Ny æresdoktor ved fakultetet

Professor Charles Hulme, kreeres til æresdoktor ved UiO i forbindelse med universitetets årsfest 2. september.

Professor Charles Hulme. FOTO: University of York

- Dette er en anledning til å gi anerkjennelse til en forsker som har hatt stor betydning innenfor ett av våre sentrale kunnskapsområder, både internasjonalt og ved vårt eget fakultet. Charles Hulme har spilt en viktig rolle i den faglige utviklingen ved UV, sier dekan Berit Karseth.

Nummer seks

Hulme blir den sjette æresdoktoren nominert fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han er professor i psykologi ved University College London og professor II ved ISP. Hulme er internasjonalt kjent for sin forskning og kompetanse innen kognitiv psykologi, og spesielt innenfor fagområdet språk- og leseferdigheter hos barn.

Kvantitativ støtte

- Våre æresdoktorer har alle vært og er uvurderlige bidragsytere til fakultetets kvalitet. Hulme har spesielt vært en viktig støtte og samarbeidspartner i forbindelse med gjennomføringen av store kvantitative forskningsprosjekter ved ISP, sier Karseth.

Hulme er også kjent som en dyktig foreleser og har vært veileder for flere Phd-kandidater.

Fremragende forskning

Allerede i 1824 fikk Det kongelige Frederiks universitet rett til å utnevne æresdoktorer. I dag tildeler UiO hvert tredje år graden Doctor philosophiae honoris causa til mottakere fra hele verden. Tittelen tildeles forskere som har bidratt med et vitenskapelig arbeid av betydning, eller kulturpersonligheter og andre som har vist fremragende kvalitet i sitt arbeid.

 2. september 2014 kreeres 17 personer til æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Seremonien finner sted i Universitetets aula kl 14.00. Seremonien er åpen for alle.

 

Her finner du informasjon om æresdoktorforelesningen ved fakultetet.

Her finner du en oversikt over fakultetets æresdoktorer

Se oversikt over alle nye æresdoktorer her.

Publisert 11. aug. 2014 10:49 - Sist endra 20. nov. 2015 14:19