Sikkerhetshendelse på UiO onsdag 5. august 2015

Fakultetsledelsen ved UV berømmer studentenes, ansattes, Politiets og UiOs håndtering av situasjonen som oppstod på nedre Blindern på onsdag.

Ansatte måtte raskt snu om på planene for dagen da det ble besluttet å evakuere Helga Engs hus, og studenter som hadde forberedt seg til eksamen ble avbrutt midt i sitt arbeide. Slike hendelser skaper naturligvis usikkerhet og frykt, og det er da spesielt viktig at alle berørte agerer riktig, noe vi kan konstatere at alle gjorde på forbilledlig måte. Vi vet også at UiO for tiden arbeider med en evaluering av kommunikasjonen og krisehåndteringen generelt, og det vil sikkert være forbedringspunkter som kommer ut av dette.

Ansatte som opplevde situasjonen som særlig ubehagelig og vanskelig kan kontakte bedriftshelsetjenesten via ebht-post@admin.uio.no, eller tlf. 22 85 88 95. Slik kontakt behandles selvsagt konfidensielt. Studentsamskipnaden har også en generell psykososial helsetjeneste for studenter ved SiO Psykisk helse, tlf. 22 85 31 81 mellom 08:15-11:00 og fra 12:00-15:00.

I dag er fakultetet i full gang med å fastsette nye datoer for eksamener som måtte avbrytes, og vi vil være i kontakt med berørte studenter de nærmeste dagene. UVs studieinformasjonssenter holder åpent som vanlig for å besvare praktiske spørsmål rundt eksamensavviklingen. For øvrig er fakultetet nå midt i sine siste forberedelser til å ta i mot nye studenter førstkommende mandag. Vi ser alle fram til et nytt semester med ansatte, studenter og vår faglige virksomhet i fokus.

Fakultetsledelsen

 

Emneord: krise, evakuering
Publisert 6. aug. 2015 14:35 - Sist endra 12. jan. 2017 15:03