UV-forskere tar karrieren et skritt videre

Fem forskere fra to institutter kom gjennom opptaksnåløyet på Det utdanningsvitenskapelige fakultets nye karriereløpsprogram.

Portretter av de fem delkaterne.

De fem deltakerne på UVs karriereløpsprogram er valgt etter både instituttenes egne nominasjoner og søknad. Fra venstre: Kari-Anne Bottegaard Næss (ISP), Crina Damsa (IPED), Joshua Lawrence (IPED), Monica Melby-Lervåg (ISP) og Janne von Koss Torkildsen (ISP)Foto: UiO 

Vi hadde en veldig god søkerbunke å velge fra da fristen for å søke programmet gikk ut, og det var utfordrende å rangere søkerne, sier forskningsdekan Helge Ivar Strømsø.

Programmet skal hjelpe deltakerne å stille sterkere i konkurransen om midler fra ERC. På samme måte som ERC, var det derfor kun «excellence» av både prosjekt og søkere UVs dekanat vektla i vurderingen. Dekanatet fikk også hjelp av eksterne evaluatorer i prosessen.

Deltakerne

De fem utvalgte til UVs karriereløpsprogram er Kari-Anne Bottegaard Næss (ISP), Crina Damsa (IPED), Joshua Lawrence (IPED), Monica Melby-Lervåg (ISP) og Janne von Koss Torkildsen (ISP) (fra venstre på bildene over).

Monica Melby-Lervåg forteller at hun er svært glad og takknemlig for å ha blitt tatt opp på programmet, og mener det vil gi henne gode muligheter for faglig utvikling de neste årene:

For meg er det viktigste ved programmet at det kan bidra til at jeg blir en enda bedre forsker som publiserer forskning med stadig høyere kvalitet og større gjennomslagskraft.

Janne von Koss Torkildsen mener deltakerne er veldig heldige som får tilgang til råd og veiledning fra så mange kunnskapsrike og erfarne personer, og at programmet gir enestående muligheter til å lære om hvordan EUs forskningsprogram virker. 

En fordel med å være med i programmet er også at det tvinger meg til å  planlegge i et lenger tidsperspektiv enn det jeg er vant til å gjøre, sier Torkildsen.

Det har jeg veldig godt av, for i det daglige kan det fort bli mye fokus på det som haster her og nå og lite på å utvikle en strategi for årene som kommer.

Samling i Brüssel

UVs karriereløpsprogram er for forskere som har ambisjoner og potensialer til å søke ERC Starting Grants og Consolidator Grants. Programmet gjennomføres med regelmessige samlinger, og nylig var deltakerne i Brüssel.

 – Hensikten med dette oppholdet var å lære om hvilke muligheter som finnes for utdanningsforskning i det europeiske finansieringslandskapet, sier Hanna Karv, rådgiver ved UV og koordinator for programmet i Brüssel.

Janne von Koss Torkildsen gleder seg nå til fortsettelsen:

De to første samlingene har vært inspirerende. Jeg har lært mye både fra forskningsledelsen ved fakultetet, mentoren min og fra de andre deltakerne i programmet. Nå gjelder det bare å sette de gode rådene ut i livet.

Et uttalt mål med denne samlingen var også å utveksle erfaringer, og å lære mer om hva skal til for å komme gjennom det trange nåløyet for finansiering gjennom ERC-programmet. Ved siste utlysning av ERC Starting Grant var det 3085 søkere, og 13% av dem fikk tilslag. ERC Consolidator Grant hadde 2305 søkere, her ble 13,8% av søknadene innvilget.

Selv om programmet er knyttet til å få ERC midler, er min motivasjon for å delta i programmet den muligheten det gir for å utvikle meg som forsker. Mulige ERC midler ser jeg på som en bonus, sier Monica Melby-Lervåg.

UV bygger forskerkarrierer

UV ønsker å støtte forskerne i å bygge sterke forskerkarrierer. Hver deltaker i programmet får hjelp til å utarbeide en karriereplan, og de blir fulgt opp av to mentorer - en internasjonal fagekspert og en nasjonal, erfaren forsker, som skal støtte og gi råd, faglig og karrieremessig. Deltakerne får også ett semester undervisningsfri, forteller Karv.

- Dette vil hjelpe dem å utarbeide en god søknad da vi ser at tid ofte er en mangelvare.

Karriereløpsprogrammet er et langsiktig og to-delt løp (2+3 år), og deltakerne må ha innfridd del 1 for å kunne være med videre til del 2.

Det blir spennende å se resultatene av programmet om fem år fra nå, avslutter Strømsø.

 

 

Av Trine Smestad, Hanna Karv
Publisert 21. des. 2017 09:53 - Sist endra 21. des. 2017 10:35