Stadig flere vil studere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Antall personer som søker studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har økt med 17 % sammenlignet med i 2016. 

Studenter snakker over bordet

Foto: Shane Colvin. 

Jon Magne Vestøl
Studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Jon Magne Vestøl. Foto: Shane Colvin/ Universitetet i Oslo. 

– Dette er en gledelig økning i søkningen til UV-fakultetet som helhet. Økningen er forholdsvis markant sammenlignet med foregående år, sier studiedekan Jon Magne Vestøl ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Antall søkere som har UV-fakultetet som sitt førstevalg har økt med 2%.

Lektorprogrammet øker også i år

Flere av studieretningene ved lektorprogrammet øker mye i både antall søkere totalt og antall førstevalgsøkere. Studieretningene i nordisk og i kultur og samfunnsfag øker mye, og realfag forsetter en positiv trend. 

Til lektorutdanningene ved alle lærestedene er det 15,4 prosent flere søkere enn i fjor. De fleste med lektorutdanning jobber i videregående skole, men de kan også jobbe i ungdomsskolen og på mellomtrinnet. 

– Disse søkertallene viser at læreryrket er attraktivt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no.

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Rita Hvistendahl. Foto: Sandra Rebekka Nielsen / Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Også søkertallene til PPU er gode, med et totalt antall søkere på 1605. 

–  Det er gledelig at så mange vil bygge på utdanningen sin med lærerkompetanse. De høye søkertallene har sannsynligvis sammenheng med at det innføres krav om en mastergrad for å komme inn på PPU fra 2019, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

– Vi gleder oss også over den store økningen i søkere til studieemnene i veiledning. Bare dette semesteret har vi 800 lærerstudenter i praksis i skolen, og de vil nå bli møtt av stadig flere lærere med gode veilederkvalifikasjoner, legger hun til. 

Les også:

Velkommen til studiestart ved UV

Revidert bachelorprogram i pedagogikk har en positiv utvikling

Instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Ola Erstad. 

Ellers er det verdt å trekke frem bachelorprogrammet i pedagogikk som har en positiv utvikling i år. Mens søkertallene gikk ned i fjor, går de en del opp igjen i år. Særlig har det totale søkertallet økt mye.

Institutt for pedagogikk har hatt en jevnt positiv og stabil søkning til sine studier. 

–   Det er gledelig med en såpass god søknadsmasse til de plassene vi har tilgjengelig. Men selv om det er positivt med oppgang i antall søknader, er vi også svært opptatt av at studentene blir værende på våre studier, sier instituttleder Ola Erstad.

Erstad forteller at også her ser de en positiv trend sammenlignet med tidligere år.

– Vi har nå mye fokus på førsteårstudentene og det å legge til rette for et godt studie- og læringsmiljø, sier Erstad.

Les også: Alt om søkertallene fra Samordna opptak (lenke til ekstern side)

Rekordmange vil bli spesialpedagoger

Heidi Mjelve, førsteamanuensis og faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO) 

Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk har hatt en relativt stor nedgang i antall førstevalgsøkere, men antallet søkere totalt går noe opp. Fortsatt er det godt med søkere, med 2,27 førstevalgsøkere per studieplass.  Begge bachelorløpene er revidert fra og med kullet som skal starte til høsten.

Til masteropptaket har Det utdanningsvitenskapelige fakultet en god økning både i antall søkere totalt og i førstevalgssøkere. 

Spesielt master i spesialpedagogikk har en kraftig oppgang. Totalt er det 557 søkere som har dette som førstevalg, og det er 150 studieplasser på programmet. 

Masterprogrammet i spesialpedagogikk har ulike studieretninger og fordypninger man kan velge når man søker.

  • Spesifikke lærevansker går ned.
  • Logopedi heltid går noe ned, samtidig settes det i år i gang logopedi deltid, noe som nok trekker en del søkere fra heltid, og det totale søkerantallet på logopedi går kraftig opp siden mange søker på deltid.
  • Psykososiale vansker går kraftig opp.
  • Utviklingshemning med testsertifisering går kraftig ned, mens utviklingshemning med kartleggingskompetanse går noe opp.

– Vi er fornøyd med at så mange vil studere spesialpedagogikk. Spesielt gledelig er det med tanke på barneombudets og regjeringens fokus på kompetanse i spesialundervisningen, sier Heidi Mjelve som er faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk.

Louise Ann Ignacio Bjørnaas studerer pedagogikk og har hatt praksis på Vinmonopolet. 

Får utøvd pedagogikk i praksis 

Også til masterprogrammet i pedagogikk har antall søkere totalt økt.

Louise Ann Ignacio Bjørnaas er mastergradsstudent i pedagogikk og nettopp ferdig med praksis på kjedekontoret til Vinmonopolet.

– Det fine med praksisen er at jeg får utøvd pedagogikken min. Jeg får brutt ned all den teorien jeg lærer, og brukt den i en hverdag i ulike bedrifter. Det er et privilegium, avslutter Bjørnaas.

Les også: Pedagogen på polet

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal
Publisert 21. apr. 2017 13:16 - Sist endra 26. juli 2019 11:30