Kontakt

Kontor

Vi har kontor i 1.etasje på Helga Engs hus på Blindern, innerst i kantina.

E-mail

studentutvalget@uv.uio.no

Postadresse

Studentutvalget v/Utdanningsvitenskapelige fakultetet.
Postboks 1092 Blindern
0317 OSLO

Publisert 12. nov. 2010 13:00 - Sist endret 17. mars 2016 13:55