UV på Arendalsuka 2015

UV-fakultetet var godt representert på Arendalsuka i år, med bla både Ola Erstad og Sten Ludvigsen fra iPED i debatt.

Norge: "En skole for framtida"

Søndag 16. august arrangerte KS skoledebatt med tema "En skole for framtida" under Arendelsuka med bla instituttleder Ola Erstad fra iPED.

Erstad rettet fokus mot noen av fremtidens største utfordringer: hvordan skal fremtidens skole se ut og hvordan kvalifisere barn og unge for fremtidens behov. Se hele debatten på nett. Les også iPED sin artikkel om saken.

Norden: "Lærer våre barn og ungdommer nok på skolen?"

Mandag 17. august arrangerte Arendalsuka i samarbeid med Nordisk ministerråd/Nordisk råd et nordisk toppmøte om skole- og utdanningskvalitet med tema "Lærer våre barn og ungdommer nok på skolen?"

Der møtte bla kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Sveriges gymnas- og kunnskapsløftminister Aida Hadzialic, politikere og fagfolk til debatt. Blant innlederne var også Sten Runar Ludvigsen, professor ved iPED og leder av Ludvigsen-utvalget. Lenke til video kommer når den er publisert. Les mer på norden.org sin artikkel om saken.

Arendalsuka om Arendalsuka

– er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid

– er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt

– ønsker på denne måten å bidra til styrking av kraften i vårt levende demokrati

Emneord: Skole, debatt, arendalsuka, Læringsutbytte Av Jarle V. Traavik
Publisert 19. aug. 2015 09:32 - Sist endra 18. feb. 2019 10:26