Silje Hokstad

Stipendiat
Bilde av Silje Hokstad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

Stipendiat i The Down Syndrome LanguagePlus-project (DSL+ prosjektet).

Undervisning og veiledning; 

SPED1100 - Introduksjon til Spesialpedagogikk

SPED3001 - Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv

SPED3003 - Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (påbygningsenhet)

SPED4600 - Fordypning i Utviklingshemming

SPED4096 - Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Fordypning i Utviklingshemming

SPED4092 - Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Fordypning i Logopedi

SNE4200 - Education for Learners with Special Needs

Faglige interesser

 • Språkutvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvasker
 • Språkintervensjon
 • Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
 • Utviklingshemming
 • Down syndrom
 • Autisme
 • Praksisrettet forskning

Utdanning og Yrkeserfaring

 • 2017 Master i spesialpedagogisk rådgivning – fordypning i utviklingshemming, UIO
 • 2014 Vitenskapelig assistent, UIO
 • 2013 Alternativ og Supplerende Kommunikasjon 2, Høgskolen i Vestfold
 • 2012 Alternativ og Supplerende Kommunikasjon 1, Høgskolen i Vestfold
 • 2010 - 2014 Spesialpedagog, Oslo kommune
 • 2010 Bachelor i Spesialpedagogikk, UiO

 

Publikasjoner

 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Lervåg, Arne & Smith, Elizabeth (2022). A Randomized Trial of the Digital Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Vocabulary Intervention Program. Remedial and special education. ISSN 0741-9325. doi: 10.1177/07419325211058400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haraldseid, Ingrid T; Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke & Hokstad, Silje (2021). Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie . Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. Fulltekst i vitenarkiv
 • LeJeune, Lauren; Lemons, Christopher; Hokstad, Silje; Aldama, Rebeca & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Parent-Implemented Oral Vocabulary Intervention for Children With Down Syndrome. Topics in Early Childhood Special Education. ISSN 0271-1214. doi: 10.1177/02711214211005846. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Children with Down syndrome can benefit from language interventions; Results from a systematic review and meta-analysis. Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 85:105992, s. 1–12. doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.105992.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2017). Prioriteres språkstimulering i opplæringstilbudet til 3. klasse-elever med Down syndrom? Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 63(3), s. 6–13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Mjøberg, Anne Grethe (2017). Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen? Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 2017(1), s. 6–17. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegård; Yauss, Scott; Karoline, Hoff & Ane, Melle (2021). Stuttering in Children with Down syndrome .
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Haraldseid, Ingrid T; Hokstad, Silje & Linn, Guttormsen (2021). Stuttering in an Age Cohort of Children with Down Syndrome, one hour talk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2020). DSL+: Bildebøker og systematisk arbeid med ord.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Research visit from Vanderbilt Peabody College (blog post).
 • Hokstad, Silje; Lemons, Christopher; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Individual variation in intervention outcomes - preliminary results from the Down syndrome LanguagePlus-project.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2019). Foreløpige funn fra DSL+-prosjektet.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2019). Presentasjon av språkintervensjonen DSL+.
 • Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2018). Bildebokdialogar frå DSL+-prosjektet: Foreløpige funn .
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Grammatikk.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Relasjonsord, kategorier og ord i bruk.
 • Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Generalisering av ordkunnskap.
 • Hokstad, Silje; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Engevik, Liv Inger (2018). Systematisk trening .
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Bildeboklesing.
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hokstad, Silje (2018). Motivasjon.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2018). Kartlegging.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Elisabeth; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2018). The effect of The Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Intervention; a digital intervention for improving vocabulary .
 • Engevik, Liv Inger; Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). The impact of scripted book-sharing used in the DSL+-intervention on literal and inferential language skills among first graders with Down syndrome .
 • Smith, Elizabeth; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). A systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Hokstad, Silje (2018). #Detvirker (bloggpost).
 • Hokstad, Silje; Smith, Elizabeth & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). Implementation Quality in Language Interventions for Children with Down Syndrome Preliminary findings from a systematic review of pervious research.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Kleppe Kristensen, Jarl & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). DSL+ app 2.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "På badestranda" illustrert av Kristin Bjerknes Aarre.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Line og Stian vil bygge hytte" illustrert av Malin Solodden Wiik.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Bursdagsfesten" illustrert av Srey Neang Peng.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Emil og Tor løper om kapp" illustrert av Tjitske Sijtsna.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Ole og Eva på besøk" illustrert av Bjørg Marie Jarstad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Fugleungen" illustrert av Inger Marie Haukøya.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Jeg er lynet" illustrert av Victor Manuel Polit Arguello.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Larven" illustrert av Marielle Laastad.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Line og Stian bygger snøhytte" illustrert av Andrea Ødegård.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Stakkars lille mørke maur" illustrert av Susann Nettland (bearbeidet av DSL+-prosjektgruppen etter avtale med illustratøren).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerskript til e-bildeboken "Ule har det travelt" illustrert av Lise Asie Ustun.
 • Hokstad, Silje (2017). My academic summer (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje & Engevik, Liv Inger (2017). Livet etter DSL+ - Hva nå? (bloggpost).
 • Liz, Smith; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Sckanke, Håkon & Engedal, Håvard (2017). Motivation in children with Down syndrome: A systematic review.
 • Hokstad, Silje (2017). En hilsen fra nord (bloggpost).
 • Hokstad, Silje (2017). Implementation Quality in Language Interventions for Children with Down Syndrome.
 • Hokstad, Silje (2017). Utviklingen av visuelt materiale til DSL+-prosjektet – et spesialpedagogisk perspektiv.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Findings from a systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerseminar/opplæring DSL+ (kull nr. 2).
 • Hokstad, Silje & Smith, Liz (2016). Testing the direct effect of a vocabulary intervention. Breakfast seminar hosted by the Oslo Assessment and Learning Lab.
 • Smith, Liz; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Næss, Håkon & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). DSL+ app 1.
 • Hokstad, Silje (2016). Research quality in Implementation of Language Interventions A poster presentation on a structured literature review - UV fakultetets 20-årsjubileum.
 • Hokstad, Silje (2016). Snow day (blog post).
 • Hokstad, Silje (2016). Writing seminar in Madeira (blog post).
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Lærerseminar/opplæring DSL+.
 • Smith, Elizabeth & Hokstad, Silje (2016). Consolidation (blog post).
 • Hokstad, Silje (2016). Congratulations to Liv Inger! (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016). The DSL+ - an effective vocabulary intervention?
 • Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016). DSL+ En App for å øke ordforrådet til barn med Down Syndrom (brosjyre) .
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016). Ny språkapp for barn med Down sydnrom.
 • Hokstad, Silje (2016). Research quality in Implementation of Language Interventions A poster presentation on a structured literature review (international conference) .
 • Hokstad, Silje (2015). Guest lecture by Débora Deliberato at the Department of Special Needs Education University of Oslo, 19. January 2015. Blogginnlegg. .
 • Hokstad, Silje (2015). Guest lecture by Margaret Tresch Owen at the Department of Special Needs Education, UiO (blog post).
 • Hokstad, Silje (2015). Research Assistant in DSL+ (blog post).
 • Hokstad, Silje (2015). Studentprosjekt knyttet til DSL+ (bloggpost).
 • Hokstad, Silje (2015). AAC – Network for Preschools (blog post) .
 • Hokstad, Silje & Smith, Liz (2015). The Down Syndrome Language Plus Project: Investigating optimal routes for the design of iPad tasks, to support vocabulary in children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe ; Høibo, Ingrid Holmboe & Søyland, Lovise (2015). Preparations for our writing seminar in Santorini (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz & Hokstad, Silje (2015). World Down syndrome day (blog post).
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger & Smith, Liz (2019). Final Report - The Down Syndrome LanguagePlus Project (DSL+). Universitetet i Oslo.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe & Mjøberg, Anne Grethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Lærerveiledning DSL+ del 2. The DSL+-project, UiO.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe & Høibo, Ingrid Holmboe [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Lærerveiledning DSL+, del 1. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2022 11:08 - Sist endret 22. aug. 2022 14:00