Æresdoktor i utdanningens tjeneste

Jan-Eric Gustafsson mottar den høytidelige tittelen æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for 2017.

I forelesningen sin snakket han om skolegang og kognitive ferdigheter.

Jan-Eric Gustafsson ble kreert til æresdoktor 1. september i Universitetets aula. Foto: Shane Colvin

Auditorium 3 i Helga Engs hus var godt besøkt under æresdoktorforelesningen for professoren fra Göteborgs universitet 31. august. I forelesningen fokuserte Gustafsson på sammenligningen mellom kognitive ferdigheter og skolegang, hvilken betydning kognitive ferdigheter har for videre læring og hvilken betydning skolegang har for utvikling av kognitive ferdigheter. Gustafsson viste til en over hundre år lang forskningstradisjon innenfor dette feltet og oppsummerte på en glitrende måte sammenhengen mellom evnen til læring og den videre utdanningsgangen. Dette er bare noe av det Gustafsson har forsket på i løpet av sin lange karriere, og trakk i forbindelse med forelesningen fram betydningen UiO har hatt for ham:

– Universitetet i Oslo, og spesielt CEMO, har alltid betydd mye for meg og min forskning.

Bygget forskningssenter fra bunnen

Gustafsson var første leder og bygget opp forskningssenteret Centre for Educational Messurement (CEMO) fra bunnen av. CEMO er en del av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og ble opprettet i 2013. I 2014 tok Sigrid Blömeke over som senterleder, og siden da har Gustafsson hatt nær kontakt og samarbeidet mye med kolleger både der og ved resten av fakultetet som professor II.

Til daglig er Jan-Eric Gustafsson seniorprofessor ved Göteborgs universitet. Her har han blant annet forsket på individuelle forutsetninger for utdanning. I denne forskningen har han brukt forskjellige modeller som ser på strukturen til kognitive evner. Han har også forsket på effekten utdannelse har på kunnskap og ferdigheter, med et særlig fokus på internasjonale komparative studier. Forskningen har vært rettet mot både grunnleggende og anvendte forskningsområder innenfor utdanningspsykologi.

Prisen et tegn på anerkjennelsen

Gustafsson utnevnes til æresdoktor på bakgrunn av sin lange og suksessrike karriere innenfor dette feltet, og på grunn av hans viktige bidrag til utvikling av forskning på høyt nivå ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

– Denne utmerkelsen betyr at mitt arbeid mottar anerkjennelse og det betyr mye, sier Gustafsson. Forskningsmiljøet her på fakultetet har vært viktig for meg og min forskning. Her er det et sterkt forskermiljø som nyter respekt også utenfor Norge.

Ledet svensk regjeringsutnevnt skoleutvalg

Etter å ha arbeidet og forsket både i Norge og Sverige, samt ledet et omfattende regjeringsoppnevnt utvalg i hjemlandet, ser han store likheter i skolesystemene.

– Norge og Sverige har flere av de samme utfordringene når det gjelder skolen, så jeg har hatt mulighet til å bruke min forskning på tvers av landegrensene. Dette har inkludert blant annet rekruttering til læreryrket, lærerutdanningen og ressursbruk i skolen.

Viktig bidragsyter

– Jan-Eric har hatt avgjørende betydning for forskningsområdet måling av elevers læring, altså psykometri, og utvikling av kognitive modeller for deres utvikling, sier dekan Sten Ludvigsen.

– Han har også bidratt til å utvikle statistiske metoder innen utdanningsforskning mer generelt. Hans bidrag har vært avgjørende for UV-fakultetets utvikling på disse områdene, oppsummerer dekanen.

Emneord: Æresdoktor, Jan-Eric Gustafsson, CEMO Av Inger Schedell Flattum og Øystein Andresen
Publisert 31. aug. 2017 14:30 - Sist endra 31. aug. 2017 15:01