Monica Melby-Lervåg

Bilde av Monica Melby-Lervåg
English version of this page
Telefon +47 22858138
Rom 480 Helga Engs hus
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Blogg:

 

Faglige interesser

 • Mitt forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot språk- og leseutvikling hos barn og barn med dysleksi, spesifikke språkvansker: I tillegg er jeg også spesielt interessert i språk og leseutvikling hos minoritetsspråklige/flerspråklige barn.
 • Jeg er spesielt interessert i pedagogisk psykologisk rådgivning, utredning og pedagogiske tiltak  og mye av min forskning gjenspeiler dette.
 • Jeg har også en spesiell interesse for kvantitativ metode, og meta-analyse og eksperiment er mitt hovedfokus innenfor dette.

Undervisning

Jeg har undervist/underviser på ulike nivåer på Institutt for spesialpedagogikk, for eksempel:

 • SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk: Kvantitative design og kusal metodologi
 • PED4100/Teori og praksis i pedagogisk psykologisk rådgivning: Lesing og leseforståelse
 • SPED3010/Leseutvikling og lesevansker: Koordinator
 • Phd kurs i Meta-analyse
 • Phd kurs i Forskningsmetode og design
 • Diverse knyttet til test og utredning.

Bakgrunn

 • Jeg har tidligere arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT og spesialpedagogisk rådgiver ved Torshov kompetansesenter. Dette arbeidet omfattet utredning av barn med generelle lærevansker, spesifikke språkvansker, dysleksi og ADHD. I tillegg arbeidet jeg da også med rådgivning til foreldre og lærere angående tiltak i forhold til dette.
 • I 2008 fullførte jeg min Phd avhandling "Phonological representations, verbal short-term memory and reading skills". Denne studien involverer en serie treningseksperimenter som har til hensikt å undersøke årssaksammenhenger I forholdet mellom fonologisk bevissthet, verbalt korttidsminne og leseferdigheter. I tillegg omfattet studien flere meta-analyser hvor jeg undersøkte hvordan barn med dysleksi presterer på tester av fonologisk bevissthet og verbalt korttidsminne.
 • I 2009 startet jeg som Post doc (FRISAM finansiert) på et prosjekt som omhandler språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige.
 • Jeg arbeider nå med prosjekter knyttet til effekten av språkstimueringstiltak i barnehage, og diverse kunnskapsoversiketer (meta-analyser)
 • Mer om mine prosjekter og forskning kan du se i Cristin

Verv

Har tidligere vært:

Prodekan for forskning på det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

Samarbeid

Jeg samarbeider også med Arne Lervåg, Pedagogisk forskningsinstitutt
 

Emneord: meta-analyse, språkstimulering, kunnskapsoppsummering, arbeidshukommelse, dysleksi, språkvansker, Minoritetsspråklige, barn og unge

Publikasjoner

Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2010). Serial and Free Recall in children can be improved by training: Evidence for the importance of phonological and semantic representations in immediate memory tasks. Psychological Science, 21(11), 1694- 1700

Melby-Lervåg, M., Lyster, S.A.H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review.  Psychological Bulletin, 138(2), 322-352

Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2012). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental Psychology, doi: 10.1037/a0028228. Free Download

Melby-Lervåg, M., Lervåg, A., et al. & Hulme, C. (2012). Nonword-Repetition Ability Does Not  Appear to Be a Causal Influence on Children’s Vocabulary Development Psychological Science, doi: 10.1177/0956797612443833

Melby-Lervåg, M. & Lervåg A. (2012). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in  Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia. Scientific Studies of Reading, 16(1),  1-34. Free download

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2011). Cross-linguistic transfer of oral language, decoding,  phonological awareness and reading comprehension.  Journal of Research in Reading, 1, 114-   135. Free download

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2013). Reading comprehension and its underlying   components in second language learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and  Second Language Learners. Accepted for revision Psychological Bulletin, online first Free downlaod

Melby-Lervåg, Monica (2011). Effekten av språkstimulering i førskolelader [i.e. førskolealder] på senere leseforståelse : hva kan forskning fortelle oss?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(2), s 41- 51

Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(4), s 264- 279 . Free Download

Hulme, C. & Melby-Lervåg, M., & (2012). Current Evidence Does not Support the Claims  made for CogMed Working Memory Training. Journal of Applied Research in Memory and Cognition. Online first.

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Effects from educational interventions on reading comprehension and its  underlying components. Child Development Perspectives, Volume 8, Issue 2, pages 96–100 DOI: 10.1111/cdep.12068

Hulme, C. & Melby-Lervåg, M. (2016). Effects from Interventions for Psychological Learning and Behavioural Disorders in Children. In 6th edition of Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Eds. A. Thapar, D.S. Pine et al. PP. 533-545. UK: Wiley Blackwell.

Snowling, M. & Melby-Lervåg, M. (2016). Oral Language Deficits in Familial Dyslexia: A Meta-analysis and Review. Psychological Bulletin, Vol 142(5), May 2016, 498-545. http://dx.doi.org/10.1037/bul0000037  FREE DOWNLOAD

Hjetland, H. Brinchman, E.I. Lyster, S.A.H, & Melby-Lervåg, M. (2014). Preschool Predictors of Later Reading  Comprehension Ability: A Systematic Review. Title proposal published in the library of systematic reviews, Campbell  Collaboration.

Rogde, K. , Hagen, Å.M., Lervåg, A. & Melby-Lervåg, M. (2014). The Effect of Language Comprehension Training on Standardized Tests: A Systematic Review, Title proposal published in the library of systematic reviews, Campbell  Collaboration,

Rogde, K., Melby-Lervåg, M, & Lervåg, A. (2016). Improving the Linguistic Comprehension Skills of Second- Language Learners In Preschool: A Randomised Trial Study. Online first Journal of research in educational  effectiveness, doi 10.1080/19345747.2016.1171935 

Se alle arbeider i Cristin

 • Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2016). Effects from Interventions for Psychological Learning and Behavioural Disorders in Children. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-118-38196-0. 1096 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca & Melby-Lervåg, Monica (2020). LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children. .
 • Kristoffersen, Steinar; Melby-Lervåg, Monica & Mikkelsen, Solveig (2020). Foreslår å begrense antall søknader som blir vurdert. [Avis]. Universitetsavisa.no.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Melby-Lervåg, Monica (2019). Manglende retningslinjer ved permisjoner kan gi kvinnefrafall i akademia. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological Knowledge of Children with Language Minority Backgrounds and Monolingual children: A Meta-Analysis .
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica & Hofslundsengen, Hilde Christine (2019). Lese- og skrivevansker, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 338–364.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie & Melby-Lervåg, Monica (2019). Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological knowledge in language minority children compared with monolingual children: A meta-analysis.
 • Nergård-Nilssen, Trude; Melby-Lervåg, Monica & Torppa, Minna (2018). Parental reading comprehension predicts children’s outcomes: A longitudinal family-risk study.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2018). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review.
 • Karlsen, Jannicke; Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Snowling, Margareth & Melby-Lervåg, Monica (2018). The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review .
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer & Melby-Lervåg, Monica (2018). Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo Annika & Melby-Lervåg, Monica (2018). Improving numeracy skills in low performing first graders: A randomized controlled trial. .
 • Rui, Hilde S.; Ørmen, Torfinn; Sundberg, Håkan & Melby-Lervåg, Monica (2017). Hvordan lærer hjernen?
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Baker, Scott; Braeken, Johan; Meek-Hansen, Wilhelm & Ogden, Terje [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Assessing Elementary Students’ Social Functioning and Reading Proficiency.
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Hansen, Pernille; Melby-Lervåg, Monica & Snarby, Anette (2017). Har ikke barnet begynt å snakke ennå? [Internett]. KK.no.
 • Mononen, Riikka; Lopez-Pedersen, Anita; Aunio, Pirjo Annika & Melby-Lervåg, Monica (2016). Norjalaisten ensiluokkalaisten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath-harjoitusmateriaalilla.
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Melby-Lervåg, Monica (2016). Can early intervention ameliorate mathematical difficulties in young children?
 • Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2015). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Dysleksivennlig skole. Dysleksi Norge. ISSN 978-82-90503-12-8.
 • Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2015). The role of general language skills in the development of decoding skills.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effect of Linguistic Comprehension Training on Language and Reading Comprehension.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Jon Hatties Visible Learning: Ingen "Hellig Gral" for undervisningen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2014). Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Boosting second- language learners’ oral language comprehension skills in preschool: A randomized trial study.
 • Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2013). The structure of reading comprehension skills: A latent variable growth study from second to seventh grade.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). En revurdering av evidensbasert praksis. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 4.
 • Melby-Lervåg, Monica (2012). What can you learn from a world memory whiz? [Avis]. The Globe and Mail.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 33(2), s. 737–747. doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2012). Barnets språkutvikling. Spedbarnsboken.
 • Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2011). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2010). Language and literacy skills in L2 learners: A meta-analysis.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2010). Language and memory skills in children with Down syndrome; A systematic meta-analytic review.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2009). Language representations and verbal short-term memory.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2009). The Relationship Between Free recall, Serial Recall and Phonological Skills.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2009). Language phenotypes in children with Down syndrome: A preliminary meta-analytic review.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2009). Phonological representations and verbal short-term memory.
 • Melby-Lervåg, Monica (2009). Phonological representations, verbal short-term memory and reading skills. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2010 10:25 - Sist endret 18. okt. 2021 09:06