian as a second language.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2016 08:33 - Sist endret 18. feb. 2019 12:43