English version of this page

Studentutvalget ved UV-fakultet – SUUV

SU-UV er det øverste studentorganet ved fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet, samt de øvrige satudentdrevne utvalgene og foreningene på fakultetet og Studentparlamentet ved UiO.

Vårt arbeid er faglig, administrativt og sosialt, og dette på fakultetsnivå. Vi er en sentral del av studentdemokratiet!

Vi holder hus innerst i kantina (bak det store, oransje banneret) på Helga Engs hus, stikk innom for en prat, kopp kaffe eller å bli med:)