Masteroppgave og veiledning

Alle studenter som tas opp til masterstudier ved ISP får tildelt en veileder som vil veilede studenten i arbeidet med masteroppgaven. Det stilles krav til både veileder og student i et veiledningsforhold.

Veiledningsavtale

Både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningsavtalen. Den må både veileder og student signere før arbeidet med masteroppgaven kan starte.

Veiledningsavtale (bokmål)

Rettleiingsavtale (nynorsk)

Utfylt og signert veilederavtale må leveres til instituttets studieadministrasjonen innen 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. 

Endring i avtale om veiledning

Dersom du blir gravid eller langvarig syk i løpet av masterstudiet kan du søke om permisjon. Dette gjøres til fakultetet. Ved permisjon må også veilederavtalen endres. Utfylt skjema for endring av veilederavtalen leveres til det aktuelle instituttet.

Endring i avtale om veiledning (bokmål)

Endring i avtale om rettleiing (nynorsk)

Veiledningens rolle og funksjon

Momenter til samtale om veiledning

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo.

Veiledertildeling

Lurer du på når og hvordan du får tildelt veileder? Kontakt ditt institutt.

 

Publisert 15. nov. 2019 10:04 - Sist endret 6. feb. 2020 11:35