Studentenes læringsmiljø på agendaen

2016 er UiOs lærings- og arbeidsmiljø-år. Det utdanningsvitenskapelige fakultet sparket dette i gang med faktultetsstyreseminar hvor årets tema var nettopp studentens læringsmiljø.

Studenter sitter å jobber med oppgaver

Alt fra fysisk arbeidsmiljø - som grupperom og romfasiliteter - til psykisk arbeidsmiljø for studentene ble diskutert på fakultetsstyreseminaret til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Foto: Aina Rødal / Universitetet i Oslo 

Oppspark til neste år             

Fakultetet ønsket med dette å gi 2016-året en god start, ved at vi allerede nå i høstsemesteret vier litt ekstra oppmerksomhet til arbeid med strategier og tiltak som kan løfte kvaliteten på våre studietilbud. Fakultetet er nå i ferd med å utarbeide fakultetets og enhetenes årsplaner for 2016.

Fakultetsstyret, instituttstyrene og studentrepresentanter var med på å gjøre det til en god, faglig dag med innlegg før lunsj og arbeid i grupper utover dagen.

Aktive studenter er viktig

Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Elisabeth Hovdhaugen, stilte spørsmål ved hvor langt ansvaret for å hjelpe alle studentene igjennom studiene, går. Hun trakk frem at interesse for faget er viktig for at den enkelte student skal fullføre, men også at man har et læringsmiljø som bidrar til å skape aktive studenter. Hovdhaugen pekte også på at det generelt er høy grad av fullføring blant studenter som bytter studium og deretter havner på rett hylle i andre forsøk.

Ønsker fra studentutvalget

Line Willersrud i Studentparlamentet. Foto: Aina Rødal/Universitetet i Oslo. 

Line Willersrud i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo kom på vegne av studentutvalget med ønsker for utviklingen av læringsmiljøet ved UV: 

  • Studentene ønsker innsikt i rapportene på læringsmiljø. 
  • Ønsker en forventningsavklaring fra seminarledere
  • Skrivekurs til flere
  • Forelesere må være gode forelesere

Hun ga også skryt for det høye faglige nivået ved UV og at UV-studieinfo er et kjempebra tilbud.

Studierevisjoner, faste møter og tett på praksisfeltet

Alle instituttene ved UV-fakultetet holdt innlegg om hvordan de arbeider med læringsmiljø.

– Du skal oppleve at det du lærer har relevant for verden utenfor Blindern. Ved ISP har vi tatt et strategisk valg om at vi skal være tett på praksisfeltet. Vi skal dessuten høre på det studentene sier, og vi skal ta det på alvor. Vi har blant annet faste møter mellom instituttledelse og fagutvalg, sa professor Øistein Anmarksrud ved Institutt for spesialpedagogikk.

Professor Øistein Anmarksrud ved Insitutt for spesialpedagogikk. Foto: Aina Rødal / Universitetet i Oslo

– Det er viktig med en faglig motiverende uke som start på et profesjonsløp. Derfor har vi en hel velkomstdag og faglige arrangement som tilbud til førsteårsstudentene ved Lektorprogrammet, sa instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Rita Hvistendahl.

Hvistendahl fortalte også om oppfølgingen de har av studentene i praksisperiodene og professor Andreas Lund snakket blant annet om hvordan de har utviklet en ny digital eksamensform med nye oppgavetyper hvor alle hjelpemidler er tillatt. 

Professor Tone Kvernbekk fra Institutt for pedagogikk orienterte om det arbeidet som nå pågår ved instituttet for å få bedre sammenheng og faglig kvalitet i utdanningsløpene. For å sikre et godt læringsmiljø er det viktig at det arbeides godt både på mikronivå og mesonivå.   

Av Aina Rødal
Publisert 15. okt. 2015 14:48 - Sist endra 20. nov. 2015 11:25