Velkommen til høstsemesteret 2020 ved Institutt for spesialpedagogikk!

Vi gleder oss til å møte nye og gamle studenter til høsten! På grunn av Koronasituasjonen vil studiehverdagen bli litt annerledes enn normalt også høsten 2020. Men selv om situasjonen er spesiell forsøker vi å legge til rette for et lærerikt og inspirerende semester.

Undervisning høsten 2020

Pr i dag er det planlagt for at mange av forelesningene skal gjennomføres digitalt høsten 2020, mens vi håper å gjennomføre noe av gruppeundervisningen ved fysisk oppmøte.

Undervisningen er planlagt ut fra situasjonen slik den er i dag, hvis det på et senere tidspunkt blir endringer i undervisning på emner du er oppmeldt til høsten 2020, vil du bli varslet om dette.

Semestersiden for ditt emne vil oppdateres med mer informasjon dersom det forekommer endringer, og i timeplanen vil det stå om undervisningen skal gjennomføres digitalt eller med fysisk oppmøte.

Basisgrupper

Alle studenter vil til høsten få tilbud om deltakelse i basisgrupper. Basisgruppene er ment å ha både en faglig og sosial funksjon. VI kommer tilbake med mer informasjon om dette ved semesterstart.

Er du ny student på bachelor?

Er du ny student på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk? Les mer om studiestart for programmet, og studiestartsidene for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Forbehold om endringer

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra situasjonen slik den er i dag og ut ifra gjeldende retningslinjer, og alle detaljer vil ikke være på plass før semesterstart. Vi må derfor ta forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det på et senere tidspunkt blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til høsten 2020, vil du bli varslet om dette på semestersiden eller på din student e-post

Følg også med på UiOs egen nettside med spørsmål og svar om korona-situasjonen

Publisert 3. juli 2020 11:32 - Sist endret 7. aug. 2020 10:57