Lise Vislie til minne

Det var med sorg vi mottok meldingen om at vår venn og tidligere kollega Lise Vislie gikk bort 8. oktober, 84 år gammel.  

Foto: UV

Lise var professor ved Institutt for pedagogikk og dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. I ung alder utdannet hun seg til lærer ved Sagene lærerskole og reiste deretter til Nord-Norge med sin kjære Ingolf for å arbeide en periode som lærer. Erfaringene fra arbeidet som lærer kom til syne i hennes senere forskningsinteresser der eleven stod i sentrum.

Hele hennes yrkesliv var preget av nyskapende og institusjonsbyggende virksomhet som medlem og leder av sentrale forskningspolitiske verv ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ved det som i dag er Norges forskningsråd. Hun ledet på 1980-tallet en viktig utredning om utdanningsforskning i Norge og bidro til opprettelsen av nye studier ved Institutt for pedagogikk. Hun var sentral i utviklingen av et av landets første programmer for forskerutdanning. Hun hadde avgjørende betydning for utviklingen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet som hun tjente som den første dekan for fra opprettelsen i 1996 til 2002.

Som leder var Lise en klar og myndig person som nøt respekt for sin faglige integritet, dømmekraft og evne til å tenke framtidsrettet. Lise var en varm og omtenksom kollega som så sine ansatte og studentene, og hun var en lojal og utfordrende veileder som ofte og generøst åpnet sitt hjem for stipendiatene hun arbeidet med. Hun har hatt stor betydning for og vært en rollemodell for generasjonen av kvinner som kom etter henne.

I takknemlighet og på vegne av ledelse og tidligere kolleger ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet.

Sten Ludvigsen, Ola Erstad, Karen Jensen, Vibeke Grøver og Bjørnar Vold-Sarnes

Publisert 20. okt. 2017 11:02 - Sist endra 7. des. 2017 10:49