LeP - Lektorprogrammets studentforening

LeP er en studentforening for lektorstudenter som fokuserer på å skape et sosialt fellesskap på tvers av fagkombinasjoner og studieår. Vi har en rekke aktiviteter for lektorstudentene, eksempelvis bingokvelder, fagsosiale arrangementer og diverse sportslige aktiviteter. Dessuten samarbeider vi ofte med LPU og SU for å kunne tilby de beste arrangementene for lektorstudentene på UiO. Det er også LeP som arrangerer og gjennomfører Lektordåpen i fadderuka, et arrangement som har vist seg å ha stor suksess.