UV søker visefaddersjef

Det utdanningsvitenskapelige fakultet søker en positiv og engasjert visefaddersjef for perioden oktober 2017 til og med august 2018.

Som visefaddersjef jobber du tett sammen med faddersjefen, og vil ha medansvar for følgende oppgaver:

  • Rekruttere faddere fra UV-fakultetet til semesterstart høsten 2018

  • Svare på henvendelser fra studenter som ønsker å verve seg eller har vervet seg som faddere

  • Være med på møter i regi av UiOs faddersjefnettverk sentralt, samt være med på studiestartmøter ved UV-fakultetet

  • Administrere nettskjema for påmelding/avmelding av faddere

  • Være med på å planlegge og arrangere fadderkurs

  • Bistå på sosiale arrangement i fadderuken 2018

Du vil samarbeide tett med faddersjef og studiestartkoordinator ved fakultetet. Det er ellers ønskelig at visefaddersjef tar over som faddersjef det påfølgende året, 2018-2019.

Det legges stor vekt på serviceinnstilling, ryddighet og selvstendighet, samt evne til å holde hodet kaldt og humøret oppe i en til tider stresset hverdag. Du må regne med å jobbe ekstra mye i perioden rett før og under semesterstart.

Stillingen honoreres etter avtale.

Nærmere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte faddersjef Amund Aasbrenn, e-post: amundaasbrenn@gmail.com

eller studiestartkoordinator Linda Nordnes, e-post: l.b.nordnes@uv.uio.no

Lever kortfattet søknad på e-post til begge kontaktpersoner.

Søknadsfrist 9. oktober 2017.

 

Publisert 4. sep. 2017 13:58 - Sist endret 4. okt. 2017 12:27