Nytt dekanat ved UV-fakultetet fra 2017

Sten R. Ludvigsen blir dekan og Helge I. Strømsø prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 2017 – 2020. Ny studiedekan blir Jon Magne Vestøl.

Professor Sten R. Ludvigsen

Professor Sten R. Ludvigsen er valgt til dekan, og professor Helge I. Strømsø er valgt til prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 2017 – 2020. Dette kunngjorde valgstyret ved fakultetet i en e-post til ansatte og studenter torsdag. Med seg på laget får de professor Jon Magne Vestøl som studiedekan.

Sten R. Ludvigsen er professor ved Institutt for pedagogikk og har læring og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever lærer i ulike fag. Han har erfaring som tidligere leder for forskningssenteret Intermedia og for den nasjonale forskerskolen NATED, i tillegg til erfaring som forskergruppeleder. Ludvigsen ledet i 2009-2012 programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet, samt at han har ledet det mye omtalte arbeidet med NOU 2014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole. Ludvigsen er også medlem av FRIPRO komiteen innen HUMSAM området i NFR i perioden 2016-2018. Hans erfaring som leder for internasjonale forskningsprosjekter og nettverk er også betydelig.

Professor Helge I. Strømsø
Professor Helge I. Strømsø

Helge I. Strømsø er professor og forskningsleder ved Institutt for pedagogikk. Utover det at han til nå har vært forskningsleder ved sitt institutt kommer han inn med ledererfaring bl.a som. koordinator for Fagområdet for universitetspedagogikk i flere perioder, nestleder og leder for Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk. Strømsøs faglige spesialisering er innen universitetspedagogikk og leseforskning.

Jon Magne Vestøl er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Han har fagdidaktikk i religion og etikk som sitt primære spesialfelt, men har arbeidet mye med utvikling av lærerutdanning mer generelt. Vestøl har siden 2013 vært leder av utviklingsområde 5 i ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning, som er et

Professor Jon Magne Vestøl

samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. I ProTed har Vestøl hatt særlig ansvar for utvikling av overordnede perspektiver på design og kvalitet i lærerutdanning. Vestøl har vært ansatt ved ILS siden 2007 og har bred og allsidig erfaring fra studieutvikling, undervisning og veiledning på alle studienivå.

 

 

 

 

Publisert 14. okt. 2016 12:24 - Sist endra 19. okt. 2017 12:28