Etter- og videreutdanning ved ISP

Kursene er basert på deltidsstudier og utformes i tråd med de interesser og behov som kursdeltakerne og oppdragsgiver har.

Språk- og leseveiledning

Kurset arrangers for siste gang høst 2015- vår 2016. Formålet med denne utdanningen er å utdanne lærere med erfaring til å bli språk- og leseveiledere på egen skole. Oppgaven for disse veilederne vil være, i samarbeid med skolens ledelse, å kunne fungere som inspirator, veileder og koordinator for skolens arbeid med utvikling av elevenes kompetanse i lesing. Språk-og leseveiledning er et emne som arrangeres som oppdragskurs som et deltidsstudie med videreutdanning for lærere. Kurset kan tas som Videreutdanning (med studiepoeng) eller som Etterutdanning (uten studiepoeng). Kurset går over to semestre med en ukentlig kursdag. Studiet er på 30 Studiepoeng og kan integreres videre i masterprogrammet Lesing og skriving i skolen. Studenter som gjennomfører språk- og leseveielderutdanningen kan senere fortsette med henblikk på en full masterutdanning i lesing.

For mer informasjon, se studiets nettside.

Reynell

Dette kurst tilbys dessverre ikke lenger ved UiO. Ta alternativt kontakt med andre steder som tilbyr/har tilbudt kurs: Statped, Høgskolen i LillehammerDronning Mauds Minne Høgskole (Trondheim), Universitetet i Stavanger, Høgskulen i Volda, Folkeuniversitetet,

Publisert 16. sep. 2010 10:22 - Sist endret 28. juli 2017 11:46