Kandidatundersøkelsen: UV-studenter sikret jobb

Hele 87 prosent av UV-studentene som fullførte studiene mellom 2011 og 2013 er i jobb. Og de er fornøyd med jobben sin, viser Kandidatundersøkelsen 2014.

Illustrasjonsfoto.Colourbox.com

- Det er gledelig at de aller fleste studentene raskt kommer i arbeid, og at de opplever at utdanningen passer med oppgavene i arbeidslivet. sier Eli Ottesen, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

I offentlig sektor

Ikke overraskende er 83 prosent ansatt i offentlig sektor.  14 prosent arbeider i næringslivet og tre prosent har jobb i ulike organisasjoner.  Og 86 prosent er svært fornøyd eller fornøyd med sin nåværende stilling.
 

Fornøyde med utdanningen

70 prosent av de uteksaminerte kandidatene har fast jobb, og dette er over snittet ved UiO. Blant de tidligere studentene oppgir 80 prosent at de svært fornøyde eller fornøyde med det faglige utbyttet av egen utdanning og med UiO som utdanningsinstitusjon.
- Kandidatundersøkelsen gir viktig informasjon om overgangen mellom studier og yrkesliv, og om hvordan våre utdanningsprogrammer treffer kompetansebehovene i de yrkene som er relevante for våre studenter, sier Ottesen.


Om Kandidatundersøkelsen 2014:

  • Den største kandidatundersøkelsen gjennomført ved Universitetet i Oslo
  • 4533 kandidater har svart på undersøkelsen
  • Undersøkelsen omfatter kandidater som fullførte sin grad i perioden 2011-2013
  • Undersøkelsen omfatter kandidater med bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad
  • Kandidater med profesjonsgrad er også inkludert i undersøkelsen
  • Gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag for Universitetet i Oslo

 

Publisert 29. okt. 2014 09:21 - Sist endra 12. jan. 2017 15:02