Mats Granlund

Bilde av Mats Granlund
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

mats.granlund@ju.se

 

Faglige interesser

Granlunds forskning fokuserer på hvordan barn, unge og voksne med funksjons- eller utviklingshemning fungerer i hverdagen. Han er ansvarlig for et 20-talls prosjekter som omhandler ulike faktorer hos individet, faktorer i samspillet mellom individ og miljø, og i faktorer miljøet, som påvirker hvordan personer med behov for særskilt støtte fungerer i hverdagen.

I prosjektene forsøker forskerne å måle sammenhengen mellom subjektive faktorer og miljøfaktorer, og hvordan det enkelte individ fungerer i hverdagen. En er også interessert i å se på hvordan mennesker selv oppfatter det "å ha det bra".

Prosjektene undersøker blant annet hva som kjennetegner små barn som over tid har det bra, eller over tid får det bedre og bedre, sammenlignet med barn som ikke har det bra. Det foregår også undersøkelser av hva som kjennetegner barn og ungdom med funksjons- eller utviklingshemning som er delaktige og engasjerte i egne liv, sammenlignet med barn som ikke er like delaktige. En del prosjekter tar for seg familier som på en god mestrer hverdagen med et familiemedlem som har en kroniske sykdom eller en funksjons- eller utviklingshemning.

Undervisning

SPED4600 - Utviklingshemning

Samarbeid

I forskningen inngår samarbeid med forskere ved universiteter i Europa, Nord-Amerika, Australia og Afrika. I tillegg er det inngått samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO), 15 europeiske partnere og den svenske Socialstyrelsen omkring helseklassifikasjonssystemet ICF.

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 20. okt. 2016 15:28 - Sist endret 16. nov. 2016 08:26