IT ved UV har flyttet inn i nye lokaler

IT-tjenesten har nå blitt mer synlig og tilgjengelig både for studenter og ansatte. De har fått egen ekspedisjon og åpningstidene er fra kl. 08.00 – 16.00 alle hverdager. Ekspedisjonen ligger i andre etasje i Helga Engs hus, vegg-i-vegg med PC-stuen. 

Overingeniør Jens Martin Bertheussen og ingeniør Haris Ali ved IT-seksjonen ved UV-fakultetet. 

Arbeidsområder

IT-tjenesten har følgende arbeidsområder: 

  • Brukerstøtte og kompetanseutvikling overfor ansatte, studenter og andre brukere. 
  • Innkjøp, drift og vedlikehold av maskin og programvare
  • Utviklingsarbeid og prosjektdeltagelse - både administrativt og faglig

Se for øvrig IT-seksjonens egen nettside.

Henvendelser for IT-støtte

Henvendelser ønskes primært ved e-post til it-hjelp@uv.uio.no. Er det noe som haster eller du ønsker å drøfte løsninger med oss, ta gjerne personlig kontakt.

Markerer flyttingen

Fakultetet markerer flyttingen fredag 22.januar klokken 14.30. Studenter og alle ansatte er hjertelig velkommen. Det vil bli kake, kaffe og brus så langt beholdningen rekker.  

 

Emneord: it-tjenester, IT-services Av Aina Rødal
Publisert 13. jan. 2016 15:32 - Sist endra 18. jan. 2016 11:14