soniamu

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Kritisk og frihetlig pedagogikk
 • Nevrokognisjon
 • To- og flerspråklighet
 • Voksenspesialpedagogikk
 • Ervervede spesifikke lærevansker
 • Spesialpedagogisk karriereveiledning
 • Helseinformasjonsforståelse

Undervisning

SPED2100

SPED4001/ SPED4002

Yrkeserfaring

 • Spesialpedagog Avdeling for Vurdering, Sunnaas sykehus HF (Nesodden), 2013-2018
 • Fagkoordinator og avdelingsleder, Blokkaveien bolig, bydel Ullern (Oslo), 2010-2013

Utdanning

 • Master i ReHabilitering, Fakultet i Helsefag, OsloMet, 2010-2015
 • Master i Skoleledelse, Universitetet i Barcelona, 2001-2005
 • Bachelor i Spesialpedagogikk, Universitat Autònoma de Barcelona, 1994-1998

 

Publikasjoner

 • Muñoz Llort, Sonia; Svartskuren, Jane & Partee, Iselin (2019). Tilpasset kommunikasjon for voksne pasienter med språkvansker. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. Vis sammendrag
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Avkolonisering av grunnskolesystemet, en vei til forsoning og fred. Lærerbloggen.
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Er et likeverdig helsevesen mulig i et klassedelt samfunn?. Lærerbloggen. Vis sammendrag
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Skolen som kooperativ arena for sosial endring. Lærerbloggen.
 • Muñoz Llort, Sonia (2018). Spesialpedagogikk i et livsløpsperspektiv- et nødvendig fagfelt for mestring i hverdagen. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  04, s 24- 26 Vis sammendrag
 • Muñoz Llort, Sonia & Lindebakk, Camilla (2017). Politisk overstyring av lærernes kompetanse er ikke til barnas beste. Lærerbloggen.
 • Muñoz Llort, Sonia (2016). Et utdatert utdanningssystem i krise. Maddam. Vis sammendrag
 • Muñoz Llort, Sonia (2016). Spesialpedagogens rolle i rehabiliteringsfeltet for voksne med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  05, s 24- 30 Vis sammendrag
 • Fredriksen, Frode & Muñoz Llort, Sonia (2013). Riv ned veggene!. Dagsavisen - Nye Meninger.
Publisert 7. juni 2018 12:16 - Sist endret 30. okt. 2019 12:12