Vellykket Helga Eng-dag

Nesten fullt auditorium med plass til 150 personer da professor emeritus, Ian Menter, holdt Helga Eng-forelesningen. 

Fakultetet er fornøyd med at så mange kom for å høre på årets Helga Eng-forelesning og de andre innleggene under Helga Eng-dagen. 

Hva en lærer må vite i dette århundret

Professor emeritus, Ian Menter.
Professor emeritus, Ian Menter. Foto: UiO/ UV 

Under årets Helga Eng-forelesning snakket professor emeritus Ian Menter fra Universitetet i Oxford om læreren i det 21. århundret.

Lærere skal nå arbeide i stadig mer komplekse læringsomgivelser preget av multikulturelle og teknologirike kontekster og med en forskningsbasert tilnærming til fag og profesjonsfag.

I en norsk kontekst, men fra et britisk og internasjonalt perspektiv analyserte Menter hva som kreves av dagens og morgendagens lærere.

Menter ønsker å utfordre det dominerende tankesettet i debatten rundt læreryrket og lærerutdanningen ved å hevde at debatten, heller enn å være basert på forskningsmessige erfaringer og vurderinger, ofte er drevet av ideologi og fordommer.

Viktige verdier har fulgt læreren gjennom historien, mener Menter, og det er behov for en vurdering av måten disse er integrert i arbeidet til dagens lærere.

Helga Eng-dagen

Etter forelesningen til Menter fortsatte Helga Eng-dagen som er et seminar med forskningsbidrag. Intensjonen med dagen er å synliggjøre utdanningsforskning og skape god dialog mellom politikk, vitenskap og forvaltning. 

Programmet for Helga Eng-dagen

Programmet for Helga Eng-dagen forløp slik: 

Program for Helga Eng-dagen 2015 (pdf)
  • 12.15 - 12.30 Velkommen Dekan v/Berit Karseth
  • 12.30 - 13.30 Helga Eng-forelesningen ved Ian Menter
  • 13.45 - 14.00 Magne Vestøl & Andreas Lund, PROTED: Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda?
  • 14.00 - 14.15 Kirsti Klette & Karen Hammerness, ILS: Measuring Coherence and Linkage to Practice in Teacher Education
  • 14.15 - 14.30 Leila Ferguson, IPED: Beliefs about sources of knowledge and motivation for learning in teacher education
  • 14.45 - 15.00 Ingvill Rasmussen, IPED: Technology as partner in classroom conversations
  • 15.00 - 15.15 Monika Nerland, IPED: Professional education as initiation to expert cultures
  • 15.15 - 15.30 Leslie Rutkowski, CEMO: Measuring Perspectives on Teaching and Learning Internationally: Outcomes and Challenges from TALIS 2013
Publisert 6. nov. 2015 15:37 - Sist endra 21. okt. 2019 15:03