Ulrika Löfkvist

Førsteamanuensis
Bilde av Ulrika Löfkvist
English version of this page
Telefon +47-22859165
Rom 451
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Audiotiv- og muntlig språkutvikling hos barn med hørselshemming (HI) og i forhold til barn med normal hørsel (NH)
 • Leksikalske og semantiske evner hos personer med HI eller NH
 • Undersøkelse av hvordan hørsel og språkmiljøfaktorer påvirker språket og sosioemosjonelle utfall hos barn med HI og barn med NH
 • Undersøkelse av dyadisk samhandlingsmønstre mellom svært små barn med HI eller NH og deres omsorgspersoner
 • Undersøkelse av hvordan etiologiske og / eller psykososiale faktorer innvirker på kognitive og språklige utfall hos personer med HI - fra et  livsløpsperspektiv
 • Eksekutive funksjoner hos barn med HI og i forhold til alderstilpassede barn med NH
 • Lese-og skriveutvikling hos barn med HI
 • Intervensjonsstudier og utvikling av nye vurderingsverktøy
 • Barn med Cochlea Implantat (CI)

Undervisning

SPED4100 Audiopedagogikk - Hørsel, språk och kommunikasjon
 

Bakgrunn

Utdanning:

 • 2014 Med Dr / PhD i logopedi. Thesis: Leksikalsk og semantisk utvikling hos barn med cochleaimplantat, Karolinska Institutet.
 • 2009 Listening Spoken Language Specialist certified Auditory Verbal Educator (LSLS cert. AVEd), AGBell, Washington DC.
 • 2001 MSc og sertifisert logoped, Enhet for logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet.

 

Arbeidserfaring:

 • 2015 - Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2002-02-02 - 2015-09-30. Sertifisert logoped og LSLS cert. AVEd på Hørselimplantat Section (HIS), ØNH avdeling / Avdeling for logopedi, Karolinska Universitetssykehus og forsker ved Karolinska Institutet.
 • 2014-01-01 -2015-01-01. Halv stilling som forsker og lærer ved Enhet for logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet
 • 2002-2006 Deltid forskningsassistent i et pedagogisk prosjekt: "Tidlig intervensjon - Muntlig språkutvikling for små barn med CI i Sverige" ledet av professor Iréne Johansson, Karlstad Universitet.
 • 2001-06-01 - 2003-02-01. Sertifisert logoped ved Institutt for Audiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Aktuelle forskningsprosjekter

 • Ord gjør en forskjell & LENA-metoden

Initiativtager og prosjektleder for et nytt forskningsprogram: "Ord gjør en forskjell", og samtidig innføring av språkmiljøanalyserings metoden LENA i Sverige (www.lenafoundation.org). Forskningsprogrammet har en lokal, nasjonal og internasjonal tilnærming. Forskningsgruppe: HIS / STELLA, Karolinska Universitetssjukhuset, Pisa University, EAR Foundation / Nottingham og hørselhabiliterings-team-medlemmer fra Värmland og Dalarna. Referansegruppe: Ottawa University, University of London, Universitetet i København og Barnplantorna (førældraorganisasjon).

Programmet inkluderer 4 studier med følgende mål:
(1) Utforske hørsel og språkmiljø målt med LENA i svenske diader av typisk utviklede barn med NH i alderen 0-48 måneder og deres omsorgspersoner, ved å gjennomføre en valideringsstudie.
 (2) Utforske hørsels- og språkutvikling målt med LENA i en gruppe svenske barn med HI og i forhold til normale hørte barn som blir passet for alders-, kjønns-, språk og SES bakgrunn og i forhold til vokabular utvikling.
(3) Utvikle en ny og svært tidlig foreldre-ledet intervensjonsalternativ for familier med barn som er HI, og undersøke effektene i barns utvikling og foreldres selvstendighet og stressnivå.
(4) Sammenligne språkmiljøer hos barn med hørselshemming som bruker eksterne mikrofoner med de som ikke bruker eksterne mikrofoner

Andre pågående forskningsprosjekter:

 • Longitudinal studie av lesing hos barn med Cochlea Implantat (CI)

 • Frontal Lapp fungerer hos barn med medfødt cytomegalovirus (cCMV) infeksjon og i sammenligning med barn øredøvende grunn cx26

 • Resultatet hos barn med misformet cochlea

 • Barn med cCMV infeksjon - en tvillingstudie

 • Babbling hos barn med CI og høreapparat (HA)

 • Impact av tidlig (og bilateral) implantasjon

 • Lateralization hos barn med CI eller HA i forhold til barn med NH

 • Forbedret planleggingsferdigheter hos barn og ungdom med utviklingshemming - en intervensjonsstudie

Samarbeid

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk: Forskningskoordinator på STELLA Hearing Science Team, Karolinska Institutet (junior og seniorforskere ved hørselsimplantat Seksjonen, Karolinska Universitetssykehus) med et tett samarbeid med universitetet i Pisa. Jeg er en del av FAS (svensk nasjonal nettverksgruppe for forskere (seniorer og PhD-studenter) som studerer barn med CI, og jeg er også tidligere studenter ved Linneaus HEAD sentrum / graduate school. Jeg har et nært samarbeid og nettverk med andre forskere ved Karolinska Institutet, Linköping Universitet, Københavns Universitet, Ear Foundation, Ottawa University, Boulder University, Sorbonne universitet og Stella Maris Research Centre i Pisa.

 

Publikasjoner

 • Huttunen, Kerttu; Erixon, Elsa; Löfkvist, Ulrika & Mäki-Torkko, Elina (2019). The impact of Permanent Early-Onset unilareal hearing Impairment in children - A Systematic Review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  (120), s 173- 183 . doi: 10.1016/j.ijporl.2019.02.029 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karltorp, Eva; Eklöf, Martin; Östlund, Elisabet; Asp, Filip; Tideholm, Bo & Löfkvist, Ulrika (2019). Cochlear implants before 9 months of age led to more natural spoken language development without increased surgical risks. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  s 1- 10 . doi: 10.1111/apa.14954 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kristensen, Nina Melsom; Sundby, Catharina Fallet; Hauge, Mai Nayeli & Löfkvist, Ulrika (2019). Female caregivers talk more to 18-56-months-old children with and without hearing impairment than male caregivers measured with LENA- a cross-sectional pilot study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876. . doi: 10.1016/j.ijporl.2019.109809 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Löfkvist, Ulrika; Bäckström, Kristin; Dahlby-Skoog, Malin; Gunnarsson, Sofia; Persson, Malin & Lohmander, Anette (2019). Babbling and consonant production in children with hearing impairment who use hearing aids or cochlear implants – a pilot study. Logopedics, Phoniatrics, Vocology.  ISSN 1401-5439.  s 1- 10 . doi: 10.1080/14015439.2019.1695929 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Löfkvist, Ulrika; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2019). Hørselstap hos barn, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  18.  s 451 - 477
 • Wass, Malin; Anmyr, Lena; Lyxell, Björn; Östlund, Elisabet; Karltorp, Eva & Löfkvist, Ulrika (2019). Predictors of Reading Comprehension in Children With Cochlear Implants. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.02155 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wass, Malin; Löfkvist, Ulrika; Anmyr, Lena; Karltorp, Eva; Östlund, Elisabet & Lyxell, Björn (2019). Correlates of orthographic Learning in Swedish Children With Cochlear Implants. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10, s 1- 12 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.00143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Forli, Francesca; Giuntini, Giada; Ciabotti, Annalisa; Bruschini, Luca; Löfkvist, Ulrika & Berrettini, Stefano (2018). How does a bilingual environment affect the results in children with cochlear implants compared to monolingual-matched children? An Italian follow-up study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  105, s 56- 62 . doi: 10.1016/j.ijporl.2017.12.006
 • Sundström, Simon; Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Samuelsson, Christina (2018). Phonological and grammatical production in children with developmental language disorder and children with hearing impairment. Child Language Teaching and Therapy.  ISSN 0265-6590.  34(3), s 289- 302 . doi: 10.1177/0265659018805202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sundström, Simon; Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Samuelsson, Kristina (2018). Prosodic and segmental aspects of nonword repetition in 4- to 6-year-old children who are deaf and hard of hearing compared to controls with normal hearing. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(10), s 950- 971 . doi: 10.1080/02699206.2018.1469671 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Smeds, Henrik; Wales, Jeremy; Asp, Filip; Löfkvist, Ulrika; Falahat, Babak; Anderlid, Britt-Marie; Anmyr, Lena & Karltorp, Eva (2017). X-linked malformation and cochlear implantation. Otology and Neurotology.  ISSN 1531-7129.  38(1), s 38- 46 . doi: 10.1097/MAO.0000000000001253
 • Claesson, Elisabet; Löfkvist, Ulrika; Rudner, Mary & Rönnberg, Jerker (2014). Verbal fluency in adults with postlingually acquired hearing impairment. Speech, Language and Hearing.  ISSN 2050-571X.  17(2), s 88- 100
 • Karltorp, Eva; Löfkvist, Ulrika; Lewensohn-Fuchs, Ilona; Lindström, Katarina; Eriksson Westblad, Mimmi; Teär Fahnehjelm, Kristina; Verrecchia, Luca & Engman, Mona-Lisa (2014). Impaired balance and neurodevelopmental disabilities among children With congenital cytomegalovirus infection. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  103, s 1165- 1173 . doi: 10.1111
 • Löfkvist, Ulrika; Almkvist, Ove; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2014). Lexical and semantic ability in groups of children with cochlear implants, language impairment and autism spectrum disorder. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  78(2), s 253- 263 . doi: 10.1016/j.ijporl.2013.11.017
 • Löfkvist, Ulrika; Almkvist, Ove; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2012). Word fluency Performance and Strategies in Children with Cochlear Implants: Age-dependant effects?. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.
 • Taits, M; Nikopoulos, T.P; De Raeve, Leo; Johnson, S; Datta, G; Karltorp, Eva; östlund, Elisabet; Johansson, Ulrika; van Knegsel, E; Mylanus, E.A.M.; Gulpen, P.M.H.; Beers, M & Frijns, J.H.M. (2010). Bilateral versus unilateral cochlear implantation in young children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  74, s 206- 211 . doi: 10.1016

Se alle arbeider i Cristin

 • Löfkvist, Ulrika; Anmyr, Lena; Henricsson, Cecilia & Karltorp, Eva (2019). Executive functions and pragmatic skills in children With cochlear implants deafened due to congenital CMV infection- preliminary findings What are the current practical implications?.
 • Tinbod, Unn; Löfkvist, Ulrika; Thijn Sverdrup, Anne-Cathrine & Kirmess, Melanie (2019). New ways of measuring every day communication - The application of LENA™ to persons with aphasia.
 • Löfkvist, Ulrika (2017). Bristen på evidensbaserad intervention inom hörselområdet i Norden.
 • Löfkvist, Ulrika (2017). Predictors for best outcome in children with hearing impairment.
 • Löfkvist, Ulrika (2017). The importance of parent involvement in early intervention.
 • Löfkvist, Ulrika (2017). Words make a difference - Evaluation of the listening and language environment in children with hearing impairment.
 • Löfkvist, Ulrika; Anmyr, Lena; Henricsson, Cecilia & Karltorp, Eva (2017). Executive functions in deaf children with cochlear implants and congenital cytomegalovirus infection - preliminary findings.
 • Löfkvist, Ulrika (2016). KOmmunikationsgrad - ord gør skillnad.
 • Löfkvist, Ulrika; Anmyr, Lena & Karltorp, Eva (2016). Executive functions in deaf children with cochlear implants and congenital cytomegalovirus infection.
 • Löfkvist, Ulrika (2015). Anvændning av LENA i forskning och klinisk tillæmpning.
 • Löfkvist, Ulrika (2015). Cochlear Implantation and Auditory-Verbal Practice.
 • Löfkvist, Ulrika (2015). Early Auditory-Verbal Practice for children with hearing impairment and their families.
 • Löfkvist, Ulrika (2015). Lexical and Semantic Development in children with cochlear implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2015). Præsentation af et softwaresystem, LENA, der kan indsamle, systematisere og analysere optagelser af børns lydinput og egen tale i løbet af en dag.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Earlier Age at 1st CI – A Starter Engine for Lexical and Semantic Development.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Follow-up of children’s development - what, how and when? What can we learn from each other?.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Follow-up results of children with cochlear implants in Sweden.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Hur kan vi ta hjælp av LENA-teknologin i den tidiga interventionen?.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Implementation of LENA for clinical and research use in Sweden.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). LENA introduced in Sweden - The beginning of a new era in rehabilitation and language research.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Lexical and Semantic Development in Chiildren With Cochlear Implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2014). Lexical and Semantic Development in Children with Cochlear Implants.
 • östlund, Elisabet; Eklöf, Martin; Karltorp, Eva & Löfkvist, Ulrika (2014). Cochlear implantation before 9 months of age is beneficial for the outcome of spoken language – a longitudinal study.
 • Löfkvist, Ulrika; Almkvist, Ove; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2013). Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s).
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2013). Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s).
 • Löfkvist, Ulrika; Persson, Anna & Rasmussen, Pia (2013). National Education Program in Auditory-Verbal Practice for Early Interventionists in Sweden.
 • Löfkvist, Ulrika (2012). Auditory Habilitation in Scandinavia – change of perspectives and new challenges.
 • Löfkvist, Ulrika (2012). Auditory Verbal Therapy: How to guide parents in integrating listening and spoken language into everyday life with their hearing impaired child & The cochlear implant program in Sweden.
 • Löfkvist, Ulrika (2012). Lexical and Semantic development in young school-age children.
 • Löfkvist, Ulrika (2012). Parent Guidance in Auditory Verbal Therapy.
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2012). Lexical and Semantic ability in Groups of children with Cochlear Implants, Language Impairment and Autism Spectrum Disorder.
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2012). Lexical and Semantic ability in Groups of children with Cochlear Implants, Language Impairment and Autism Spectrum Disorder.
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2012). Lexical and Semantic ability in children with cochlear implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2011). Early intervention for hearing impaired children and the importance of parent guidance..
 • Löfkvist, Ulrika (2011). Lexical and Semantic Development for Children with Cochlear Implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2011). Lexical and Semantic Development in Children with Cochlear Implant.
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn; Almkvist, Ove & Tallberg, Ing-Mari (2011). Word fluency ability in young children with cochlear implants compared to normal hearing children.
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2011). Word Fluency ability in Children with Cochlear Implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2010). Early intervention for hearing impaired children and the importance of parent guidance..
 • Löfkvist, Ulrika (2010). Lexical and Semantic Development for Children with Cochlear Implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2010). Lexical and Semantic Development for Children with Cochlear Implants.
 • Löfkvist, Ulrika; Lyxell, Björn & Tallberg, Ing-Mari (2010). Lexical and Semantic Development for Children with Cochlear Implants.
 • Löfkvist, Ulrika (2009). Auditory Verbal Techniques and Strategies – How to guide parents in integrating listening and spoken language into everyday life with their hearing impaired child.
 • Löfkvist, Ulrika (2009). Language development for a group of young children with Cochlear Implants in Stockholm.
 • Löfkvist, Ulrika & östlund, Elisabet (2009). Flexible Palatal Plates in Speech Training for Children with Cochlear Implants in Sweden.
 • Löfkvist, Ulrika & östlund, Elisabet (2009). Receptive and expressive vocabulary test results for a group of young children with Cochlear Implants in Stockholm.
 • Löfkvist, Ulrika & Persson, Anna (2008). Auditory Verbal Therapy – Techniques and Strategies.
 • Löfkvist, Ulrika & Rasmussen, Pia (2008). Föräldrahandledning enligt Auditory Verbal Therapy.
 • Johansson, Irene; Löfkvist, Ulrika & östlund, Elisabet (2006). Early intervention – Spoken Language Development for young children with Cochlear Implants in Sweden.
 • Persson, Anna; Rasmussen, Pia & Löfkvist, Ulrika (2006). Outcomes from an AVT training programme in Scandinavia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. okt. 2015 12:41 - Sist endret 5. apr. 2019 13:39