Digital eksamen i gang ved UV!

Fredag 22. april 2016 ble en historisk dag for Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Selv om Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gjennomført digital eksamen på praktisk-pedagogisk utdanning, for flere hundre studenter, siden 2012, var dette dagen vi hadde ventet på. Fakultetet skulle ha ansvaret for å arrangere og overvåke gjennomføringen av skoleeksamen på eksamensløsningen Inspera.

Studenter på bildet: Shukri Idris Abdullahi, Cecilie Henriksen Schia, Amalie Eriksen Nilsen, Juan José Yanez Jiménez, Sofia Abdule og Janice B. Maputol. Foto K. Mathiassen

Selv om flere emner både på UV og ved andre fakulteter har gjennomført digital eksamen på Inspera tidligere, var denne dagen spesiell for vårt fakultet. Første skoleeksamen under kontrollerte betingelser på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Det var ikke bare kontroll i eksamenslokalet, men også PC´ene som var i bruk under eksamen var knyttet til sikker nettleser, SEB, gjennom hele eksamenstiden. Med andre ord ble gjennomføringen av eksamen kontrollert både i eksamenslokalet med eksamensvakter og monitorert. Monitorering vil si at én eksamensvakt overvåker eventuelle feil og hendelser i eksamensløsningen og sikrer studentene en problemfri eksamenssituasjon.

SEB er en nettverksløsning som skal sikre mot elektronisk kommunikasjon og nettsøk under gjennomføringen av eksamen. IT står ansvarlig og tester de aktuelle maskinene i eksamenslokalet og yter teknisk støtte under gjennomføringen, om noe skulle inntreffe. Eksamensoppgaven var utarbeidet av emneansvarlig og knyttet til eksamensløsningen av eksamensansvarlig ved instituttet. Alt var klargjort i god tid før eksamen, og alle studentene kunne selv kontrollere at de hadde tilgang til digital eksamen, ved å logge seg på Inspera via Feide i forkant av eksamensdagen.

Så skulle det tilfeldig bli Institutt for pedagogikk og PED2310 som ble det første emnet som gjennomførte en heldigital skoleeksamen, med SEB, uten penn og papir, i regi av fakultetet. Det var 29 studenter som møtte fram til eksamen denne dagen. Selv om flere ikke var helt sikre på hva de gikk til, var kandidatene i full aktivitet på tastaturet bare sekunder etter at eksamen åpnet presis klokken 0900.

Etter fire timer ved tastatur og skjerm kom fornøyde studenter ut fra eksamenslokalet etter å ha gjennomført eksamen akkurat slik de ønsker en eksamen skal gjennomføres, digitalt.

De studentene som var blant de siste som forlot eksamenslokalet kunne fortelle at dette var helt topp. «Lettere å skrive, raskere å skrive, overraskende stille i lokalet, vi kunne redigere teksten underveis, vi fikk bedre oversikt i besvarelsen, under eksamen, og sist men ikke minst, det var kjempelett å levere. To klikk - 1) lever 2) er du sikker på at du vil levere – ja. Så var det gjort. Når eksamenstiden var ute, fikk studentene tilgang til egen besvarelse. Noen valgte å skrive ut besvarelsen ved at de koblet seg på løsningen igjen.

Det ble en stor dag for Det utdanningsvitenskapelige fakultet. De 29 første studentene hadde gjennomført en heldigital eksamen, med bare positive opplevelser. Nå står det åtte skoleeksamener igjen, den siste 25. mai. Da har 270 studenter gjennomført eksamen på campus med SEB. Før siste eksamen på Inspera 16. juni, vil over 2000 digitale innleveringer bli gjennomført på eksamensløsningen denne våren ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Allerede samme dag som eksamen er gjennomført har sensorene tilgang til besvarelsene og kan gå i gang med sensur.

Et lite regnestykke til slutt. Med gammel ordning ville 2000 innleveringer med snitt på 8 sider per innlevering gi 240 kg papir. Hva dette utgjør i blekemiddel, cellulose, transport og porto får bli et annet regnestykke. Med dette tar UV sitt ansvar også som Grønt fakultet – Miljøfyrtårn.

 

En fornøyd gruppe som har skrevet historie ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

På bildet

Bak fra venstre: Anders Åmann (eksamensvakt og monitorering), Kjell Levik (eksamensvakt og ass. overinspektør), Harris Ali (It-vakt UV), Inger Marie Kevik (eksamensvakt og overinspektør), Kenneth Nymoen (IT-koordinator digital eksamen UV), Ariel Sevendal (seniorkonsulent digital eksamen UV) og Berit Karseth (dekan UV).

Foran fra venstre: Sarah Beate Klingseid (førstekonsulent Institutt for pedagogikk), Ketil Mathiassen (fakultetskoordinator og prosjektleder digital eksamen UV) og Line Sletten (seksjonssjef UV). Lee Ae Ran Aamodt (ass. fakultetskoordinator) var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Ketil Mathiassen

Fakultetskoordinator og prosjektleder digital eksamen UV 2016

 

Emneord: eksamen, digitalisering Av Ketil Mathiassen
Publisert 26. apr. 2016 22:35