Melanie Kirmess

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Prodekan for studier - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Bilde av Melanie Kirmess
English version of this page
Telefon +47 22858068
Mobiltelefon +47 95129142
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 7 Helga Engs hus 0 71 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og kommunikasjon i et livsløpsperspektiv
 • Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker
 • Kognitiv nevrovitenskap
 • Telemedisin
 • Intervensjonsstudier

Undervisning

Master i spesialpedagogikk, fordypning logopedi

Pågående forskningsprosjekter

 • Seniorforsker i "Early stuttering treatment (EST)" prosjektet.
 • "TeleLogopedi" -  Bruk av videokonsultasjon i logopedisk behandling av personer med afasi under koronapandemien. Et samarbeidsprosjekt med Sunnaas sykehus HF, tilknyttet 1 masterstudent
 • Innovasjonsprosjekt "Telelogoped", prosjektmedarbeider
 • Medlem av The Collaboration of Aphasia trialist (CATs), arbeidsgruppe 4 "Effectiveness of Interventions". Funded by the Tavistock Trust for Aphasia, the Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) is an international network of multidisciplinary aphasia investigators in rehabilitation, social science, psychology and linguistics research from across more than 31 countries.
 • Afasiforum 3:«Oversettelse av test for taleapraksi», støttet av Extrastiftelsen for 2015-2017, prosjektperiode 2014-2017, <REK søknad 2015/2096/REK sør-øst, prosjektet vurderes som ikke helseforskning. Prosjektet er NSD-godkjent.
 • Afasiforum 4: "Oversettelse og utvikling av tiltaksmateriell TIAS. Papir og app-versjon til norsk", periode 2019-2022.
 • Annet: Medlem tverrfaglige "Kompetansegruppen for Afasi" ved Sunnaas sykehus HF.

PhD-kandidater og doktorander

Stipendiat Silje Merethe Hansen Ingebretsen (Master i spesialpedagogikk, studieretning logopedi)

Stipendiat Hege Øra Prag (cand.med.)

 • Prosjekttittel: “Aphasia telerehabilitation early post stroke”
 • Prosjektet er tilknyttet Sunnaas sykehus HF og UiO ved Medisinsk Fakultet
 • Periode: 1.8.2015- 31.12.2020, levert april 2021
 • Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus HF, medveiledere: Melanie Kirmess (ISP/Sunnaas) og Marian Brady (Glasgow Caledonian University, UK)
 • Finansiert av Helse Sør-Øst midler
 • REK godkjent 2015/2129 REK sør-øst B

PhD Hilda Sønsterud

 • Prosjekttittel: Personal breakthroughs in stuttering management (Stammebehandling – hva hjelper for hvem?)
 • Prosjekt er tilknyttet UiO/ Psykologisk institutt og Statped Sør-Øst
 • Periode: 1.9.2015-31.3.2020
 • Hovedveileder: Melanie Kirmess (ISP), medveiledere: Margrethe Seeger Halvorsen (Psykologisk institutt/UiO),David Ward (University of Reading, UK) Kristin Feragen (Oslo Universitetssykehus)
 • Finansiert av Extrastiftelsen
 • REK godkjent 2015/1275/ REK sør-øst C
 • Disputas 2.mars 2020

 

Bakgrunn

 • Høst 2018 - dd: Faglig studieleder ved ISP
 • Oktober 2014 – 2018: Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar logopedi heltid (SPED4200) eller deltid (SPED4200D). Bistilling: Forsker ved Sunnaas sykehus HF
 • 2012 – 2014: Post doc (75%), Sunnaas sykehus HF “Afasi? Du bør snake mye for å bli bedre” (In English: Intensive rehabilitation of verbal communication skills for aphasia – The Sunnaas CILT program (SunCIST)). Fagsjef (25%) for logopeder og spesialpedagoger, Sunnaas sykehus HF
 • 2011-2014: Bistilling 20% som Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar Logopedi deltid (SPED4200D)
 • 2010-2011: Logoped, avdeling for hjerneskade, Sunnaas sykehus HF
 • 2006 -2011: PhD, ISP/UiO . Avhandlingens tittel : “The Applicability and Outcome of Constraint Induced Language Therapy (CILT) in Early Aphasia Rehabilitation". Veiledere: Prof. Lynn M. Maher, University of Houston, USA & Prof. Sol A.H. Lyster, University of Oslo
 • 2004 - 2005: Logoped, Aker Universitetssykehus HF
 • 2004: Cand.ed., ISP/UiO. Hovedoppgave: "Afasi og flerspråklighet. Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En    spørreundersøkelse fra Tyskland".  
 • 2001 - 2003: Logoped, Sunnaas sykehus skole
 • 2001: Cand. mag., PSI/ISP/UiO. Logoped MNLL

 

Emneord: Logopedi, Språk, Afasi, Telelogopedi
Publisert 19. apr. 2013 09:53 - Sist endret 7. mai 2021 14:05