2014

Publisert 2. jan. 2015 09:55

Blant flere gode kandidater ble det til slutt professor Monika Nerland ved IPED som fikk fakultetets undervisningspris for 2014.

Publisert 29. des. 2014 10:15

Professor Jørgen Frost ved Institutt for spesialpedagogikk mottar fakultetets formidlingspris for 2014. Frost får prisen for sin årelange formidlingsaktivitet rettet mot praksisfeltet; mot skolepolitikere, skoleeiere, lærere, foreldre og hjelpeapparatet rundt skolen.

Publisert 29. okt. 2014 09:21

Hele 87 prosent av UV-studentene som fullførte studiene mellom 2011 og 2013 er i jobb. Og de er fornøyd med jobben sin, viser Kandidatundersøkelsen 2014.

Publisert 19. sep. 2014 10:06

I et telt møblert med lykkehjul, klessnor og høyteknologi, er fakultetet på plass på Forskningstorget.

Publisert 11. aug. 2014 12:03

- UiO er Norges største og eldste universitet. Et universitet som bidrar med ny viten og som utdanner dyktige samfunnsborgere innenfor et bredt kompetansefelt. Det er med andre ord ikke uten en viss stolthet jeg som dekan ønsker dere velkommen til UiO, til UV og til våre ulike utdanningsprogram , sa dekan Berit Karseth i sin tale til studentene ved semesterstart.

Publisert 11. aug. 2014 10:49

Professor Charles Hulme, kreeres til æresdoktor ved UiO i forbindelse med universitetets årsfest 2. september.

Publisert 11. aug. 2014 08:48

- Den viktigste oppgaven i året som kommer vil være å bygge opp senterets infrastruktur. Slik at vi på sikt kan mestre CEMOs oppgaver innen forskning, formidling og rådgivning innenfor pedagogiske målinger, sier senterleder professor Sigrid Blömeke.

Publisert 12. mai 2014 13:58

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er først ute på UiO med et nytt system for avvikling av digital eksamen. Løsningen er resultatet av et samarbeid mellom instituttet og universitetets egen it-avdeling, USIT. Systemet vil kunne endre eksamensavviklingen ved hele UiO.

Publisert 5. mai 2014 10:49

Denne uka arrangerer CEMO Spring School – et fem dagers intensivkurs i avansert kvantitativ metode for 25 utvalgte stipendiater og postdoktorer fra hele Europa.

Publisert 25. apr. 2014 12:55

Årets tall fra Samordna opptak viser en solid oppgang i antallet studenter som har våre studier som sitt førstevalg.  Det totale antallet søkere til studieprogram ved UV har også hatt en markant økning.

Publisert 14. apr. 2014 12:22

Det er nå nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Publisert 10. apr. 2014 14:30

To forprosjekter fra UV er tildelt midler fra Forskningsrådets nye innovasjonssatsing FINNUT.

Publisert 24. feb. 2014 11:26

- Heldigvis er det ikke slik at vi må velge mellom å gjøre gjøre det godt i PISA eller utdanne gode samfunnsborgere, sa kunnskapsministeren da han deltok på frokostmøte i KiS-regi på UiO.

Publisert 17. jan. 2014 15:35

Det omstridte tellekantsystemet har medført et høyere publiseringstempo blant norske forskere. Det viser en evaluering utført av Dansk center for forskningsanalyse, ved Aarhus universitet.