Vi minnes Erling Lars Dale

Det var tungt å motta budskapet om Erling Lars Dales brå bortgang lørdag kveld på et tidspunkt da han formelig sprudlet av livslyst, arbeidsglede og planer.

Profilbilde: UiO

En ruvende skikkelse i norsk og nordisk pedagogikk

Erling var og forblir en ruvende skikkelse i norsk og nordisk pedagogikk, og i Pedagogisk forskningsinstitutts historie. Han tok magistergraden ved PFI i 1974, og har vært i fast stilling her siden 1976, altså i 35 år. Han ble dr.philos. i 1987, og professor i 1995.

Han utga sin første bok i 1972, bare 26 år gammel, og den nyeste nå i 2011 – altså i et spenn på 40 år. I dette spennet står han i Bibsys med 100 titler, i stor utstrekning bøker – til dels både tykke og omfangsrike. Bare de siste 5 årene har han 10 utgivelser, hvorav 7-8 bøker.  Hans intellektuelle kapasitet, arbeidskapasitet og produktivitet har overgått de fleste på dette universitetet.

Engasjerende og populær formidler

Den vitenskapelige hyperaktiviteten som kjennetegnet Erling har samtidig i all hovedsak foregått parallelt med engasjert og pliktoppfyllende deltakelse i undervisning, veiledning og kollegiale aktiviteter. Erling har bestandig vært en uhyre verdsatt foreleser blant våre studenter, og også i andre forsamlinger i Norge og Norden. Våre utdanningsmyndigheter har også vist sterk iver etter å bruke hans kunnskaper og tjenester i mer praksis- og policy-orienterte sammenhenger, noe som kan bryte med det image mange har tillagt ham – som mer teoretisk enn empirisk orientert.

I vitenskapens tjeneste

Fordi det kan ikke være tvil om at Erling har utmerket seg med en gedigen evne til å absorbere og sammenfatte litteratur og tenkning hos andre, samtidig som han selv har vært en universitets-intellektuell av det slaget som tenker mye og dypt – og deltatt i mange av de store vitenskapelige samtalene. Dette har foregått med stor omsorg for pedagogikk-faget og eget institutt, på måter som til tider har fått en litt rastløs karakter av involvering i de fleste områder av faget. Men dette har betydd at de fleste kolleger har måttet forholde seg til krav, kritikk og utfordringer fra Erling, på måter som er essensielle i utviklingen av en vitenskapelig disiplin.

I så måte blir hans siste bok en veldig fin avslutning, når han i ”Utdanningsvitenskap og pedagogikk” bygger broer fra sin første bok, ”Pedagogikk og samfunnsforandring”, inn til vår tids vanskeligere grensedragning mellom pedagogikk i snever og tradisjonell forstand – og utdanningsvitenskap som en bredere utfordring.

Vi vil være mange i den vitenskapelige og administrative stab som vil føle oss tomme uten dette kraftsenter og uro-punkt ved PFI. Det er en bærevegg ved PFI som faller bort med Erlings bortgang. Samtidig går våre tanker og medfølelse til Gunn og øvrig familie.

Fred over Erlings minne.

Emneord: minneord, Erling Lars Dale Av Ola Stafseng, instituttleder
Publisert 26. sep. 2011 15:35 - Sist endret 7. juni 2016 10:03

Takk for innholdsrike forelesninger og nyttefulle pensumsbøker. Hvil i fred Dale.

samirad@uio.no - 26. sep. 2011 18:10

Tusen takk for unike forelesninger. Hvil i fred.

linnhl@uio.no - 28. sep. 2011 19:42

En stor inspirator er borte. Jeg er takknemlig over å ha blitt enda modigere.

I medfølelse med alle berørte -  

Hvil i fred.

marievin@uio.no - 28. sep. 2011 20:59

Her sitter jeg med notater fra Dale sin forelesning fra forrige uke og minnes hvordan han inspirerte meg med hans unike, spennende, konkrete og innholdsrike fremgangsmåte. I tillegg hans tilgjengelighet og gode humor i pausene. Du vil bli savnet, og jeg takker for æren av å ha fått deltatt på dine forelesninger. Notatene vil bli godt ivaretatt. Hvil i fred Professor Dale.

stiansal@uio.no - 28. sep. 2011 23:52

Takk for engasjerende og gode forelesninger. Hvil i fred Dale.

hannewt@uio.no - 29. sep. 2011 19:27

Takk for dine tekster og dine forelesninger, Erling Lars Dale. Tusen takk for inspirasjon til å skrive om estetisk erfaring- og takk for konstruktiv og ærlig tilbakemelding! Hvil i fred.

Kristin Helene Oftedal

krishoft@webid.uio.no - 3. okt. 2011 15:03

Kjære Erling,                                                                                             for meg var du ikke bare en inspirerende kollega, men et varmt, generøst og nydelig mennske. Helt siden du ble fast ansatt våren 1978 til din død har vi ikke bare vært gode kolleger, men veldig nære personlige venner.Vi har opplevde sos.ped.tiden sammen, studieutviklingsutvalg, dokumentasjons-møter, men også revy og fest.Vi opplevde tunge stunder og inspirerende stunder sammen. Ingen kunne jeg snakke så personlig med som deg, ingen støttet meg mer og ingen var verre å miste.Vi delte også gleden over Elvis sine låter, dansegleden, fest-stemningene. Vi danset sammen til Elvis på min 40 årsdag, min 50 årsdag, min 60 årsdag og min 70 årsdag. Gunn og du var alltid invitert til Gunnars og mine sommerfester på Nesodden. Det blir vondt å komme på PFI og ikke lenger kunne se fram til dine rause og varme klemmer, kunne utveksle tanker med deg, finne støtte hos deg. Men i meg vil duleve så lenge jeg lever. Din Birgit på jobb i Cape Town

Birgit Brock-Utne - 14. okt. 2011 00:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere