livie

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Utdanning

2015: PhD, Det utdanningsvitenskaplige fakultetet, UiO

2007: Master i spesialpedagogikk (fordypning: utviklingshemning), UiO

Yrkeserfaring

2016: Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

2014-2016: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Røros kommune

2009-2013: Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

2007-2009: Spesialpedagog ved Ullevålsveien skole, Oslo kommune (spesialskole for elever med sammensatte lærevansker)

Faglige interesser

•  Lærevansker knyttet til utviklingshemning

•  Down syndrom

•  Kognitiv og språklig stimulering

•  Lærer-elev interaksjon og læringsdialoger

•  Observasjon med bruk av videokamera

Pågående forskningsprosjekter

The Down Syndrome LanguagePlus-project

Tidligere forskningsprosjekter

Doktorgradsavhandling knyttet til forskergruppen Child, Language & Learning:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring

Samarbeid

Medforsker i prosjektet The Down Syndrome LanguagePlus-project (blogg)

Medlem i forskergruppa Child, Language & Learning

Tidligere medlem i the National Graduate School in Educational Research

Tidigere medlem i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det utdanningsvitenskaplige Fakultet, UiO 

Emneord: Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Down syndrom, Lærer-elev interaksjon, Utviklingshemning, Læringsdialoger

Publikasjoner
 

Se alle arbeider i Cristin

 • Engevik, Liv Inger (2017). Styrking av språk og tenking hos elevar med Down syndrom.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerseminar/opplæring DSL+ (kull nr. 2).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Bursdagsfesten", e-bildebok av Srey Neang Peng.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Emil og Tor løper om kapp", e-bildebok av Tjitske Sijtsna.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Fugleungen", e-bildebok av Inger Marie Haukøya.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Jeg er lynet", e-bildebok av Victor Manuel Polit Arguello.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Larven", e-bildebok av Marielle Laastad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Line og Stian bygger snøhytte", e-bildebok av Andrea Ødegård.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Line og Stian vil bygge hytte" / "Linn og Simen vil bygge hytte", e-bildebok av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Ole og Eva på besøk", e-bildebok av Bjørg Marie Jarstad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "På badestranda", e-bildebok av Kristin Bjerknes Aarre.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Stakkars lille mørke maur", e-bildebok av Susann Nettland (bearbeidet av DSL+-prosjektgruppen etter avtale med illustratøren).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Ule har det travelt", e-bildebok av Lise Asie Ustun.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript (test) til "Skattejakt", e-bildebok av Mona Poppe.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Anne og Emil er tvillinger", e-bildebok av Anne Marte Jacobsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Emma er syk", e-bildebok av Birgitt Olaisen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "En ulykke", e-bildebok av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Espen og Bamse fisker"/"Emil og Bobbo fisker" av Marte Benjaminsen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Espen og Bamse på fjellet", e-bildebok av Anniken Haugen Kaasa.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Hvor er gulrøttene?", e-bildebok av Ingrid Huseby Angvik.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Lise er redd for monster", e-bildebok av Beate Erikke Johansen.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Tobben vil spille i band", e-bildebok av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Tøff rytme"/"Konkurranse", e-bildebok av Heidi Katrine Aune.
 • Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til "Under garasjen", e-bildebok av Silje Bjerkan.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Teknologi gir nye muligheter for gjennomføring av intervensjonsprosjekter. Blogpost.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerveiledning DSL+, del 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Kleppe Kristensen, Jarl & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). DSL+ app 2.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2017). Livet etter DSL+ - Hva nå?.
 • Engevik, Liv Inger (2016). Korleis kan dialogar kring bildebøker styrke språk og tenking hos elevar med Down syndrom?.
 • Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016). DSL+ En App for å øke ordforrådet til barn med Down Syndrom. Vis sammendrag
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Lærerseminar/opplæring DSL+.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2016). Utprøvinger av DSL+ − justeringer av undervisningsmateriale og pedagogiske fremgangsmåter. Blogpost.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016, 21. mars). Ny språkapp for barn med Down sydnrom. [Radio].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016). The DSL+ - an effective vocabulary intervention?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Høibo, Ingrid Holmboe & Søyland, Lovise (2016). Lærerveiledning DSL+, del 1.
 • Smith, Liz; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Næss, Håkon & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). DSL+ app 1.
 • Engevik, Liv Inger (2015). Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom – ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2016 10:42 - Sist endret 8. nov. 2016 16:28