sirisbr

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Tospråklighet og andrespråkslæring
 • Utvikling og stimulering av morfologisk kunnskap
 • Ord- og begrepslæring
 • Spesifikke lærevansker
 • Spesialundervisning og tilpasset opplæring

Doktorgradsprosjekt

Styrking av morfologisk kunnskap hos barneskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Veileder: Janne von Koss Torkildsen

Biveileder: Monica Melby-Lervåg

Undervisning og veiledning

 • SPED4090 Masteroppgave
 • SPED4400 - Fordypning i spesifikke lærevansker
 • SPED4010- Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk
 • SPED 4001/4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid
 • SPED3000 - Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv
 • SPED2010 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1
 • SPED2020 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 2
 • SPED1010- Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk

Bakgrunn

 • 2016- Doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk
 • 2010-2016 PP- rådgiver i Eidsvoll kommune
 • 2009-2010 Spesialpedagog  ved Ås skole, Eidsvoll
 • 2006-2009 Spesialpedagog ved Kjelsås skole, Oslo
 • 2004-2006 Master i spesialpedagogikk, fordypning spesifikke lærevansker UiO
 • 2003-2004 Årsenhet i norsk som andrespråk UiO
 • 1999-2003 Allmennlærerutdanning ved Høyskolen i Bergen

 

 

 

Publikasjoner

 • Bratlie, Siri Steffensen (2019). Kaptein Morf og elever med minoritetsspråklig bakgrunn.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological Knowledge of Children with Language Minority Backgrounds and Monolingual children: A Meta-Analysis.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological knowledge in language minority children compared with monolingual children: A meta-analysis.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juli 2016 08:09 - Sist endret 5. jan. 2018 16:26