Årets vinnere av formidlingsprisen og undervisningsprisen!

Marte Blikstad-Balas ble tildelt prisen for fremragende formidling, mens Joshua Lawrence mottok undervisningsprisen for 2017

Joshua Lawrence ved IPED og Marte Blikstad-Balas ved ILS var glade prisvinnere på årets juleavslutning på UV. Foto: Shane Colvin/UV

  • Jeg er utrolig takknemlig for å ha vunnet formidlingsprisen, sa førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Marte Blikstad-Balas etter utdelingen.
  • I am honoured to be awarded this prize since I know that it comes from my students, sier Joshua Lawrence, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk (IPED). 

Begrunnelse for Formidlingsprisen

Formidlingsprisen kan tildeles både for formidlingsvirksomhet som er rettet mot allmennheten og mot profesjonelle brukere av kunnskap. Komiteens begrunnelse for at Marte Blikstad-Balas tildeles pris for fremragende formidling er at hun har gjentatte ganger henvendt seg til begge grupper i perioden på måter som åpenbart har skapt interesse for fagfeltet. Blikstad-Balas har produsert en strøm av tekster om viktige tema i skolen, både i rikspressen, sosiale medier og i mer fagspesifikke medier rettet mot lærere. I tillegg har hun bidratt med foredrag og deltakelse i debattmøter av ulik karakter.Samlet sett er det komiteens vurdering at Marte Blikstad-Balas bør få prisen for sin betydelige innsats for å formidle forskningsresultater både til allmenheten og til profesjonelle brukere av slike kunnskaper, så som lærere og skoleeiere, samt for deltakelse i den offentlige samtalen om viktige tema knyttet til undervisning og læring.

Det å formidle forskning til allmennheten og det å bidra til opplyst samfunnsdebatt er en viktig del av forskerrollen, samtidig som det ofte kan være krevende å være en nyansert forsker i tabloide medier, sier Blikstad-Balas. Da er det godt å ha alle de dyktige kommunikasjonsmedarbeiderne fra både på ILS og UV. Jeg er veldig glad for at UV prioriterer formidling utad i stadig større grad. Her er det mye bra forskning om utdanning som samfunnet trenger!

Begrunnelse for Undervisningsprisen

Det var 70 studenter som i år sendte inn nominasjoner på i alt 30 undervisere. De nominerte underviserne fordelte seg omtrent likt på de tre instituttene, IPED, ISP og ILS. Undervisningsprisen tildeles førsteamanuensis Joshua Lawrence. Prisvinneren er strukturert og klar i sin undervisning. Han formidler stoffet på en levende, engasjert og underholdende måte, og skaper interesse for et fag som oppleves krevende for mange. Studentene opplever ham som lyttende og motiverende, og setter pris på at han strekker seg langt for å støtte dem i deres læringsprosess. De framhever særlig at han møter dem til "power-lunches" og at han produserer og deler videoklipp av undervisningen sin.

The students I have worked with at UiO are driven to improve their communities and society at large, sier Lawrence. I hope that I have been able to support their work in a small way by using quantitative research methods to understand and support educational innovation.  All of my teaching has been collaborative, and I accept this award on behalf of my incredible colleagues who have helped me to improve my teaching!

 

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 19. des. 2017 16:00 - Sist endra 20. des. 2017 08:12