Disse fikk årets undervisningspris og formidlingspris

Monica Melby-Lervåg tildeles i år prisen for fremragende formidling, mens Øistein Anmarkrud fikk undervisningsprisen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Fungerende instituttleder ved ISP, Øistein Anmarkrud og professor Monica Melby-Lervåg ved ISP, viser begge stolt opp sine priser. Foto: Shane Colvin/ UV

Fungerende instituttleder ved ISP, Øistein Anmarkrud og professor Monica Melby-Lervåg ved ISP, viser begge stolt opp sine priser. Foto: Shane Colvin/ UV

– Dette var veldig overraskende og veldig stas, sa fungerende instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Øistein Anmarkrud, da han mottok undervisningprisen 2016.

– Denne prisen betyr mye for meg, sa professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Monica Melby-Lervåg da hun mottok formidlingsprisen 2016. Hun la til at bloggen er en stor glede for henne, hvor hun kan utfolde seg med mer kreativ skriving enn forskningsartikler tillater.

Begrunnelse for Undervisningsprisen

Det var i år 41 kandidater som var nominert til Undervisningsprisen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. For kandidatene som skilte seg ut ble det lagt særlig vekt på studentfokus i undervisningen, faglig engasjement og god tilrettelegging for læring fra de som sendte inn nominasjoner. Det som til slutt skilte de beste kandidatene var evne til nyskaping og variasjon i undervisningen.

Blant begrunnelsene for nominasjonene av Anmarkrud finner vi blant annet:

  • «Kreativ og flink til å bryte opp forelesningen med filmsnutter og quiz»
  • «Interaktive og engasjerende forelesninger»
  • «Flink til å stille engasjerende spørsmål, hvor han ga utrykk for å være interessert i våre synspunkter, og ikke at han satt med fasiten. Dette gjorde at det ble mindre skummelt å svare i en forelesningssituasjon»
  • «God variasjon gjorde forelesningene spennende og engasjerende til enhver tid. Fikk alltid med seg studentene»

Begrunnelse for Formidlingsprisen

Det var i år fire kandidater som var nominert til Formidlingsprisen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her er komiteens begrunnelse for at Monica Melby-Lervåg tildeles Det utdanningsvitenskapelige fakultets pris for fremragende formidling.

Prisvinneren tar forpliktelsene rundt forskningsformidling til allmenheten på alvor. Dette viser seg blant annet gjennom sine opptredener i ulike media, det være seg aviser eller på TV. I tillegg til å stille opp på forespørsel fra media bidrar åres prismottaker med en lang rekke debattinnlegg og faglig ordveksling i landsdekkende aviser og på sosiale medier. Hun har også bidratt til flere populærvitenskapelige forskningsartikler på forskning.no og UiO sine nettsider. Prisvinneren blir brukt av eksterne som et eksempel til etterfølgelse innen formidling - et godt eksempel på allmenn- og brukerrettet forskningskommunikasjon med sin tydelige evne til å formidle komplekse fenomener på en lettfattelig måte - mens hun samtidig, i sine uttalelser, har en sterk forskningsbasert og vitenskapelig forankring.

Til tross for hennes utallige mediebidrag både nasjonalt og på den internasjonale arena er det gjennom hennes blogg – Læringsbloggen – at hennes engasjement for faget (og barna hun forsker på!) virkelig kommer til sin rett. Bloggen benyttes til å spre kunnskap fra hennes egen forskning i samarbeid med andre og tar og for seg sentrale diskusjoner og debatter som angår forskning og vitenskap mer generelt. Prisvinneren har utviklet en personlig stemme og en faglig identitet på nettet som gjør det lettere for folk å finne frem til kunnskap om et område som er viktig for samfunnet. Besøkstallene til bloggen indikerer at bloggen har et bredt nedslagsfelt.

Kandidaten har klart å sette Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på kartet i Norge og også internasjonalt – for før vi kaller kandidaten frem er det morsomt å kunne tilføye informasjon om at kandidatens arbeid har nådd aviser og populærvitenskapelige journaler som “The New Yorker”, The New York times, Nature “Scientific American Mind” og Herald Tribune, for å nevne noen.

Av Aina Rødal
Publisert 21. des. 2016 10:54 - Sist endra 21. des. 2016 11:13