Studentbladet - Pedagogisk profil

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team.
I redaksjonen er det studenter, som jobber med å skaffe artikler, å arrangere intervjuer og å skrive selv. Tidsskriftet har ambisjoner om å være relevant, provoserende, opplysende og spennende -og kanskje vi kan gi leseren en liten aha-opplevelse med tanke på hvor bredt pedagogikkfaget kan sies å være.

Pedagogisk profil er en studenttidsskrift som hører til ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Bli med!

Kontakt oss: profil-red-editor@iped.uio.no

Følg oss på sosiale medier

Instagram | Facebook

PODCAST Ep #5


Nr.1 - 2021 Tema:Digitalt nærvær


Nr.2 - 2020 Tema:Nærhet


 

 

Nr.1 - 2020

Tema: Generasjon prestasjon 2.0 i Kronoaens tid


Nr.2 - 2019

Tema: Krise og håp


PODCAST


Nr.1 - 2019

Tema: Pedagogikkens vide verden (25-års jubileumsutgave)


Nr.2 - 2018

Tema: Oppvekst

 

 

 

Nr.1 - 2018

Tema: Høyere utdanning og arbeidsliv

 

 


Nr.2 - 2017

Tema: Kulturelt mangfold i skolen

 

 

Nr.1 - 2017

Tema: Psykisk helse i skolen

 

Nr.2 - 2016

Tema: Fremtidens skole

 

Se tidligere utgaver