Vil du bli læringsassistent?

Vil du bidra til et godt faglig læringsmiljø?

Institutt for spesialpedagogikk søker læringsassistenter som skal hjelpe til med undervisningen våren og høsten 2022.

Gruppe mennesker i møte

Foto: Shane Colvin/UiO

Er du en engasjert, strukturert og løsningsorientert viderekommende bachelorstudent eller masterstudent? Som ønsker å ta et ekstra ansvar for at våre studenter har et godt læringsmiljø? Da har du muligheten til å fylle rollen som læringsassistent på Institutt for spesialpedagogikks studieprogrammer. 
 

Vi trenger læringsassistenter for flere roller:

Faglig bistand:

Du skal finne gode løsninger og samarbeide med emneansvarlig og de som underviser i det respektive emnet. I semesterstart vil det være mye fokus på den sosiale biten og det er viktig at du er komfortabel med å bli kjent med nye mennesker og oppfordre til samtale. Oppgavene til en læringsassistent vil være forskjellige og tilpasset behov, men eksempler på oppgaver kan være:

 • Å bistå underviser i seminarundervisning, som ved gruppearbeid og lignende. Studenter på masternivå kan få ansvar som seminarleder for gruppeundervisning for bachelorstudenter.
 • Å være et bindeledd mellom emneansvarlige/underviser og studenter på emner både på bachelor- og masterprogrammene.
 • Være med på å ta imot nye studenter som begynner på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og være tilstede ved velkomstmøter og innføringsforelesninger eller bistå med andre aktiviteter for nye studenter.  
Kvalifikasjoner:

I tillegg til kravet om at du må være engasjert, strukturert og løsningsorientert student på instituttet, kreves det for denne rollen at du har gode sosiale og faglige ferdigheter. Vi søker primært erfarne studenter på masternivå men vurderer også viderekomne studenter på bachelor (2.eller 3.året).  Det kreves ingen tilsvarende erfaring, det viktigste er at du er godt motivert for stillingen og at du har mulighet til å jobbe begge semestrene. Våren 2022 vil bestå av opplæring og gradvis oppgaver knyttet til undervisning, høsten 2022 vil du være knyttet til ulike emner og bistå undervisningen. 

Teknisk bistand:

Du skal bistå underviser/emneansvarlig med gjennomføringen av digital/hybrid undervisning ved instituttet. Oppgavene til en læringsassistent vil være ulike og tilpasset behov, men eksempler på oppgaver kan være: 

 • Bistand til å gjennomføre undervisning i Zoom for eksterne og interne forelesere, oppgaver tilpasset undervisers undervisningsform og undervisningsrom. 
 • Bistå med opplasting av undervisningsmateriale på nettsider og i Canvas.
 • Bistå med teksting av undervisningsopptak der undervisere snakker norsk (noen forelesninger vil også være på engelsk) med bruk av UiO verktøy. 
 • Andre liknende oppgaver ved behov.
Kvalifikasjoner:

I tillegg til kravet om at du må være engasjert, strukturert og løsningsorientert student på instituttet, kreves det for denne rollen at du har gode digitale ferdigheter. Det er en fordel om du allerede er komfortabel med bruk av Zoom og Canvas og lett kan sette deg inn i andre digitale verktøy. Studenter på alle våre studieprogram og nivå er aktuelle for stillingen. Det kreves ingen tilsvarende erfaring, det viktigste er at du er godt motivert for stillingen.
 

Vi tilbyr deg: 

 • Utvidet nettverk blant studenter og ansatte
 • Opplærings- og oppfølgingsmøter
 • For den digitale læringsassistenrollen gis det opplæring innenfor de aktuelle digitale systemene ved UiO
 • Opparbeidelse av verdifull kompetanse innen undervisning/digital undervisning
 • Attest etter endt engasjement

Arbeidsomfang er estimert til ca. 4 timer per uke fra studieoppstart og frem til eksamen. Behovet vil kunne variere fra uke til uke. Det vil bli gitt opplæring etter oppstart og du mottar lønn for opplæringen. 

Som læringsassistent blir du ansatt ved UiO og du mottar lønn som en studentassistent, lønnstrinn 30, som for tiden tilsvarer 176,50 kr per time. (For enkelte oppgaver kan det vurderes høyere lønn.)

Søknad:

Du søker på stillingen gjennom Nettskjema. Her ønsker vi blant annet informasjon om hvorfor du ønsker å bli læringsassistent, om du har erfaring med lignende arbeid (ikke et krav), og hva som gjør at du passer til rollen som læringsassistent. Aktuelle kandidater vil bli invitert til en samtale. Presiser i søknaden om hvorvidt du søker på en eller begge stillingene.

Søknadsfrist: 30. januar.


Du søker i Nettskjema: Søknad på stilling som Læringsassistent ved ISP

Spørsmål kan rettes til:
Administrativ studieleder Marika Vartun: marika.vartun@isp.uio.no eller
Seniorkonsulent Sibel Thorsen: sibel.thorsen@isp.uio.no

 

Publisert 19. jan. 2022 13:59 - Sist endret 21. jan. 2022 08:20