Melanie Kirmess

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Prodekan for studier - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Bilde av Melanie Kirmess
English version of this page
Telefon +47 22858068
Mobiltelefon +47 95129142
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 7 Helga Engs hus 0 71 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og kommunikasjon i et livsløpsperspektiv
 • Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker
 • Kognitiv nevrovitenskap
 • Telemedisin
 • Intervensjonsstudier

Undervisning

Master i spesialpedagogikk, fordypning logopedi

Pågående forskningsprosjekter

 • Seniorforsker i "Early stuttering treatment (EST)" prosjektet.
 • "TeleLogopedi" -  Bruk av videokonsultasjon i logopedisk behandling av personer med afasi under koronapandemien. Et samarbeidsprosjekt med Sunnaas sykehus HF, tilknyttet 1 masterstudent
 • Innovasjonsprosjekt "Telelogoped", prosjektmedarbeider
 • Medlem av The Collaboration of Aphasia trialist (CATs), arbeidsgruppe 4 "Effectiveness of Interventions". Funded by the Tavistock Trust for Aphasia, the Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) is an international network of multidisciplinary aphasia investigators in rehabilitation, social science, psychology and linguistics research from across more than 31 countries.
 • Afasiforum 3:«Oversettelse av test for taleapraksi», støttet av Extrastiftelsen for 2015-2017, prosjektperiode 2014-2017, <REK søknad 2015/2096/REK sør-øst, prosjektet vurderes som ikke helseforskning. Prosjektet er NSD-godkjent.
 • Afasiforum 4: "Oversettelse og utvikling av tiltaksmateriell TIAS. Papir og app-versjon til norsk", periode 2019-2022.
 • Annet: Medlem tverrfaglige "Kompetansegruppen for Afasi" ved Sunnaas sykehus HF.

PhD-kandidater og doktorander

Stipendiat Silje Merethe Hansen Ingebretsen (Master i spesialpedagogikk, studieretning logopedi)

Stipendiat Hege Øra Prag (cand.med.)

 • Prosjekttittel: “Aphasia telerehabilitation early post stroke”
 • Prosjektet er tilknyttet Sunnaas sykehus HF og UiO ved Medisinsk Fakultet
 • Periode: 1.8.2015- 31.12.2020, levert april 2021
 • Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus HF, medveiledere: Melanie Kirmess (ISP/Sunnaas) og Marian Brady (Glasgow Caledonian University, UK)
 • Finansiert av Helse Sør-Øst midler
 • REK godkjent 2015/2129 REK sør-øst B

PhD Hilda Sønsterud

 • Prosjekttittel: Personal breakthroughs in stuttering management (Stammebehandling – hva hjelper for hvem?)
 • Prosjekt er tilknyttet UiO/ Psykologisk institutt og Statped Sør-Øst
 • Periode: 1.9.2015-31.3.2020
 • Hovedveileder: Melanie Kirmess (ISP), medveiledere: Margrethe Seeger Halvorsen (Psykologisk institutt/UiO),David Ward (University of Reading, UK) Kristin Feragen (Oslo Universitetssykehus)
 • Finansiert av Extrastiftelsen
 • REK godkjent 2015/1275/ REK sør-øst C
 • Disputas 2.mars 2020

 

Bakgrunn

 • Høst 2018 - dd: Faglig studieleder ved ISP
 • Oktober 2014 – 2018: Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar logopedi heltid (SPED4200) eller deltid (SPED4200D). Bistilling: Forsker ved Sunnaas sykehus HF
 • 2012 – 2014: Post doc (75%), Sunnaas sykehus HF “Afasi? Du bør snake mye for å bli bedre” (In English: Intensive rehabilitation of verbal communication skills for aphasia – The Sunnaas CILT program (SunCIST)). Fagsjef (25%) for logopeder og spesialpedagoger, Sunnaas sykehus HF
 • 2011-2014: Bistilling 20% som Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar Logopedi deltid (SPED4200D)
 • 2010-2011: Logoped, avdeling for hjerneskade, Sunnaas sykehus HF
 • 2006 -2011: PhD, ISP/UiO . Avhandlingens tittel : “The Applicability and Outcome of Constraint Induced Language Therapy (CILT) in Early Aphasia Rehabilitation". Veiledere: Prof. Lynn M. Maher, University of Houston, USA & Prof. Sol A.H. Lyster, University of Oslo
 • 2004 - 2005: Logoped, Aker Universitetssykehus HF
 • 2004: Cand.ed., ISP/UiO. Hovedoppgave: "Afasi og flerspråklighet. Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En    spørreundersøkelse fra Tyskland".  
 • 2001 - 2003: Logoped, Sunnaas sykehus skole
 • 2001: Cand. mag., PSI/ISP/UiO. Logoped MNLL

 

Emneord: Logopedi, Språk, Afasi, Telelogopedi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirmess, Melanie; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Do early childhood professionals in Norway distinguish between stuttering and normal dysfluencies.
 • Kirmess, Melanie & Nordeide, Trude Beseth (2021). MA-thesis about stuttering guidelines (Blog post).
 • Berdal, Stig; Døli, Hedda Ruth; Hide, Øydis; Hvistendahl, Anne Katherine; Haaland-Johansen, Line; Kirmess, Melanie; Kjølberg, Eli Anne; Koot, Karin & Senneset, Therese Skudal (2020). DIAS – Diagnostisk verktøy for taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  66(4), s 17- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirmess, Melanie (2020). Hjelp – jeg kan ikke snakke!. Vis sammendrag
 • Kirmess, Melanie (2020). Klitgården part II - Including closing the multidisciplinary survey and drawing the winners (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2020). The EST project – What is going on autumn 2020? (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2020). Today is the International Awareness day for Stuttering (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Lagerberg, Tove; Samson, Ineke & McAllister, Anita (2020). A warm welcome to our Swedish collaborators (Blog post).
 • Kirmess, Melanie & Melle, Ane Hestmann (2020). "Sen hjelp er heller ikke for sent" – Hilda Sønsterud presenterer fra sin doktorgradsavhandling på NIFS’ Høstweekend 2020 (Blog post).
 • Kirmess, Melanie & Melle, Ane Hestmann (2020). Throwback: Open seminar on “Individualization of stuttering treatment”, March 3rd 2020. (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Vanebo H., Kristin & Becker, Frank (2020). 10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST». Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (1), s 12- 14
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2020). Språktrening rett hjem - intensiv språktrening via videokonferanse. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (3), s 12- 14
 • Hansen, Silje Merethe; Kirmess, Melanie & Stubberud, Jan (2019). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: Participant Evaluation Post-treatment.
 • Kirmess, Melanie (2019). EST in progress - The multidisciplinary survey (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2019). Writing retreat at Engø Gård, Norway – March 2019 (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Hvistendahl, Anne-Kathrine; Kjølberg, Eli Anne; Koot, Karin; Hide, Øydis; Døli, Hedda & Berdal, Stig (2019). ”Sopp-kopp-topp” – Experience from the validation of the Norwegian version of the Diagnostic Instrument for Apraxia of Speech (DIAS).
 • Kirmess, Melanie & Sjøstrand, Åse (2019). The Cochrane Protocol is published! (Blog post).
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2019:CD013489(11), s 1- 36 . doi: 10.1002/14651858.CD013489
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tinbod, Unn; Löfkvist, Ulrika; Thijn Sverdrup, Anne-Cathrine & Kirmess, Melanie (2019). New ways of measuring every day communication - The application of LENA™ to persons with aphasia.
 • Våge, Kristine & Kirmess, Melanie (2019). “Twice as good?” - The outcome of participating twice in an intensive group treatment for aphasia.
 • Hansen, Silje Merethe; Stubberud, Jan & Kirmess, Melanie (2018). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: A Randomized Controlled Trial Protocol.
 • Kirmess, Melanie (2018). Disputation Linn Stokke Guttormsen (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Intervju med logoped Elaina Kefalianos, University of Melbourne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(3), s 30- 31
 • Kirmess, Melanie (2018). New minds, new thoughts – Feedback for the EST presentation at the ComPros seminar with Cathrine Snow (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Wrapping up for Christmas and preparing for the new year (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Writing retreat at Klitgården Refugium, Denmark (Blog Post).
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2018). The importance of the working alliance in stuttering therapy: Client perceptions.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Minding the body in speecy: Individualized therapy for adults who stutter..
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2018). Individualized therapy for adults who stutter: An evaluation on speech and avoidance behaviour. Vis sammendrag
 • Aven, Synne L.; Sortland, Ida Gaarder; Hansen, Silje M. & Kirmess, Melanie (2017). How did you like to participate in the SunCIST program - and was it useful?. Vis sammendrag
 • Feiken, Judith & Kirmess, Melanie (2017). Foreign Accent Syndrome (FAS) - A type of kinetic Apraxia of Speech (AOS).
 • Kirmess, Melanie (2017). Challenges and examples from measuring treatment outcome following constraint induced language therapy and relating types of aphasia intervention.
 • Kirmess, Melanie (2017). Evidensbasert praksis, PICO-spørsmål, kjernespørsmål - Hvordan påvirker dette din logopediske hverdag?.
 • Kirmess, Melanie (2017). "Jeg har hatt det inspirerende og gøy!" Intervju med Anne-Lise Rygvold. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 48- 51
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). What do people search for in stuttering therapy -personal goal-setting as a gold standard? Aim.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). The working alliance in stuttering therapy: A neglected variable?.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2017). Individualized stuttering therapy for adults - what works for whom?.
 • Winsnes, Ingvild Elisabeth; Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2017). Aphasia telerehabilitation - A digital enterprise (experience from the SLT intervention).
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Winsnes, Ingvild Elisabeth; Erlenkamp, Sonja; Myklebost, Marthe Brurok & Kleven, Bjørn (2017). Evidence-based aphasia rehabilitation guidelines - Multidisciplinary implementation through an E-learning program.
 • Kirmess, Melanie (2016). Redaktøren har ordet: Logopediens dag fokuserer på verbal dyspraksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2016). SunCIST i et brukerperspektiv - Evaluering og tilrettelegging.
 • Kirmess, Melanie (2016). Sunnaas intensive afasiprogram(SunCIST) i et langtidsperspektiv.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth & Becker, Frank (2016). Aphasia telerehabilitation early post stroke.
 • Erlenkamp, Sonja; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Audestad, Solveig & Becker, Frank (2015). Promoting evidence-based aphasia rehabilitation – guidelines at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Kirmess, Melanie (2015). Constraint induced språkterapi (CIST) - et gruppetilbud for intensiv afasirehabilitering.
 • Kirmess, Melanie (2015). Disputas Marianne Klem. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(1), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2015). Kildebruk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Kompetanse og veiledning. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Nettressurser for støttet samtale for afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 38- 40
 • Kirmess, Melanie (2015). Praktiske vurderinger rundt afasigrupper basert på constraint induced språkterapi.
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Referat fra møte i referansegruppen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 36- 37
 • Kirmess, Melanie (2015). Skattekisten: Intervju med Liv Stabell Kulø. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 20- 22
 • Kirmess, Melanie (2015). Sunnaas intensive afasitreningsprogram (SunCIST).
 • Kirmess, Melanie; Heiberg, Ellen; Kjeldaas, Hege; Krohn, Silje & Wennberg, Ulrika (2015). The long term outcome of the SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 10- 14
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Evidensbasert praksis i logopedi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 42- 43
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Klinisk forskningsmetode for logopeder og audiopedagoger. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2014). Constraint induced language therapy for aphasia rehabilitation. The SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie (2014). Disputas Jannicke Karlsen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 40- 41
 • Kirmess, Melanie (2014). Høsttakk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopeden – hvem er du og hvor vil du?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopedisk tips 1 "Støttet samtale". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 42- 42
 • Kirmess, Melanie (2014). Språktrening døgnet rundt. Kommunikasjon og rehabilitering i hverdagen.
 • Kirmess, Melanie & Hansen, Silje Merethe (2014). Referat: Afasidagene 13. og 14. november 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 36- 38
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2014). ”Kan man være for god for deltakelse på CIST?” – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 32- 37
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). ”Face to face, just with a camera” – exploring videoconference-based telerehabilitation for aphasia. Vis sammendrag
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). Språktrening rett hjem. Vis sammendrag
 • Kirmess, Melanie (2013). Bokanmeldelse: Kan man elske sin nærmeste som forandrer seg totalt etter en hjerneskade+. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 56- 57
 • Kirmess, Melanie (2013). Flerspråklighet på dagsorden. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Klinisk forskning: Afasi og tilbakeføring til arbeidslivet.
 • Kirmess, Melanie (2013). Kurs og faglig oppdatering. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Melanie Kirmess, Postdoktor og fagsjef for spesialpedagoger, Sunnaas Sykehus HF i samtale med forfatter Margareta Lindholm. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  24(2), s 9- 11
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Academy of Aphasia, Luzern, Sveits. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Norsk dysfaginettverk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 32- 33
 • Kirmess, Melanie (2013). Samtale med Margareta Lindholm. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 49- 53
 • Kirmess, Melanie (2013). Språkutvikling og språklæring. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Teori og praksis. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  94, s 267- 268
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From word level training to social communication – Experience from an intensive group program for persons with mild to moderate aphasia.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). Intensive afasigrupper på Sunnaas: SunCIST-programmet. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  24(3), s 13- 17

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. apr. 2013 09:53 - Sist endret 7. mai 2021 14:05