Studere i utlandet

Som student ved ISP har du muligheten til å dra på utveksling i løpet av studietiden.

Institutt for spesialpedagogikk har utvekslingsavtale med følgende universiteter:

Studenter ved ISP kan også benytte seg av avtaler inngått med UV-fakultetet og UiO- avtalene. For mer informasjon om blant annet avtaler og søknadsprosessen se UV-fakultetets side om å studere i utlandet.

Publisert 4. nov. 2010 11:47 - Sist endret 28. mars 2014 12:29