Utvidet kildesortering ved UV

I starten av november vil fakultetets studenter og ansatte bidra ytterligere til et mer miljøvennlig universitet. Da vil en utvidelse av kildesortering-ordningen bli innført i Helga Engs hus.

Foto: Eiendomsavdelingen, UiO

Siden høsten 2015 har kildesortering blitt rullet ut på Universitetet i Oslo. Nå er det Helga Engs hus og Det utdanningsvitenskapelige fakultet som står for tur. Per nå vil ikke kildesortering bli innført i Forskningsparken og Nemko-bygget. De av dere som er i Nils Henriks Abels hus har allerede fått innført ordningen som nå også rulles ut i Helga Engs hus.

Ny sortering fra 5.november

Nye sorteringsstasjoner vil utplasseres 5.november. Beholdere i fellesområder er plassert slik at det skal være enkelt å kvitte seg med avfall. Ansatte oppfordres til å ha en miljøeske for papiravfall på kontoret. Det vil fortsatt komme papirkontainer i korridorene.

Målet er at hele UiO skal sortere 80 prosent av sitt avfall innen utgangen av 2018. Dette er en viktig del av målsetningen om et grønt universitet. Ved å satse på kildesortering skal også den totale mengden avfall ned.

Kildesortering av avfall - hva, hvor og hvorfor?

Gå til kildesortering for å lese alt om innføringen av kildesortering på UiO. 

Noe du lurer på? 

Ta en titt på sorteringsguiden!

Har du andre innspill og spørsmål?

Ta kontakt på kildesortering@uio.no .

Ønsker bedre kildesortering velkommen

Fakultetsdirektør Bård Kjos er fornøyd med at UV-fakultetet sammen med resten av universitetet tar skrittet videre for en best mulig kildesortering.

– Vi regner med at denne innføringen skal gå veldig bra. De fleste av oss sorterer søppel på hjemmebane og er dermed godt trent. Vi har jo også hatt kildesortering ved UV-fakultetet som pilotprosjekt i mer enn 5 år.

– Det er flott at Eiendomsavdelingen nå har rutiner på plass som løfter kildesorteringen opp enda et nivå. Tidligere har vi ikke sortert matavfall, men dette er jo en viktig del av totalen.

Hva skjer?

  • Sorteringsstasjoner plasseres ut i alle etasjer, i alle bygg. Hit går du for å kaste avfallet ditt.
  • På sorteringsstasjonene i fellesarealer skal du sortere følgende avfallstyper: Matavfall, plastemballasje, papp/papir og restavfall.
  • På sorteringsstasjonene i kontoretasjene skal du sortere følgende avfallstyper: Matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.
  • På sorteringsstasjonene utendørs skal du sortere følgende avfallstyper: Matavfall, papp/papir og restavfall.
  • Sortering av glass- og metallemballasje er bare mulig der sorteringsstasjonen er plassert i nærheten av minikjøkken. Syltetøyglass og hermetikkbokser skal være skylt før de kastes. I vestibyler og fellesområder uten tilgang på rennende vann er det derfor ikke lagt opp til sortering av glass og metall.

Hva kaster jeg hvor? Sorteringsguiden gir deg svar!

Ofte stilte spørsmål om kildesortering

Blir det sorterte avfallet blandet til slutt, uansett?

Nei! UiO garanterer for at det sorterte avfallet ivaretas som den ressursen det virkelig er. Vi lager robuste rutiner for avfallshåndteringen, fra renholderne tømmer sorteringsstasjonene og fram til avfallet er ferdig behandlet i gjenvinningsprosessen.

Plastposer i sorteringsstasjonene er farget etter hvilken avfallstype som samles inn. UiOs renovatør leverer hyppige rapporter over avfallsmengden og kvaliteten på sorteringen av avfallet. Statistikk vil bli delt på UiOs nettsider, slik at studenter og ansatte kan følge med på hvordan vi beveger oss mot målet om å få til 80 % kildesortering på UiO. 

Hvor ren skal plasten være? Og skal potetgullposen kastes som plastemballasje eller restavfall?

Skilt med sorteringsguide står ved sorteringsstasjonene – disse gir god veiledning. Men mange er likevel redde for å sortere feil. Da får man svar på det man lurer på ved å søke i den nettbaserte sorteringsguiden, uio.no/sortere

Hvorfor bruker ikke UiO bare samme ordning som vi kjenner hjemmefra?

Oslo kommunes ordning er bare tilpasset husholdninger. UiO regnes som en bedrift, og næringsavfall reguleres av andre lover. Vi må bygge opp vårt eget system for kildesortering.

 

Av Aina Rødal
Publisert 2. nov. 2016 13:09 - Sist endra 7. mars 2018 15:22