Melanie Kirmess

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Prodekan for studier - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Bilde av Melanie Kirmess
English version of this page
Telefon +47 22858068
Mobiltelefon +47 95129142
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 7 Helga Engs hus 0 71 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og kommunikasjon i et livsløpsperspektiv
 • Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker
 • Kognitiv nevrovitenskap
 • Telemedisin
 • Intervensjonsstudier

Undervisning

Master i spesialpedagogikk, fordypning logopedi

Pågående forskningsprosjekter

 • Seniorforsker i "Early stuttering treatment (EST)" prosjektet.
 • "TeleLogopedi" -  Bruk av videokonsultasjon i logopedisk behandling av personer med afasi under koronapandemien. Et samarbeidsprosjekt med Sunnaas sykehus HF, tilknyttet 1 masterstudent
 • Innovasjonsprosjekt "Telelogoped", prosjektmedarbeider
 • Medlem av The Collaboration of Aphasia trialist (CATs), arbeidsgruppe 4 "Effectiveness of Interventions". Funded by the Tavistock Trust for Aphasia, the Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) is an international network of multidisciplinary aphasia investigators in rehabilitation, social science, psychology and linguistics research from across more than 31 countries.
 • Afasiforum 3:«Oversettelse av test for taleapraksi», støttet av Extrastiftelsen for 2015-2017, prosjektperiode 2014-2017, <REK søknad 2015/2096/REK sør-øst, prosjektet vurderes som ikke helseforskning. Prosjektet er Sikt-godkjent. (tidligere NSD)
 • Afasiforum 4: "Oversettelse og utvikling av tiltaksmateriell TIAS. Papir og app-versjon til norsk", periode 2019-2022.
 • Annet: Medlem tverrfaglige "Kompetansegruppen for Afasi" ved Sunnaas sykehus HF.

PhD-kandidater og doktorander

Stipendiat Silje Merethe Hansen Ingebretsen (Master i spesialpedagogikk, studieretning logopedi)

Stipendiat Hege Øra Prag (cand.med.)

 • Prosjekttittel: “Aphasia telerehabilitation early post stroke”
 • Prosjektet er tilknyttet Sunnaas sykehus HF og UiO ved Medisinsk Fakultet
 • Periode: 1.8.2015- 31.12.2020, levert april 2021
 • Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus HF, medveiledere: Melanie Kirmess (ISP/Sunnaas) og Marian Brady (Glasgow Caledonian University, UK)
 • Finansiert av Helse Sør-Øst midler
 • REK godkjent 2015/2129 REK sør-øst B

PhD Hilda Sønsterud

 • Prosjekttittel: Personal breakthroughs in stuttering management (Stammebehandling – hva hjelper for hvem?)
 • Prosjekt er tilknyttet UiO/ Psykologisk institutt og Statped Sør-Øst
 • Periode: 1.9.2015-31.3.2020
 • Hovedveileder: Melanie Kirmess (ISP), medveiledere: Margrethe Seeger Halvorsen (Psykologisk institutt/UiO),David Ward (University of Reading, UK) Kristin Feragen (Oslo Universitetssykehus)
 • Finansiert av Extrastiftelsen
 • REK godkjent 2015/1275/ REK sør-øst C
 • Disputas 2.mars 2020

 

Bakgrunn

 • Høst 2018 - dd: Faglig studieleder ved ISP
 • Oktober 2014 – 2018: Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar logopedi heltid (SPED4200) eller deltid (SPED4200D). Bistilling: Forsker ved Sunnaas sykehus HF
 • 2012 – 2014: Post doc (75%), Sunnaas sykehus HF “Afasi? Du bør snake mye for å bli bedre” (In English: Intensive rehabilitation of verbal communication skills for aphasia – The Sunnaas CILT program (SunCIST)). Fagsjef (25%) for logopeder og spesialpedagoger, Sunnaas sykehus HF
 • 2011-2014: Bistilling 20% som Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar Logopedi deltid (SPED4200D)
 • 2010-2011: Logoped, avdeling for hjerneskade, Sunnaas sykehus HF
 • 2006 -2011: PhD, ISP/UiO . Avhandlingens tittel : “The Applicability and Outcome of Constraint Induced Language Therapy (CILT) in Early Aphasia Rehabilitation". Veiledere: Prof. Lynn M. Maher, University of Houston, USA & Prof. Sol A.H. Lyster, University of Oslo
 • 2004 - 2005: Logoped, Aker Universitetssykehus HF
 • 2004: Cand.ed., ISP/UiO. Hovedoppgave: "Afasi og flerspråklighet. Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En    spørreundersøkelse fra Tyskland".  
 • 2001 - 2003: Logoped, Sunnaas sykehus skole
 • 2001: Cand. mag., PSI/ISP/UiO. Logoped MNLL

 

Emneord: Logopedi, Språk, Afasi, Telelogopedi

Publikasjoner

 • Kefalianos, Elaina; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård & Antypas, Konstantinos [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional Study. American Journal of Speech-Language Pathology. ISSN 1058-0360. 31(2), s. 923–941. doi: 10.1044/2021_AJSLP-21-00148.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård & Kefalianos, Elaina (2021). Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents. Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094-730X. 71. doi: 10.1016/j.jfludis.2021.105884. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2021(9), s. 1–63. doi: 10.1002/14651858.CD013489.pub2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dipper, Lucy T.; Franklin, S.; de Aguiar, V.; Baumgaertner, A; Brady, Marian C. & Best, Wendy [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2021). An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project. Aphasiology. ISSN 0268-7038. doi: 10.1080/02687038.2020.1852001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Kirmess, Melanie & Ward, David (2020). What works for whom? Multidimensional individualized stuttering therapy (MIST). Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 88:106052, s. 1–20. doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.106052. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Sørli, Hilde & Becker, Frank (2020). Technical Features, Feasibility, and Acceptability of Augmented Telerehabilitation in Post-stroke Aphasia—Experiences From a Randomized Controlled Trial. Frontiers in Neurology. ISSN 1664-2295. 11(671). doi: 10.3389/fneur.2020.00671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Partee, Iselin Anne Cecilia; Hognestad, Randi Bjor & Johannessen, Beate Bertheau [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on post stroke aphasia – a pilot randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. ISSN 0269-2155. 34(3), s. 369–381. doi: 10.1177/0269215519896616. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rivelsrud, Maribeth Caya; Kirmess, Melanie & Hartelius, Lena (2019). Cultural adaptation and validation of the Norwegian version of the swallowing quality of life questionnaire (SWAL-QOL). Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 17(1), s. 1–11. doi: 10.1186/s12955-019-1248-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsterud, Hilda; Feragen, Kristin Judith Billaud; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S. & Ward, David (2019). What do people search for in stuttering therapy: Personal goal-setting as a gold standard? Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. s. 1–15. doi: 10.1016/j.jcomdis.2019.105944. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Silje Merethe; Hjertstedt, Marianne; Kirmess, Melanie; Snekkevik, Hildegun & Stubberud, Jan (2019). Intensiv gruppebehandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker : en pilotstudie . Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 65(2), s. 24–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Silje Merethe; Stubberud, Jan; Hjertstedt, Marianne & Kirmess, Melanie (2019). Intensive and standard group-based treatment for persons with social communication difficulties after an acquired brain injury: Study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9(9). doi: 10.1136/bmjopen-2019-029392. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Howells, Kirsten; Ward, David; Feragen, Kristin Judith Billaud & Halvorsen, Margrethe S. (2019). The working alliance in stuttering treatment: a neglected variable? International journal of language and communication disorders. ISSN 1368-2822. s. 1–14. doi: 10.1111/1460-6984.12465. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordbø, Bodil; Sønsterud, Hilda & Kirmess, Melanie (2018). Norske normer for OASES-A – et kartleggingsverktøy for voksne som stammer. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 64(3), s. 12–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth; Hansen, Silje Merethe & Becker, Frank (2018). Telerehabilitation for aphasia - Protocol of a pragmatic, exploratory, pilot randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 19(208). doi: 10.1186/s13063-018-2588-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kirmess, Melanie (2015). Constraint induced språkterapi - en praktisk guide for implementering av metoden i afasirehabilitering i Norge. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(1), s. 26–33.
 • Becker, Frank; Kirmess, Melanie; Tornås, Sveinung & Løvstad, Marianne (2014). A description of cognitive rehabilitation at Sunnaas Rehabilitation Hospital - Balancing comprehensive holistic rehabilitation and retraining of specific functional domains. NeuroRehabilitation (Reading, MA). ISSN 1053-8135. 34(1), s. 87–100. doi: 10.3233/NRE-131015.
 • Kirmess, Melanie (2013). Oversatt artikkel: Logopedisk fremtid- allerede i dag. (Originalartikkel: ASHA-leader: The future present, 18.1.2013. Oversatt med tillatelse). Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(2), s. 14–22.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirmess, Melanie; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Do early childhood professionals in Norway distinguish between stuttering and normal dysfluencies.
 • Kirmess, Melanie & Nordeide, Trude Beseth (2021). MA-thesis about stuttering guidelines (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Lagerberg, Tove; Samson, Ineke & McAllister, Anita (2020). A warm welcome to our Swedish collaborators (Blog post).
 • Berdal, Stig; Døli, Hedda Ruth; Hide, Øydis; Hvistendahl, Anne Katherine; Haaland-Johansen, Line & Kirmess, Melanie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). DIAS – Diagnostisk verktøy for taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 66(4), s. 17–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2020). Språktrening rett hjem - intensiv språktrening via videokonferanse. Afasiposten. ISSN 0803-2467. s. 12–14.
 • Kirmess, Melanie; Vanebo H., Kristin & Becker, Frank (2020). 10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST». Afasiposten. ISSN 0803-2467. s. 12–14.
 • Kirmess, Melanie (2020). Hjelp – jeg kan ikke snakke!
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2019:CD013489(11), s. 1–36. doi: 10.1002/14651858.CD013489.
 • Kirmess, Melanie & Sjøstrand, Åse (2019). The Cochrane Protocol is published! (Blog post).
 • Hansen, Silje Merethe; Kirmess, Melanie & Stubberud, Jan (2019). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: Participant Evaluation Post-treatment.
 • Våge, Kristine & Kirmess, Melanie (2019). “Twice as good?” - The outcome of participating twice in an intensive group treatment for aphasia .
 • Tinbod, Unn; Löfkvist, Ulrika; Thijn Sverdrup, Anne-Cathrine & Kirmess, Melanie (2019). New ways of measuring every day communication - The application of LENA™ to persons with aphasia.
 • Kirmess, Melanie; Hvistendahl, Anne-Kathrine; Kjølberg, Eli Anne; Koot, Karin; Hide, Øydis & Døli, Hedda [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). ”Sopp-kopp-topp” – Experience from the validation of the Norwegian version of the Diagnostic Instrument for Apraxia of Speech (DIAS).
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Minding the body in speecy: Individualized therapy for adults who stutter.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2018). The importance of the working alliance in stuttering therapy: Client perceptions.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2018). Individualized therapy for adults who stutter: An evaluation on speech and avoidance behaviour.
 • Hansen, Silje Merethe; Stubberud, Jan & Kirmess, Melanie (2018). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: A Randomized Controlled Trial Protocol.
 • Kirmess, Melanie (2018). Intervju med logoped Elaina Kefalianos, University of Melbourne. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 64(3), s. 30–31.
 • Kirmess, Melanie (2017). "Jeg har hatt det inspirerende og gøy!" Intervju med Anne-Lise Rygvold. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 63(3), s. 48–51.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2017). Individualized stuttering therapy for adults - what works for whom?
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). What do people search for in stuttering therapy -personal goal-setting as a gold standard? Aim.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). The working alliance in stuttering therapy: A neglected variable?
 • Feiken, Judith & Kirmess, Melanie (2017). Foreign Accent Syndrome (FAS) - A type of kinetic Apraxia of Speech (AOS).
 • Winsnes, Ingvild Elisabeth; Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2017). Aphasia telerehabilitation - A digital enterprise (experience from the SLT intervention).
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Winsnes, Ingvild Elisabeth; Erlenkamp, Sonja & Myklebost, Marthe Brurok [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Evidence-based aphasia rehabilitation guidelines - Multidisciplinary implementation through an E-learning program.
 • Aven, Synne L.; Sortland, Ida Gaarder; Hansen, Silje M. & Kirmess, Melanie (2017). How did you like to participate in the SunCIST program - and was it useful?
 • Kirmess, Melanie (2017). Challenges and examples from measuring treatment outcome following constraint induced language therapy and relating types of aphasia intervention.
 • Kirmess, Melanie (2017). Evidensbasert praksis, PICO-spørsmål, kjernespørsmål - Hvordan påvirker dette din logopediske hverdag?
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth & Becker, Frank (2016). Aphasia telerehabilitation early post stroke.
 • Kirmess, Melanie (2016). SunCIST i et brukerperspektiv - Evaluering og tilrettelegging.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 62(2), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2016). Redaktøren har ordet: Logopediens dag fokuserer på verbal dyspraksi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 62(1), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2016). Sunnaas intensive afasiprogram(SunCIST) i et langtidsperspektiv.
 • Kirmess, Melanie (2015). Praktiske vurderinger rundt afasigrupper basert på constraint induced språkterapi.
 • Kirmess, Melanie (2015). Sunnaas intensive afasitreningsprogram (SunCIST).
 • Kirmess, Melanie (2015). Constraint induced språkterapi (CIST) - et gruppetilbud for intensiv afasirehabilitering.
 • Kirmess, Melanie (2015). Nettressurser for støttet samtale for afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(4), s. 38–40.
 • Kirmess, Melanie (2015). Revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Referat fra møte i referansegruppen. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(4), s. 36–37.
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(4), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2015). Kildebruk. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(3), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2015). Skattekisten: Intervju med Liv Stabell Kulø. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(2), s. 20–22.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(2), s. 10–14.
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(2), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2015). Disputas Marianne Klem. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(1), s. 44–45.
 • Kirmess, Melanie (2015). Kompetanse og veiledning. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 61(1), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie; Heiberg, Ellen; Kjeldaas, Hege; Krohn, Silje & Wennberg, Ulrika (2015). The long term outcome of the SunCIST program.
 • Erlenkamp, Sonja; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Audestad, Solveig & Becker, Frank (2015). Promoting evidence-based aphasia rehabilitation – guidelines at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Klinisk forskningsmetode for logopeder og audiopedagoger. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(2), s. 44–45.
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Evidensbasert praksis i logopedi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(2), s. 42–43.
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopedisk tips 1 "Støttet samtale". Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(4), s. 42–42.
 • Kirmess, Melanie (2014). Disputas Jannicke Karlsen. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(4), s. 40–41.
 • Kirmess, Melanie & Hansen, Silje Merethe (2014). Referat: Afasidagene 13. og 14. november 2014. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(4), s. 36–38.
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopeden – hvem er du og hvor vil du? Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(4), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(3), s. 32–37.
 • Kirmess, Melanie (2014). Høsttakk. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(3), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2014). Språktrening døgnet rundt. Kommunikasjon og rehabilitering i hverdagen.
 • Kirmess, Melanie (2014). Constraint induced language therapy for aphasia rehabilitation. The SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2014). ”Kan man være for god for deltakelse på CIST?” – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. 94, s. 267–268.
 • Kirmess, Melanie (2013). Melanie Kirmess, Postdoktor og fagsjef for spesialpedagoger, Sunnaas Sykehus HF i samtale med forfatter Margareta Lindholm. Afasiposten. ISSN 0803-2467. 24(2), s. 9–11.
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Academy of Aphasia, Luzern, Sveits. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(4), s. 44–45.
 • Kirmess, Melanie; Hansen, Silje Merethe & Nordli, Heidi (2013). Referat: Afasidagene 2013. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(4), s. 39–41.
 • Kirmess, Melanie (2013). Flerspråklighet på dagsorden. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(4), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Norsk dysfaginettverk. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(3), s. 32–33.
 • Kirmess, Melanie (2013). Teori og praksis. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(3), s. 3–3.
 • Kirmess, Melanie (2013). Bokanmeldelse: Kan man elske sin nærmeste som forandrer seg totalt etter en hjerneskade+. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(2), s. 56–57.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2013). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs7.-9.mars 2013. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(2), s. 34–38.
 • Kirmess, Melanie (2013). Samtale med Margareta Lindholm. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(2), s. 49–53.
 • Kirmess, Melanie (2013). Kurs og faglig oppdatering. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 59(2), s. 3–3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. apr. 2013 09:53 - Sist endret 16. mars 2022 12:59