2011

Publisert 3. nov. 2011 23:25

Studentutvalget ved UV og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker ansatte og studenter velkomne til arrangement i forbindelse med utdeling av undervisningsprisen 2011.

Publisert 26. sep. 2011 15:35

Det var tungt å motta budskapet om Erling Lars Dales brå bortgang lørdag kveld på et tidspunkt da han formelig sprudlet av livslyst, arbeidsglede og planer.

Publisert 12. sep. 2011 13:48

I en artikkel i serien om UiOs 200-års jubileum forteller amanuensis Geir Knudsen ved ILS om den 200-årige historien til lærerutdanning ved UiO.

Publisert 31. aug. 2011 15:27

Dette spørsmålet stilte vi "folk-på-sosiale-medier-flest" gjennom Facebook og Twitter. Og vi var overrasket over svaret.

Publisert 29. apr. 2011 13:00

Regjeringen la i dag fram en egen stortingsmelding om ungdomstrinnet som inneholder vurderinger av de viktigste utfordringene på ungdomstrinnet og forslag til hvordan ungdomsskolen skal fornyes.

Publisert 8. apr. 2011 12:53

- En spennende idédugnad ved UiO

Publisert 6. apr. 2011 17:11

Prosjekt Universitetsskole UiO ble lansert med stor interesse 4. april 2011 på Blindern. Prosjektet er et viktig ledd i styrkingen av lektorutdanningen og samarbeid med skoler og skoleeier.

Publisert 16. feb. 2011 14:48

Studentutvalget ved UV inviterte til debatt om baseskoler i Kjeller'n på Helga Engs hus på Blindern 16. februar. Det ble en interessant debatt som først og fremst trakk opp behovet for å skille mellom baser og "baser".

Publisert 1. feb. 2011 12:27

Ett av flere spennende UiO200 arrangementer i universitetets jubileumsår 2011 fant sted i Chateau Neuf mandag 31. januar: da applauderte både rektor og statsminister Oslo Katedralskole.