Pedagogikk-studenter bruker mer tid på studiene

Bachelorstudentene i pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet rapporterer at de bruker mer tid på studiene enn tidligere.

Foto: Alex Tufte / Universitetet i Oslo

Tallene viser at det er særlig egenstudier som har økt, og pedagogikk-studentene ved UiO ligger godt over landssnittet for pedagogikk-utdanninger. Studentene bruker cirka 35 timer totalt i uka på organiserte læringsaktiviteter og egenstudier, og arbeider i tillegg nesten 11 timer i uka, noe som gir en arbeidsuke på 46 timer.

Fremhever yrkesrelevans som viktig aspekt

Tallene fra Studiebarometeret for 2016 viser at studenter på flere av studiene ved UV-fakultetet framhever den relevansen utdanningene har for arbeidslivet og den kompetansen de gir.

Det er særlig studenter på Lektorprogrammet og masterprogram i utdanningsledelse og pedagogikk som framhever yrkesrelevansen. Studenter på masterprogram i pedagogikk, spesialpedagogikk og utdanningsledelse gir særlig positiv vurdering av kompetansen som studiet gir for arbeidslivet. Fra studenter i utdanningsledelse blir det pekt på at studiet oppleves som stimulerende og faglig utfordrende.

– For UV-fakultetet er studentenes opplevelse av relevans særlig viktig, siden de fleste av våre studier er profesjonsutdanninger, sier Jon Magne Vestøl som er studiedekan ved fakultetet.

Studiedekan Jon Magne Vestøl ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Studiedekan Jon Magne Vestøl ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Foto: Shane Colvin.

– Vår intensjon er å gi studentene en kompetanse på høyt nivå både faglig og profesjonsmessig som er etterspurt i arbeidslivet.

Tar med resultatene i arbeidet med studiekvalitet

Vestøl sier at det er verdifullt med de signalene studentene gir gjennom disse positive tallene.

– Dette tar vi med oss i det videre arbeidet med studiekvalitet, sier Vestøl.

Han peker også på at det fortsatt er sider ved studiene som studenter vurderer mindre positivt og som derfor har behov for styrking.

Vestøl understreker at selv om studiebarometeret gir noen indikasjoner på opplevd studiekvalitet, gir ikke undersøkelsen noe fullgodt grunnlag for det langsiktige kvalitetsarbeidet som foregår på fakultetet . Svarprosenten er relativt lav og studentene deltar bare i utvalgte semestre.

– Det er behov for å styrke studentenes deltakelse i kvalitetsundersøkelser. Men det er også behov for mer spesifikk informasjon enn det som kan leses ut av Studiebarometeret for å kunne arbeide målrettet med å utvikle studiene. Derfor drives det også arbeid internt ved UiO med å utvikle kvalitetsundersøkelser som kan gi den nødvendige basis og retning for dette arbeidet, sier studiedekanen.

Publisert 1. mars 2017 17:02 - Sist endra 1. mars 2017 17:06