Studentutvalget ved UV-fakultet – SUUV

SU-UV er det øverste studentorganet ved fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

Vi holder hus innerst i kantina (bak det store, oransje banneret) på Helga Engs hus, stikk innom for en prat, kopp kaffe eller å bli med:)