Etter- og videreutdanning ved ISP

Kursene er basert på deltidsstudier og utformes i tråd med de interesser og behov som kursdeltakerne og oppdragsgiver har. For tiden tilbys ikke noe etter- og videreutdanningskurs ved ISP.

Språk- og leseveiledning

Kurset ble siste gang arrangert høst 2015- vår 2016. Formålet med denne utdanningen var å utdanne lærere med erfaring til å bli språk- og leseveiledere på egen skole. Oppgaven for disse veilederne vil være, i samarbeid med skolens ledelse, å kunne fungere som inspirator, veileder og koordinator for skolens arbeid med utvikling av elevenes kompetanse i lesing. Språk-og leseveiledning var et emne som arrangeres som oppdragskurs som et deltidsstudie med videreutdanning for lærere. Kurset kunne tas som Videreutdanning (med studiepoeng) eller som Etterutdanning (uten studiepoeng). Kurset gikk over to semestre med en ukentlig kursdag. Studiet var på 30 Studiepoeng og kunne integreres videre i masterprogrammet Lesing og skriving i skolen. Studenter som gjennomfører språk- og leseveielderutdanningen kunne senere fortsette med henblikk på en full masterutdanning i lesing og skriving i skolen (LSS).

For mer informasjon, se studiets nettside.

Reynell

Dette kurst tilbys dessverre ikke lenger ved UiO. Ta alternativt kontakt med andre steder som tilbyr/har tilbudt kurs: Statped, Høgskolen i InnlandetDronning Mauds Minne Høgskole (Trondheim), Universitetet i Stavanger, Høgskulen i Volda, Folkeuniversitetet,

Publisert 16. sep. 2010 10:22 - Sist endret 22. okt. 2020 13:09