Masteroppgave

Veiledning og veiledningsavtale

Veiledning av masteroppgaven, krav og regler til veileder og student.

Permisjon og forsinkelse

Graviditet og langvarig sykdom.

Levere masteroppgaven

Publisering av masteroppgaven på nett

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv.

Jeg finner ikke svar på det jeg lurer på

En del informasjon og regelverk gjelder spesielt for det enkelte masterprogram.