Formidlingsprisen 2014

Professor Jørgen Frost ved Institutt for spesialpedagogikk mottar fakultetets formidlingspris for 2014. Frost får prisen for sin årelange formidlingsaktivitet rettet mot praksisfeltet; mot skolepolitikere, skoleeiere, lærere, foreldre og hjelpeapparatet rundt skolen.

Frost har i en årrekke jobbet for å bedre skolens lese- og skriveopplæring og for å forebygge utvikling av lese -og skrivevansker. Hans entusiasme har smittet over på skoleeiere som har stilt skoler og lærere til disposisjon for en rekke etterutdanningstilbud og ulike typer av intervensjoner.

Rollen som brobygger mellom forskning og praksisfelt kommer også til syne gjennom en rekke fagbøker, som har truffet en usedvanlig bred lesergruppe. Gjennom titler som: «Kvalitet i leseopplæringen. Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning», «Evaluering - i et dialogisk perspektiv» og «Språk- og leseveiledning - i teori og praksis» har han nådd fram til praksisfeltet både i Norge og Danmark.

Frost har et faglig engasjement og en entusiasme som har gitt han et bredt nedslagsfelt. Gjennom sin tilstedeværelse på en rekke ulike arenaer har han formidlet forskningsbasert kunnskap på en forbilledlig måte. Frost har også deltatt i det offentlige ordskiftet blant annet på forebygging.no og i Dagbladet. På denne måten har han bidratt til å balansere debatten knyttet til kartlegging av elever i norsk skole.

Jørgen Frost er en verdig mottaker av UV-fakultetets formidlingspris for 2014.

 

Publisert 29. des. 2014 10:15 - Sist endra 20. nov. 2015 14:23