Om Studentutvalget

Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det øverste organet for studenter ved UV. Vi er her for deg, og du som student er hjertelig velkommen til å komme til oss med spørsmål og klager, synspunkter og forslag.

Studentutvalget er her for å ivareta dine interesser som student ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, uansett hvilket institutt du hører innunder. Ofte er det enklere å legge frem sitt problem for en medstudent enn for en vitenskapelig ansatt. Det er vår jobb å fungere som talerør for å løse problemer, eventuelt formidle problemet videre til riktige personer ved fakultetet.

Godt samarbeid er gull verdt, og vi har absolutt gode samarbeid med alle utvalg som finnes på fakultetet, fra de forskjellige fagutvalgene til Kjellerutvalget. Takket være dette har vi god innsikt i de fleste sider av fakultetet vårt, og vi tør derfor å påstå at vi alltid vil kunne hjelpe deg uansett hva du lurer på.

For utenom å løse problemer sitter vi i mange former for arbeidsutvalg og råd, og sørger for at fakultetets øvre hoder alltid har studentene i fokus. Ofte er det ledelsen selv som har fremmet ønsket om at vi skal delta, og de er genuint interessert i å høre studentenes meninger. Eksempler på slike arbeidsutvalg er; “Tilsetningsutvalget” som er med på å ansette nye personer på fakultetet, “lokalt arbeidsmiljøutvalg” som jobber for best mulig arbeidsmiljø både for studenter og ansatte ved UiO og ikke minst “studieutvalget” som er med i debatten om hvilke studier man skal tilby ved fakultetet.

Vi har også våre egne små prosjekter i form av faglige debatter, quiz, filmkvelder og andre hyggelige påfunn gjennom semesteret hvor vi ønsker å nå ut til alle studentene.

SU-UV består av frivillige studenter, som velges ved allmøte en gang i semesteret. Vi er her for deg, og vi vil veldig gjerne at du som student kommer til oss med dine spørsmål, klager, synspunkter og forslag.

Engasjerte studenter skaper et bedre læringsmiljø, og vi trenger stadig nye engasjerte medlemmer. Ønsker du å jobbe for å bedre din egen studiehverdag, være med å påvirke hvordan ditt fakultet skal virke, eller har lyst til å høre mer om hva SUUV kan gjøre for deg?
 

 

Ta kontakt med oss, eller møt opp på kontoret vårt innerst i kantina på Helga Engs hus.

Publisert 12. jan. 2011 10:40 - Sist endret 29. sep. 2015 14:14