Kvalitetssikring av sensurarbeid ved Institutt for spesialpedagogikk

Her finner du informasjon om hvordan sensur av eksamen praktiseres på Institutt for spesialpedagogikk (ISP).

Sensur av eksamen ved norske universiteter og høyskoler er regulert i § 3 - 9 i Lov om universiteter og høyskkoler (UHL) og § 6 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (FSE-UiO).

ISP arbeider kontinuerlig for å sikre god kvalitet på sensurarbeidet vårt. En viktig faktor i kvalitetssikringen av eksamenssensur er å sørge for at alle sensorer på et emne har en felles forståelse av emneplan, eksamensoppgave, sensorveiledning og vurderingskriterier. Dette gjøres på flere ulike måter ved instituttet.

  • Sensormøter arrangeres på alle emner. Alle sensorer i emnet deltar på møtet som ledes av fagansvarlig. Målet med møtene er å diskutere og bli enige om forståelsen av emneplan, eksamensoppgave, sensorveiledning og vurderingskriterier. Hensikten med sensormøtene er å harmonisere vurderingsarbeidet på den enkelte eksamen.
  • Overlappende sensur praktiseres på alle emner med unntak av masteroppgaveemnene. Det innebærer at 20 % av eksamensbesvarelsene sensureres av to sensorer. Målet med dette er å sørge for at alle sensorene går ut i fra en felles forståelse av emneplan, eksamensoppgave, sensorveiledning og vurderingskriterier.
  • Sensorkurs holdes regelmessig. På sensorkurs møtes erfarne og mindre erfarne sensorer for å drøfte karakteren på ulike eksamensbesvarelser som alle på forhånd har lest (men som ingen kjenner karakteren på).
  • Skyggesensur tilbys alle nye sensorer ved ISP. En sensor defineres som ny når det er første gang vedkommende gjennomfører sensur ved ISP. Ordningen med skyggesensur innebærer at en erfaren «skyggesensor» leser 10 % av eksamensbesvarelsene og diskuterer dem med sensor. For masteroppgaver innebærer det at «skyggesensor» leser én masteroppgave. Skyggesensor har en rådgivende funksjon og bestemmer ikke karakteren. Hensikten med ordningen er opplæring og støtte i sensureringsarbeidet.
  • ISP har retningslinjer for sensurering av eksamensbesvarelser. Retningslinjene ble vedtatt av instituttstyret i 2017. Retningslinjene etterlyser en klar sammenheng mellom emnebeskrivelser, utforming av eksamensoppgaver og utforming av sensorveiledninger. Denne sammenhengen må også ivaretas gjennom karakterbegrunnelser og i klagesaker. En slik konsistens vil gjøre de faglige forventningene mer tydelige, konsekvente og forutsigbare både for studentene og sensorene. ISP sine retningslinjer for sensurering er tilgjengelige her.

 

Publisert 10. apr. 2019 13:33 - Sist endret 11. juni 2019 11:29